Järjestelmän määritykset (msconfig) on apuohjelma, joka voi auttaa Windowsin käynnistymistä haittaavien ongelmien tunnistamista. Järjestelmän määritykset -toimintoa käyttäen voit käynnistää Windowsin ilman yleisimpiä palveluita ja käynnistyssovelluksia ja ottaa ne sitten yksi kerrallaan takaisin käyttöön. Jos ongelmaa ei esiinny, kun sovellus tai palvelu on pois käytöstä, mutta esiintyy, kun palvelu on käytössä, kyseinen palvelu saattaa olla ongelman aiheuttaja.

 • Avaa Järjestelmän määritykset sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun msconfig ja valitsemalla sitten msconfig. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

Seuraavassa taulukossa kuvataan välilehdet ja Järjestelmän määritykset -toiminnon asetukset:

Välilehti Kuvaus
Välilehti

Yleistä

Kuvaus

Luettelo käynnistystiloista:

 • Normaali käynnistys. Käynnistää Windowsin tavalliseen tapaan. Tämän tilan avulla voit käynnistää Windowsin sen jälkeen, kun olet tehnyt ongelman vianmäärityksen kahden muun tilan avulla.


 • Käynnistys vianmääritystilassa. Käynnistää Windowsin vain välttämättömillä ohjaimilla ja palveluilla. Tämä tila voi auttaa eliminoimaan Windowsin perustiedostot ongelman aiheuttajina.

  Windowsin käynnistäminen vianmääritystilassa

  • Valitse Yleinen-välilehdessä Käynnistys vianmääritystilassa, valitse OK ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

   Jos ongelma ilmenee, Windowsin perustiedostot tai -ohjaimet saattavat olla vioittuneita. Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta on ohjeaiheessa Tietokoneen siivoaminen, palauttaminen tai sen oletusasetusten palauttaminen.

   Jos ongelmaa ei ilmene, etsi sitten ongelmaa Valikoiva käynnistys -tilassa ottamalla yksittäisiä palveluita ja käynnistyssovelluksia käyttöön ja poistamalla niitä käytöstä.

 • Valikoiva käynnistys. Käynnistää Windowsin peruspalveluiden ja -ohjaimien sekä valitsemiesi palveluiden ja käynnistyssovellusten kanssa.

  Windowsin käynnistäminen Valikoiva käynnistys -tilassa

  1. Valitse Yleiset-välilehdessä Valikoiva käynnistys ja poista sitten Lataa järjestelmäpalvelut- ja Lataa Käynnistys-kansion kohteet -valintaruutujen valinta.

  2. Valitse Lataa järjestelmäpalvelut -valintaruutu, valitse OK ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

  3. Jos ongelma ilmenee uudelleenkäynnistyksen jälkeen, tee toinen tai tarvittaessa molemmat seuraavista toimista:

   Ongelman aiheuttavan järjestelmäpalvelun tunnistaminen.

   • Valitse Palvelut-välilehdessä Poista kaikki käytöstä, valitse ensimmäisen luettelossa olevan palvelun valintaruutu ja käynnistä tietokone sitten uudelleen. Jos ongelmaa ei esiinny, ensimmäinen palvelu ei ole ongelman aiheuttaja.

   • Pidä ensimmäinen palvelu valittuna, valitse toisen palvelun valintaruutu ja käynnistä tietokone uudelleen.

   • Jatka tällä tavalla, kunnes ongelma jälleen esiintyy. Jos et pysty toistamaan ongelmaa, mikään järjestelmäpalveluista ei ole ongelman aiheuttaja.

   Ongelman aiheuttavan käynnistyskohteen tunnistaminen.

   • Valitse Käynnistys-välilehti ja valitse sitten Avaa tehtävienhallinta.

   • Poista ensimmäistä lukuun ottamatta kaikki Käynnistys-kansion kohteet valitsemalla kukin käynnistyskohde ja valitsemalla sitten Poista käytöstä. Käynnistä tietokone uudelleen. Jos ongelmaa ei esiinny, ensimmäinen käynnistyskohde ei ole ongelman aiheuttaja.

