Digitaalisten kuvien käsitteleminen


Valokuvien tulostamiseen tarvittiin ennen pimiö tai valokuvalaboratorio ja kaiken lisäksi pitkä koulutus. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana digitaaliset kamerat ja tietokoneet ovat kuitenkin mullistaneet valokuvauksen, ja nykyään jokainen voi muokata ja tulostaa valokuvia kotona. Tässä artikkelissa on tietoja siitä, kuinka digitaalisia kuvia voi tarkastella, järjestää ja tulostaa Windowsin työkaluilla.

Kuvien siirtäminen kamerasta tietokoneeseen

Useimmat digitaaliset kamerat tallentavat kuvat CompactFlash-muistikorttiin tai SD (Secure Digital) -korttiin. Kun haluat tarkastella, järjestää tai tulostaa kuvia, kuvat täytyy tuoda tietokoneeseen. Tämän jälkeen kuvat voidaan poistaa muistikortista, ja muistikorttiin voidaan ottaa taas uusia kuvia.

Kuvia voi tuoda pääasiassa kahdella tavalla:

 • Liittämällä kamera suoraan tietokoneeseen. Voit tuoda kuvia yhdistämällä kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tällöin kameran virran on oltava kytkettynä, joten kuvien tuominen vie jonkin verran akkuvirtaa. Kaapeli on lisäksi syytä pitää lähettyvillä, jos tuot kuvia säännöllisesti.

  Kuva USB-kaapelista
  USB-kaapeli
 • Käyttämällä muistikortin lukulaitetta. Kuvien tuominen onnistuu nopeimmin muistikortin lukulaitteella. Poista muistikortti kamerasta, aseta muistikortti lukulaitteeseen ja liitä lukulaite tietokoneen USB-porttiin. Monissa tietokoneissa on sisäänrakennettu muistikortin lukulaite, jolloin muistikortin voi asettaa suoraan tietokoneeseen.

  Kuva muistikortin lukulaitteesta
  Muistikortin lukulaite

Windowsin pitäisi tunnistaa kamera tai lukulaite automaattisesti, kun kytket sen tietokoneeseen, huolimatta siitä, kumpaa tapaa käytät. Toimi sitten seuraavasti:

 1. Valitse Automaattinen toisto -valintaikkunasta Tuo kuvia ja videoita Windowsilla. Windows hakee kuvat (ja mahdolliset videotiedostot) muistikortilta.

  Kuva Automaattinen toisto -valintaikkunasta
  Tämä valintaikkuna tulee näkyviin, kun liität kameran tietokoneeseen tai asetat muistikortin lukulaitteeseen.
 2. Kun Windows on etsinyt kuvat, järjestelmä kysyy, haluatko luoda tuotaville kuville tunnisteen (kuvia kuvaavan sanan tai lyhyen lauseen). Jos haluat luoda tunnisteen, kirjoita nimi Lisää tunniste seuraaviin kuviin (valinnainen) -ruutuun. Jos tuotavilla kuvilla ei ole yhteisiä tunnusmerkkejä, voit ohittaa tämän vaiheen. Voit lisätä tunnisteita yksittäisiin kuviin myöhemmin (lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa "Kuvien järjestäminen ja etsiminen").

  Kuva kuvien ja videoiden tuomisen valintaikkunasta
  Voit lisätä tunnisteen kuviin, kun tuot niitä.
 3. Valitse Tuo.

 4. Kun Windows aloittaa kuvien tuomisen, voit määrittää, että kuvat ja videot poistetaan muistikortilta tuomisen jälkeen, valitsemalla Poista tuomisen jälkeen -valintaruudun. Tämä vapauttaa kortilta tilaa, ja voit ottaa uusia kuvia.

  Kuva kuvien ja videoiden tuomisen valintaikkunasta
  Valitsemalla valintaruudun voit poistaa tuodut kuvat muistikortilta.

Tuodut kuvat näkyvät Windowsin valokuvien katselussa.

Vihje

 • Voit muuntaa tavallisia valokuvia digitaalisiksi valokuviksi skanneriksi kutsutulla laitteella.

Kuvat-kirjasto ja Windowsin valokuvien katselu

Tietokoneen kuvia etsitään ja järjestetään pääasiassa Kuvat-kirjaston avulla. Voit avata Kuvat-kirjaston napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kuvat.
Kuva Kuvat-kirjastosta
Kuvat-kirjasto

Windowsin valokuvien katselu on Windowsin toiminto, jonka avulla voit tarkastella ja tulostaa digitaalisia valokuvia. Voit avata Kuvat-kirjastossa olevan kuvan Windowsin valokuvien katseluun kaksoisnapsauttamalla kuvaa.

