Levyn eheytyksessä yhdistetään pirstoutuneita tietoja, jotka ovat asemassa (esimerkiksi kiintolevyllä tai tallennuslaitteessa), jotta se toimisi tehokkaammin.

Pirstoutumista ilmenee asemassa ajan myötä, kun tiedostoja tallennetaan, muutetaan tai poistetaan. Tiedostoon tallennetut muutokset tallennetaan usein alkuperäisen tiedoston sijainnista poikkeavaan sijaintiin asemassa. Tämä ei muuta sitä, missä tiedosto näkyy Windowsissa, vaan ainoastaan sitä, missä tiedoston muodostavia tietoja säilytetään varsinaisessa asemassa. Ajan myötä sekä tiedosto että asema pirstoutuvat ja tietokoneen toiminta hidastuu, kun sen täytyy etsiä tietoja eri paikoista yhden tiedoston avaamiseksi.

Levyn eheytys on työkalu, joka järjestää aseman tiedot uudelleen ja yhdistää pirstoutuneet tiedot siten, että tietokoneen suorituskyky paranee. Tässä Windows-versiossa Levyn eheytys suoritetaan määrätyin väliajoin. käyttäjän ei siis tarvitse muistaa sen suorittamista, vaikkakin sen voi vielä suorittaa manuaalisesti ja sen käyttämää aikataulua voi muuttaa.

Lisätietoja on ohjeaiheissa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä ja Levyn eheytyksen suorituksen ajoittaminen säännöllisesti tapahtuvaksi.Tarvitsetko lisää ohjeita?