Mitä CD- tai DVD-muotoa kannattaa käyttää?


Tietokone tai laite, jossa levyä käytetään tallentamisen jälkeen määrittää, mitä muotoa tulisi käyttää. Lisätietoja CD- tai DVD-levyn tallentamisesta Windowsin avulla on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn tallentaminen Windowsin Resurssienhallinnassa.

Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten valittava muoto määritetään silloin, kun datalevyn (levyn, jota käytetään tiedostojen tallentamiseen, arkistoimiseen ja jakamiseen erilaisten tietokoneiden ja laitteiden välillä) tallentamisessa käytetään Windowsin Resurssienhallintaa. Jos haluat luoda muuntyyppisiä levyjä, kuten DVD-videolevyjä (joita voi toistaa tavallisessa DVD-soittimessa) tai CD-äänilevyjä (joita voi toistaa tavallisessa CD-soittimessa), sinun täytyy käyttää Windowsin toista ohjelmaominaisuutta.

Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta

Etsi seuraavasta taulukosta tilannettasi parhaiten kuvaava esimerkki. Aseta tämän jälkeen suositelluntyyppinen levy asemaan ja valitse sopiva muoto, kun valmistelet levyn tallentamista.

Tallentavan levyn tyypin valintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:

 • Levytyyppi, joka toimii tallentavassa asemassasi.

 • Sen tietokoneen tai laitteen levyasema, jossa levyä käytetään tallentamisen jälkeen, sekä se, minkä tyyppisiä tallentavia levyjä tietokone tai laite pystyy lukemaan.

 • Kaikkien niiden tiedostojen yhteenlaskettu koko, jotka aiot tallentaa levylle.

  Tavalliselle tallentavalle CD-levylle mahtuu noin 650-700 megatavua (Mt), kun taas tavalliselle tallentavalle DVD-levylle mahtuu yli kuusinkertainen määrä eli noin 4,7 gigatavua (Gt). Levyn tallentamista varten käytettävissä oleva tila on kuitenkin usein pienempi kuin levyssä määritetty tila. Tämä johtuu siitä, että levyn kapasiteetti lasketaan eri tavalla, kun sitä käytetään tietokoneessa. Esimerkiksi tavalliselle DVD-R-levylle, jonka kapasiteetiksi on määritetty 4,7 Gt, mahtuu ainoastaan 4,37 Gt tiedostoja.

Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisia CD- ja DVD-levyjen tallennustilanteita, joihin voit törmätä. Taulukko neuvoo, mitä muotoa tulisi milloinkin käyttää.

Halutessasi Käytä tätä
Halutessasi

Tallentaa mitä tahansa tiedostoja levylle, jota käytetään Windows XP- tai uudemmassa tietokoneessa.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW tai DVD-RAM

Muoto:‌ Live File System

Halutessasi

Tallentaa mitä tahansa tiedostoja levylle, jota käytetään missä tahansa tietokoneessa, mukaan lukien tietokoneet, joiden Windows-versio on varhaisempi kuin Windows XP.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW tai DVD-RAM

Muoto: masteroitu.

Halutessasi

Tallentaa mitä tahansa tiedostoja levylle, jota käytetään Windows Vista- tai uudemmassa tietokoneessa.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R tai BD-RE

Muoto:‌ Live File System tai masteroitu

Halutessasi

Tallentaa musiikkia tai kuvia ja käyttää levyä joissakin tavallisissa CD-, DVD- tai Blu-ray-soittimissa, jotka pystyvät toistamaan MP3-tiedostoja ja digitaalisia kuvia.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW tai DVD+RW

Muoto: masteroitu

Halutessasi

Tallentaa musiikkia tai kuvia levylle, jota käytetään missä tahansa tietokoneessa, mukaan lukien tietokoneet, joiden Windows-versio on varhaisempi kuin Windows XP.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW tai DVD+RW

Muoto: Masteroitu

Halutessasi

Mahdollisuuden lisätä ja poistaa tiedostoja uudelleen ja uudelleen (eli käyttää levyä, kuten USB-muistitikkua) ja käyttää levyä Windows XP- tai uudemmassa tietokoneessa.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW tai DVD-RAM

Muoto: Live File System

Halutessasi

Mahdollisuuden lisätä ja poistaa tiedostoja uudelleen ja uudelleen (eli käyttää levyä, kuten USB-muistitikkua) ja käyttää levyä Windows 7-tietokoneessa.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R tai BD-RE

Muoto: Live File System

Halutessasi

Jättää levyn tietokoneesi tallentavaan asemaan ja kopioida siihen tiedostoja silloin, kun sinulle sopii, esimerkiksi varmuuskopioinnin yhteydessä.