Windowsin valokuvien katselu ja Kuvat-kirjasto sisältävät osin samoja toimintoja. Voit esimerkiksi tarkastella ja tulostaa kuvia sekä Kuvat-kirjastossa että valokuvien katselussa. Voit myös katsella kuvia diaesityksenä. Kumpi sitten kannattaa valita, Kuvat-kirjasto vai valokuvien katselu?

Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Kuvat-kirjasto on paras paikka kuvien etsimiseen ja järjestämiseen. Kuvat-kirjastossa kaikki kuvat näkyvät samassa paikassa. Kuvia on helppo tarkastella päivämäärän, tunnisteen ja muiden tietojen perusteella. Windowsin valokuvien katselussa voit kiertää kuvia, lähentää kuvia, tarkastella kuvia täysikokoisina sekä tarkastella kuvia diaesityksenä.

Kuvien käsitteleminen

Kun kuvat ovat omassa tietokoneessa, haluat todennäköisesti käsitellä niitä. Voit tarkastella useita kuvia samassa näytössä, tarkastella yksittäistä kuvaa täysikokoisena, kiertää kuvia sekä katsella kuvia diaesityksenä.

Pikkukuvien käyttäminen

Kuvat-kirjastossa voit näyttää täysikokoiset kuvat pikkukuvina. Jotta näyttöön mahtuisi mahdollisimman monta pikkukuvaa, voit laajentaa Kuvat-kirjaston ikkunan koko näytön kokoiseksi Suurenna-painikkeella Kuva Suurenna-painikkeesta.
Voit muuttaa pikkukuvien kokoa napsauttamalla Näkymät-painiketta Kuva Kuvat-kirjaston Näkymät-painikkeesta ja siirtämällä sitten liukusäädintä ylös- tai alaspäin. Pienentämällä pikkukuvia voit nopeasti selata isoa kuvajoukkoa. Suurentamalla pikkukuvia näet kuvat tarkemmin. Pikkukuvan koon muuttaminen ei vaikuta täysikokoisen kuvan kokoon.

Jos haluat palauttaa pikkukuvat keskikokoisiksi, napsauta Näkymät-painiketta ja valitse Keskikokoiset kuvakkeet.

Kuvan kiertäminen

Pystysuorat kuvat saattavat näkyä poikittain Windowsin valokuvien katselussa. Voit kiertää kuvat oikeaan asentoon napsauttamalla Kierrä vastapäivään -painiketta Kuva Windowsin valokuvien katselun Kierrä vastapäivään -painikkeesta tai Kierrä myötäpäivään -painiketta Kuva Windowsin valokuvien katselun Kierrä myötäpäivään -painikkeesta.

Kuvan tarkasteleminen täysikokoisena

Jos haluat tarkastella kuvaa siten, että se täyttää valokuvien katselun ikkunan melkein kokonaan, kaksoisnapsauta kuvaa Kuvat-kirjastossa.

Voit tarkastella kuvaa mahdollisimman suuressa koossa suurentamalla valokuvien katselun ikkunan.

Voit lähentää mitä tahansa kuvan osaa napsauttamalla Zoomaus-painiketta ja siirtämällä liukusäädintä ylös. Kun kuva on lähennetty, kuvaa voi siirtää siten, että jotakin kuvan osaa vedetään osoittimella Kuva käsiosoittimesta. Voit palata tavalliseen näkymään napsauttamalla Sovita ikkunaan -painiketta Kuva Windowsin valokuvien katselun Sovita ikkunaan -painikkeesta.

Kuvien katseleminen diaesityksenä

Voit katsella digitaalisia kuvia automaattisena diaesityksenä koko näytön tilassa.

Jos haluat aloittaa diaesityksen, avaa kuva valokuvien katselussa kaksoisnapsauttamalla sitä. Napsauta sitten Toista diaesitys -painiketta valokuvien katselun alareunassa. Diaesityksessä on nykyisen näkymän kaikki kuvat.

Kuva Toista diaesitys -painikkeesta
Toista diaesitys -painike

Diaesityksen ollessa kesken voit keskeyttää esityksen, säätää sen nopeutta, siirtyä eteen- tai taaksepäin ja valita, näytetäänkö kuvat satunnaisesti vai järjestyksessä. Voit tuoda diaesityksen ohjausobjektit näkyviin napsauttamalla diaesitystä hiiren kakkospainikkeella.

Voit lopettaa diaesityksen painamalla Esc-näppäintä tai valitsemalla diaesityksen pikavalikosta Lopeta.

Kuvien järjestäminen ja etsiminen

Jos käytät digitaalista kameraa säännöllisesti, tietokoneeseen kertyy nopeasti satoja tai tuhansia kuvia. Kun etsit tiettyä kuvaa kokoelmasta, Kuvat-kirjaston työkalut ovat hyödyllisiä.