   • Pidä ensimmäinen käynnistyskohde valittuna, valitse toinen käynnistyskohde ja valitse sitten Ota käyttöön. Käynnistä tietokone uudelleen. Jatka tällä tavalla, kunnes ongelma jälleen esiintyy.

Välilehti

Tietokoneen käynnistys

Kuvaus

Näyttää käyttöjärjestelmän ja virheenkorjauksen lisäasetusten vaihtoehdot:

 • Käynnistys vikasietotilaan: Minimaalinen. Avaa käynnistyksen yhteydessä Windowsin graafisen käyttöliittymän (Resurssienhallinnan) vikasietotilassa suorittaen vain kriittiset järjestelmäpalvelut. Verkko ei ole käytössä.

 • Käynnistys vikasietotilaan: Muu liittymä. Avaa käynnistyksen yhteydessä Windowsin komentokehotteen vikasietotilassa suorittaen vain kriittiset järjestelmäpalvelut. Verkkoyhteydet ja Resurssienhallinta ovat poissa käytöstä.

 • Käynnistys vikasietotilaan: Active Directory -korjaus. Avaa käynnistyksen yhteydessä Resurssienhallinnan vikasietotilassa suorittaen kriittiset järjestelmäpalvelut sekä Active Directoryn.

 • Käynnistys vikasietotilaan: Verkko. Avaa käynnistyksen yhteydessä Resurssienhallinnan vikasietotilassa suorittaen vain kriittiset järjestelmäpalvelut. Verkkoyhteydet ovat käytössä.

 • Ei GUI-käynnistystä. Ei näytä käynnistyksen yhteydessä Windowsin aloitusnäyttöä.

 • Käynnistysloki. Tallentaa kaikki käynnistysprosessin tiedot %SystemRoot%Ntbtlog.txt-tiedostoon.

 • Perusvideo. Avaa käynnistyksen yhteydessä Resurssienhallinnan VGA-vähimmäistilassa. Tämä vaihtoehto lataa VGA-vakio-ohjaimet tietokoneen näyttölaitteiston omien ohjainten asemesta.

 • OS-käynnistystiedot. Näyttää ohjainten nimet, kun ohjaimia ladataan käynnistysprosessin aikana.

 • Aikakatkaisu. Määrittää, kuinka pitkään käynnistysvalikkoa näytetään, ennen kuin oletuskäynnistysvaihtoehto valitaan automaattisesti. Oletusarvo on 30 sekuntia.

 • Tee kaikista käynnistysasetuksista pysyviä. Ei jäljitä Järjestelmän määrityksissä tehtyjä muutoksia. Asetuksia voidaan muuttaa myöhemmin Järjestelmän määrityksiä käyttäen, mutta ne pitää muuttaa manuaalisesti. Kun tämä asetus on valittuna, et voi kumota muutoksiasi Yleiset-välilehden Normaali käynnistys -vaihtoehdon valitsemisella.

Lisäasetukset:

 • Suorittimien määrä. Rajoittaa useita suorittimia sisältävässä järjestelmässä käytettyjen suoritinten määrää. Jos valintaruutu on valittuna, järjestelmä käynnistyy käyttäen vain niin monta suoritinta kuin avattavasta luettelosta on valittu.

 • Enimmäismuisti. Määrittää käyttöjärjestelmän käyttämän muistin enimmäismäärän ja mahdollistaa pienen muistimäärän kokoonpanon simuloimisen. Tekstikehyksen arvo on megatavuina (Mt).

 • PCI-lukitus. Estää Windowsia varaamasta PCI-väylän I/O- ja IRQ-resursseja uudelleen. BIOSin ja UEFIn määrittämät I/O- ja muistiresurssit säilytetään.

 • Virheenkorjaus. Ottaa käyttöön ydintilan virheenkorjauksen laiteohjainten kehittämistä varten. Lisätietoja on Windows-ohjainpaketin sivustossa.

 • Yleiset virheenkorjausasetukset. Määrittää tämän tietokoneen virheenkorjauksen yhteysasetukset, jotta ytimen virheenkorjaus voi vaihtaa tietoja virheenkorjausisännän kanssa. Isännän ja kohdetietokoneiden välinen virheenkorjausyhteys voi olla Sarja, IEEE 1394 tai USB 2.0.