Käytä tätä

Levy: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R tai BD-RE

Muoto: Live File System

Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista

Levymuotoa valittaessa on hyvä ymmärtää, miten eri levymuodot eroavat toisistaan, jotta osaa valita tallennettavalle levylle oikean levymuodon. Levyt, jotka käyttävät Live File System -muotoa ovat usein käteviä, koska voit kopioida valitut tiedostot saman tien ja niin usein kuin haluat samalla tavalla kuin USB-muistitikkua käytettäessä. Live File System -levyjä ei toisaalta voi käyttää kaikissa tietokoneissa tai CD-, DVD- tai Blu-ray-soittimissa. Tässä ohjeessa kerrotaan Live File Systemin ja masteroidun levyn eroista:

Live File System -vaihtoehdolla alustetut levyt:

 • Valitse Levyn tallentaminen -valintaikkunaan seuraava vaihtoehto: Kuin USB-muistitikku.

 • Käytä samalla tavalla kuin USB-muistitikkua tarkoittaa sitä, että voit kopioida tiedostoja levylle heti ilman niiden erillistä tallentamista.

 • Voit poistaa yhden tiedoston, useita tiedostoja tai kaikki tiedostot. Lisätietoja tiedostojen poistamisesta levyltä on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn tyhjentäminen.

 • Ovat käteviä, jos haluat pitää levyä tallentavassa CD-, DVD- tai Blu-ray-asemassa ja kopioida tiedostoja tarvittaessa.

 • Ovat yhteensopivia vain Windows XP:n ja uudempien Windows-versioiden kanssa.

 • Eivät ole tyhjiä sen jälkeen, kun ne on alustettu.

Masteroitu-vaihtoehdolla alustetut levyt:

 • Valitse Levyn tallentaminen -valintaikkunaan seuraava vaihtoehto: CD- tai DVD-aseman kanssa.

 • Et voi kopioida tiedostoja heti. Sinun tulee valita kaikki ne tiedostot, jotka haluat kopioida levylle, ja tallentaa ne sitten kerralla.

 • Et voi poistaa vain yhtä tai muutamaa tiedostoa. Kaikki tiedostot levyllä poistetaan. Lisätietoja tiedostojen poistamisesta levyltä on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn tyhjentäminen.

 • Ovat käteviä jos haluat tallentaa suuren määrän tiedostoja, esimerkiksi musiikki-CD:n MP3-tiedostoja käyttämällä.

 • Ovat yhteensopivia sellaisten tietokoneiden kanssa, joissa ei välttämättä ole Windowsia, sekä joidenkin kulutuselektroniikkalaitteiden, kuten CD-, DVD- ja Blu-ray-soittimien kanssa.

Miksi Live File System -muodosta on eri versioita?

Kukin Live File System -muodon versio on yhteensopiva eri käyttöjärjestelmän kanssa. Valitse sopiva Live File System -versio sen mukaan, missä tietokoneissa aiot levyä käyttää. Jos aiot käyttää levyjä uudemmassa Windows-versiossa, sinun ei koskaan tarvitse muuttaa käytettävää Live File System -versiota. Jos tarvitset levyjä, jotka ovat yhteensopivia aiempien Windows-versioiden kanssa, valitse tarpeitasi vastaava Live File System -versio seuraavasta taulukosta:

Seuraavassa taulukossa kuvataan Live File Systemin versioita ja niiden käyttöä.

Live File System -versio (UDF) Soveltuu parhaiten
Live File System -versio (UDF)

1.50

Soveltuu parhaiten

Tämä versio on yhteensopiva Windows 2000:n (ja uudempien) ja Windows Server 2003:n (ja uudempien) kanssa. Se ei välttämättä ole yhteensopiva Windows 98 -tietokoneiden kanssa.

Live File System -versio (UDF)

2.00

Soveltuu parhaiten

Tämä versio on yhteensopiva Windows XP:n (ja uudempien) ja Windows Server 2003:n (ja uudempien) kanssa. Se ei välttämättä ole yhteensopiva Windows 98- ja Windows 2000 -tietokoneiden kanssa.

Live File System -versio (UDF)

2.01

Soveltuu parhaiten

Tämä oletusversio on yhteensopiva Windows XP:n (ja uudempien) ja Windows Server 2003:n (ja uudempien) kanssa. Se ei välttämättä ole yhteensopiva Windows 98- ja Windows 2000 -tietokoneiden kanssa.

Live File System -versio (UDF)

2.50

Soveltuu parhaiten

Tämä versio on suunniteltu Windows Vista-tietokoneita (tai uudempia) varten. Se ei välttämättä ole yhteensopiva Windowsin aiempien versioiden kanssa.

Lisätietoja levyn alustamisesta on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn alustaminen.

Mitä eroa on erilaisilla CD- ja DVD-levyillä?

Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisten CD- ja DVD-levyjen eroja ja annetaan tietoja niiden käytöstä.

Levy Yleistiedot Kapasiteetti Yhteensopivuus
Levy

CD-ROM

Yleistiedot

Vain luku -levyjä, joita käytetään tavallisesti kaupallisten ohjelmien ja tietojen tallentamiseen. Et voi lisätä tai poistaa tietoja CD-ROM-levyltä.

Kapasiteetti

650 Mt

Yhteensopivuus

Laajasti yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

CD-R

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja CD-R-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi), mutta et voi poistaa tiedostoja masteroidulta levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

650 Mt

700 Mt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Laajasti yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

CD-RW

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja CD-RW-levylle monta kertaa. Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. CD-RW-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

650 Mt

Yhteensopivuus

Yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

DVD-ROM

Yleistiedot

Vain luku -levyjä, joita käytetään tavallisesti kaupallisten ohjelmien ja tietojen tallentamiseen. Et voi lisätä tai poistaa tietoja DVD-ROM-levyltä.

Kapasiteetti

4,7 Gt

Yhteensopivuus

Laajasti yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

DVD-R

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD-R-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi), mutta et voi poistaa tiedostoja levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

4,7 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Laajasti yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

DVD+R

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD+R-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi), mutta et voi poistaa tiedostoja levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

4,7 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva eri tietokoneiden ja laitteiden kanssa.

Levy

DVD-RW

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD-RW-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi). Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. DVD-RW-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

4,7 Gt

Yhteensopivuus

Istuntoa ei tarvitse sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva eri tietokoneiden ja joidenkin laitteiden kanssa.

Levy

DVD+RW

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD+RW-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi). Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. DVD+RW-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

4,7 Gt

Yhteensopivuus

Istuntoa ei tarvitse sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva eri tietokoneiden ja joidenkin laitteiden kanssa.

Levy

DVD-RAM

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD-RAM-levylle monta kertaa. Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. DVD-RAM-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

2,6 Gt

4,7 Gt

5,2 Gt

9,4 Gt

Yhteensopivuus

DVD-RAM-levyjä voidaan tavallisesti käyttää vain DVD-RAM-asemissa, eivätkä DVD-soittimet ja muut laitteet välttämättä osaa lukea niitä.

Levy

DVD-R DL

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD-R DL -levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi), mutta et voi poistaa tiedostoja masteroidulta levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

8,5 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva joidenkin tietokoneiden ja uudempien DVD-soittimien kanssa.

Levy

DVD+R DL

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja DVD+R DL -levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi), mutta et voi poistaa tiedostoja masteroidulta levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

8,5 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva joidenkin tietokoneiden ja uudempien DVD-soittimien kanssa.

Levy

BD-R

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja BD-R-levylle kerran (yhden istunnon aikana), mutta et voi poistaa tiedostoja levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

25 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva Windows 7 -tietokoneiden kanssa.

Levy

BD-R DL

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja BD-R DL -levylle kerran (yhden istunnon aikana), mutta et voi poistaa tiedostoja levyltä. Jokainen tallennus on pysyvä.

Kapasiteetti

50 Gt

Yhteensopivuus

Istunto tulee sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva Windows 7 -tietokoneiden kanssa.

Levy

BD-RE

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja BD-RE-levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi). Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. BD-RE-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

25 Gt

Yhteensopivuus

Istuntoa ei tarvitse sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva Windows 7 -tietokoneiden kanssa.

Levy

BD-RE DL

Yleistiedot

Voit tallentaa tiedostoja BD-RE DL -levylle monta kertaa (kutakin kertaa kutsutaan istunnoksi). Voit myös poistaa tiedostoja levyltä ja vapauttaa tilaa lisätiedostoille. BD-RE DL -levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.

Kapasiteetti

50 Gt

Yhteensopivuus

Istuntoa ei tarvitse sulkea ennen kuin levyä voi lukea toisella tietokoneella. Yhteensopiva Windows 7 -tietokoneiden kanssa.

Lisätietoja asetusten määrittämisestä niin, että istunto suljetaan silloin, kun levy poistetaan asemasta, on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn sulkeminen ja viimeisteleminen.

Huomautus

 • Jotta Blu-ray-levyä voidaan lukea toisella tietokoneella, täytyy kyseisessä tietokoneessa olla Blu-ray-asema. Jotta DVD-levyä voidaan lukea toisella tietokoneella, täytyy kyseisessä tietokoneessa olla DVD- tai Blu-ray-asema. CD-levyjä voidaan käyttää CD- ja DVD-asemissa sekä useimmissa (mutta ei kaikissa) Blu-ray-asemissa.Tarvitsetko lisää ohjeita?