Kuvien etsiminen päivän mukaan

Digitaalinen kamera merkitsee kuviin kuvauspäivän. Kuvat-kirjastossa voit selata tai etsiä kuvia kuvausvuoden, -kuukauden tai -päivän mukaan.

Jos haluat etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan, napsauta Kuvat-kirjaston hakuruutua, valitse Kuvauspäivämäärä ja valitse päivämäärä, kuukausi, vuosi tai muu aikajakso.

Kuva hakuruudusta
Hakuruutu

Tunnisteiden lisääminen kuviin

Kuvat-kirjaston avulla voit lisätä kuviin tunnisteita eli kuvauskohdetta ja kuvauspaikkaa mielekkäästi kuvailevia sanoja tai lauseita. Tunnisteiden lisääminen kuviin helpottaa niiden etsimistä, sillä saat kerralla näkyviin kaikki kuvat, joissa on sama tunniste.

Tunnisteiden lisääminen yksitellen voi viedä aikaa. Mutta ei huolta, sillä tunnisteita voi lisätä samalla kertaa useaan kuvaan. Voit esimerkiksi lisätä tunnisteen "Syntymäpäivä" 20–30 kuvaan. Jos haluat lisätä tunnisteita kuviin, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kuvat-kirjastosta kuvat, joihin haluat lisätä tunnisteen. Voit valita useita kuvia pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kuvia valitessasi.

 2. Valitse tietoruudusta Kuvat-kirjaston alalaidasta Lisää tunniste, kirjoita tunnisteen nimi ruutuun ja paina Enter-näppäintä. Tunniste lisätään valittuihin kuviin. Voit lisätä niin monta tunnistetta, kuin haluat.

Tunnisteet on hyvä lisätä kuviin heti kuvien tuomisen jälkeen. Näin tietokoneeseen ei kerry liikaa kuvia, joilta puuttuu tunniste. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tunnisteiden lisääminen kuviin etsimisen helpottamiseksi.

Kuvien etsiminen tunnisteen avulla

Kun kuviin on lisätty tunniste Kuvat-kirjastossa, ne on helppo löytää uudelleen. Kirjoita tunniste hakukenttään. Näyttöön tulevat kaikki kuvat, joissa on sama tunniste. Alla olevassa esimerkissä etsitään Eläimet-hakusanan avulla kuvia, joiden tunniste sisältää sanan "eläimet". Kaikki kuvat, joiden tiedostonimessä on sana eläimet, tulevat näkyviin.

Kuva siitä, kuinka kuvia etsitään kirjoittamalla sana hakuruutuun
Kirjoittamalla hakuruutuun hakuehdon voit etsiä kuvia, joihin olet liittänyt tunnisteen.

Jos et muista luomiasi tunnisteita, napsauta hakuruutua, valitse Tunnisteet ja napsauta haluamaasi tunnistetta. Näkyviin tulee kaikkien kyseisellä tunnisteella merkittyjen kuvien luettelo.

Kuva Tunnisteet-luettelosta
Tunnisteet-luettelo

Lisätietoja on ohjeaiheessa Kuvien hallinta.

Kuvien jakaminen

Digitaalisten kuvien jakaminen tarkoittaa sitä, että muut voivat tarkastella kuvia omissa tietokoneissaan. Kuvia jaetaan tavallisesti lähettämällä niitä verkkosivustoon tai sähköpostitse.

Valokuvien jakamiseen tarkoitetut verkkosivustot

Digitaalisia kuvia voi jakaa muiden kanssa lataamalla (kopioimalla) ne valokuvien jakamiseen tarkoitettuun verkkosivustoon. Näin myös ystävät ja perheenjäsenet pääsevät tarkastelemaan valokuva-albumiasi verkkosivustossa. Valokuvien jakaminen ja säilyttäminen on ilmaista monissa verkkosivustoissa. Huomaa kuitenkin, että jotkut verkkosivustot poistavat kuvat, ellet osta paperikuvia tai tilaa lahjoja sivuston kautta tietyn ajan kuluessa. Ota selvää verkkosivuston käytännöistä.

Kuvien jakaminen sähköpostitse

Kuvia voi jakaa myös sähköpostitse. Kun haluat lähettää kuvia sähköpostitse, voit aloittaa Kuvat-kirjastosta tai Windowsin valokuvien katselusta. Jos aloitat Kuvat-kirjastosta, voit muuttaa usean kuvan kokoa samanaikaisesti. Jos aloitat valokuvien katselusta, vain nykyisen kuvan koko voidaan muuttaa. Windowsin valokuvien katselu voi pakata kuvat (pienentää niiden tiedostokokoa) automaattisesti huolimatta siitä, mistä aloitat kuvien lähettämisen. Tällöin sähköposti menee perille nopeasti eivätkä kuvat vie liikaa tilaa vastaanottajan tietokoneessa. Tämä ei vaikuta alkuperäisiin kuviin.

