Mitkä ovat langattoman verkon eri suojaustavat?


Jos aiot käyttää langatonta verkkoa, se on syytä määrittää niin, että vain valitsemasi henkilöt voivat käyttää sitä. Seuraavassa esitetään joitakin langattomien verkkojen suojausvaihtoehtoja.

Näytä kaikki

Wi-Fi-suojaus (WPA ja WPA2)

Wi‑Fi-suojaus salaa tiedot ja varmistaa, että verkon suojausavainta ei ole muokattu. Wi-Fi-suojaus myös todentaa käyttäjät ja auttaa varmistamaan, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää verkkoa.

WPA-todennusta on kahta lajia: WPA ja WPA2. WPA on suunniteltu toimimaan kaikkien langattomien verkkosovittimien kanssa, mutta se ei välttämättä toimi vanhojen reitittimien tai tukiasemien kanssa. WPA2 on suojatumpi kuin WPA, mutta se ei toimi joidenkin vanhojen verkkosovitinten kanssa. WPA on suunniteltu käytettäväksi 802.1X-todennuspalvelimen kanssa, joka jakaa kullekin käyttäjälle erilaisen avaimen. Tästä käytetään nimeä WPA-Enterprise tai WPA2-Enterprise. Sitä voidaan käyttää myös esijaetun avaimen tilassa (PSK), jossa jokaiselle käyttäjälle annetaan sama tunnuslause. Tästä käytetään nimeä WPA-Personal tai WPA2-Personal.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP on vanhempi verkon suojaustapa, joka yhä tukee vanhoja laitteita, mutta sitä ei enää suositella. Kun otat WEP:n käyttöön, sinun on määritettävä verkon suojausavain. Tämä avain salaa tietokoneiden toisilleen verkossa lähettämät tiedot. WEP-suojaus on kuitenkin melko helppo murtaa.

Varoitus

  • Suosittelemme WPA2-suojauksen käyttämistä, jos mahdollista. Microsoft ei suosittele WEP:n käyttämistä. WPA ja WPA2 ovat sitä luotettavampia suojaustapoja. Jos WPA tai WPA2 ei toimi yritettyäsi käyttää sitä, Microsoft suosittelee, että päivität verkkosovittimesi WPA- tai WPA2-yhteensopivaksi.

802.1X-todennus

802.1X-todennus voi parantaa langattomien 802.11-verkkojen ja Ethernet-lankaverkkojen suojausta. 802.1X käyttää käyttäjien todentamiseen ja verkkoyhteyden muodostamiseen todennuspalvelinta. Lankaverkoissa 802.1X voi toimia WPA-, WPA2- tai WEP-avainten kanssa. Tällaista todennusta käytetään yleensä muodostettaessa yhteyttä työpaikan verkkoon.Tarvitsetko lisää ohjeita?