 • Virheenkorjausportti. Määrittää käytettäväksi yhteystyypiksi ja sarjaportiksi Sarja. Oletusportti on COM 1.

 • Siirtonopeus. Määrittää käytettävän siirtonopeuden, kun Virheenkorjausportti on valittuna ja virheenkorjausyhteyden tyyppi on Sarja. Tämä asetus on valinnainen. Kelvollisia siirtonopeuden arvoja ovat 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 ja 115 200. Oletussiirtonopeus on 115 200 bps.

 • Kanava. Määrittää, että käytettävä virheenkorjausyhteyden tyyppi on 1394, ja määrittää käytettävän kanavan numeron. Kanavan arvon on oltava kymmenjärjestelmän kokonaisluku välillä 0–62, ja sen on vastattava isäntätietokoneen käyttämää kanavan numeroa. Määritetty kanava ei ole riippuvainen sovittimessa valitusta fyysisestä portista 1394. Kanavan oletusarvo on 0.

 • USB-kohteen nimi. Määrittää käytettävän merkkijonoarvon, kun virheenkorjaustyyppi on USB. Tällä merkkijonolla voi olla mikä tahansa arvo.

Välilehti

Palvelut

Kuvaus

Luettelee kaikki tietokoneen käynnistymisen yhteydessä käynnistyvät palvelut sekä niiden nykyisen tilan (Käynnissä tai Pysäytetty). Palvelut-välilehden avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksittäisiä palveluita käynnistyksen yhteydessä, jotta voit tehdä vianmäärityksen ja päätellä, mitkä palvelut saattavat aiheuttaa käynnistysongelmia.

Jos valitset Piilota kaikki Microsoftin palvelut, vain muiden toimittajien sovellukset näytetään palveluluettelossa. Poistamalla palvelun valintaruudun valinnan voit poistaa palvelun käytöstä, kun seuraavan kerran käynnistät tietokoneen. Jos olet valinnut Yleiset-välilehdessä Valikoiva käynnistys -vaihtoehdon, Yleiset-välilehdessä tulee valita Normaali käynnistys tai kyseisen palvelun valintaruutu, jotta se käynnistyy uudelleen tietokoneen käynnistyksen yhteydessä.

Varoitus: Tavallisesti käynnistyksen yhteydessä suoritettavien palveluiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin sovellusten toimimisen tai johtaa järjestelmän epävakauteen. Älä poista tämän luettelon palveluita käytöstä, ellet tiedä, että ne eivät ole tietokoneen toiminnan kannalta tärkeitä. Poista kaikki käytöstä -vaihtoehdon valitseminen ei poista käytöstä tiettyjä Microsoftn suojattuja palveluita, joita tarvitaan käyttöjärjestelmän käynnistämiseen.

Välilehti

Käynnistys

Kuvaus

Nyt voit hallita käynnistyskohteita tehtävienhallinnassa. Tehtävienhallinnan Käynnistys-välilehti luettelee kaikki tietokoneen käynnistymisen yhteydessä käynnistettävät sovellukset ja palvelut sekä niiden julkaisijan nimen, tilan ja käynnistysvaikutuksen.


 • Avaa Tehtävienhallinta sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Tehtävienhallinta ja valitsemalla sitten Tehtävienhallinta.

Huomautus: jos poistat käytöstä sovelluksia tai palveluita, jotka tavallisesti suoritetaan käynnistyksen yhteydessä, niihin liittyvien sovellusten tai palvelujen toiminta voi hidastua, tai ne voivat toimia odottamattomalla tavalla.

Välilehti

Työkalut

Kuvaus

Luettelo käytettävissä olevista diagnostiikkatyökaluista ja muista monipuolisista työkaluista.

Lisätietoja käynnistyksen lisäasetuksista on ohjeaiheessa Windowsin käynnistysasetukset (myös vikasietotila). Lisätietoja on Microsoftin IT-ammattilaisille tarkoitetussa verkkosivustossa.
Tarvitsetko lisää ohjeita?