Kun haluat lähettää kuvia sähköpostiviestissä, valitse kuvat Kuvat-kirjastossa ja napsauta sitten työkalurivin Sähköposti-painiketta. Valitse Liitä tiedostot -valintaikkunasta kuvakoko (oletusarvoinen keskikoko riittää yleensä). Valitse Liitä.

Liitä tiedostot -valintaikkunan kuva
Kuvan koon valitseminen

Windows avaa uuden sähköpostiviestin sähköpostiohjelmassa. Valitsemasi kuvat liitetään viestiin.

Kuva sähköpostiviestiin liitetystä tiedostosta
Sähköpostiviestiin liitetty kuva

Voit lähettää kuvan kirjoittamalla vastaanottajien sähköpostiosoitteet, viestin aiheen ja lyhyen selityksen. Valitse sitten Lähetä. Lisätietoja on ohjeaiheissa Sähköpostin käytön aloittaminen ja Kuvien lähettäminen sähköpostitse.

Kuvien tulostaminen

Tässä osassa käsitellään kolmea pääasiallista tulostustapaa. Yleisiä tietoja tulostamisesta on ohjeaiheessa Tulostamisen aloittaminen.

Oman tulostimen käyttäminen

Jos sinulla on tulostin, voit tulostaa kuvat itse. Mustesuihku- ja sublimaatiotulostimilla tulostetut valokuvat ovat korkealaatuisia erikoispaperia käytettäessä. Monissa tulostimissa on sisäänrakennettu muistikortin lukulaite ja pieni nestekidenäyttö (LCD), joiden avulla kuvia voi tulostaa ilman tietokonetta.

Kuva mustesuihkutulostimesta
Mustesuihkutulostin

Kuvia voi tulostaa tietokoneesta monella tavalla. Voit tulostaa sivulle yhden tai useamman kuvan tai pikkukuvaluettelon.

Kun haluat tulostaa kuvia, valitse tulostettavat kuvat Kuvat-kirjastossa ja valitse työkaluriviltä Tulosta. Valitse Tulosta kuvia -valintaikkunasta tulostusasetukset ja napsauta Tulosta.

Kuva Tulosta kuvia -valintaikkunasta
Tulosta kuvia -valintaikkuna

Kuvatulosteiden tilaaminen Internetistä

Tulostaminen on helppoa ja nopeaa omalla tulostimella. Jos haluat kuitenkin säästää aikaa sekä muste- ja paperikustannuksia, voit käyttää Internetistä saatavia valokuvien tulostuspalveluja. Palvelujen avulla voit ladata (kopioida) kuvia verkkosivustoon. Voit tilata monenkokoisia paperikuvia ja maksaa ne luottokortilla. Valmiit paperikuvat lähetetään sinulle postitse haluamaasi osoitteeseen.

Valokuvien tulostuspalvelut tarjoavat monenlaisia tuotteita. Tavallisten paperikuvien lisäksi voit tilata T-paitoja, kortteja, kalentereita, mukeja, julisteita, hiirimattoja ja muita tuotteita, joihin on painettu valitsemasi kuva. Verkkosivustot tarjoavat usein lisäksi mahdollisuuden valokuvien jakamiseen (lisätietoja on kohdassa "Kuvien jakaminen").

Kuvien tilaaminen vähittäismyyjältä

Jos haluat paperikuvat nopeasti eikä sinulla ole tulostinta, voit viedä kameran muistikortin liikkeeseen, joka tarjoaa digitaalisten valokuvien tulostuspalveluja. Palveluja tarjoavat esimerkiksi valokuvausliikkeet, isot vähittäiskaupat ja marketit. Joissakin liikkeissä kuvia voi myös muokata, rajata ja tulostaa itse muutamassa minuutissa.

Kuvien varmuuskopiointi

Jos käytät digitaalista kameraa, sinulle kertyy todennäköisesti tuhansia kuvia muutamassa vuodessa. Kuvilla voi olla paljon tunnearvoa, eikä niitä voit korvata, jos tietokoneen kiintolevy rikkoutuu. Siksi on tärkeää varmuuskopioida kuvat ja säilyttää niitä tietokoneesta erillään. Voit kopioida kuvat tallentavalle DVD- tai CD-levylle tai ulkoiselle kiintolevylle. Voit myös käyttää Internetin tallennuspalveluja.Tarvitsetko lisää ohjeita?