Verkon etsiminen on verkon asetus, joka vaikuttaa siihen, löytääkö tietokoneesi muita verkon tietokoneita tai laitteita ja voivatko muut verkon tietokoneet löytää oman tietokoneesi.

Verkon etsimisellä on kolme tilaa:

 • Käytössä

  Tässä tilassa tietokoneesi voi nähdä muut verkon tietokoneet tai laitteet ja muiden verkon tietokoneiden käyttäjät voivat nähdä oman tietokoneesi. Tämä helpottaa tiedostojen ja tulostimien jakamista.

 • Ei käytössä

  Tässä tilassa tietokoneesi ei voi nähdä muita verkon tietokoneita tai laitteita eivätkä muiden verkon tietokoneiden käyttäjät voi nähdä omaa tietokonettasi.

 • Mukautettu

  Tämä on sekatila, jossa jotkin verkon etsimiseen liittyvät asetukset ovat käytössä mutta eivät kaikki. Verkon etsiminen voi esimerkiksi olla käytössä, mutta olet voinut tai järjestelmänvalvoja on saattanut muuttaa palomuuriasetuksia, jotka vaikuttavat verkon etsimiseen.

  Verkon etsiminen edellyttää, että DNS-asiakkaan, toiminnon etsinnän resurssinjulkaisun, SSDP-etsinnän ja UPnP-laiteisännän palvelut on käynnistetty, verkon etsiminen pystyy vaihtamaan tietoja Windowsin palomuurin läpi ja että muut palomuurit eivät häiritse verkon etsimistä. Jos vain osa näistä ehdoista toteutuu, verkon etsimisen tilana näkyy Mukautettu.

Verkon etsimisen ottaminen käyttöön

 1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

 2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärkeä Kuva nuolenkärkikuvakkeesta.
 3. Valitse Ota verkon etsiminen käyttöön ja valitse sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Verkkosijainnit

Kun muodostat yhteyden verkkoon, sinun täytyy valita verkkosijainti. Verkkosijainteja on neljä: Koti, Työpaikka, Julkinen ja Toimialue. Windows määrittää valitun verkkosijainnin perusteella verkolle verkon etsimisen tilan ja avaa kyseistä tilaa vastaavat Windowsin palomuurin portit. Lisätietoja verkkosijainneista on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.Tarvitsetko lisää ohjeita?