Tiedostojen ja kansioiden käsitteleminen


Tiedosto on kohde, joka sisältää tietoja – esimerkiksi tekstiä, kuvia tai musiikkia. Avattu tiedosto voi näyttää asiakirjalta tai kuvalta, jollaisia näkee ihmisten kirjoituspöydillä ja arkistokaapeissa. Tietokoneessa tiedostot on esitetty kuvakkeina; tiedoston tyypin tunnistaa helposti kuvakkeesta. Tässä on joitakin tavallisia tiedostokuvakkeita:

Kuva tiedostokuvakkeista
Joidenkin tiedostotyyppien kuvakkeita

Kansio on säilö, johon voit tallentaa tiedostoja. Jos kirjoituspöydällä on tuhansia papereita, tietyn asiakirjan löytäminen niiden joukosta on melkein mahdotonta. Siksi paperisia asiakirjoja säilytetään usein kansioissa ja arkistoissa. Tietokoneen kansioita käytetään samalla periaatteella. Nämä ovat tavallisia kansioiden kuvakkeita:

Kuva kansiokuvakkeista
Tyhjä kansio (vasemmalla) ja tiedostoja sisältävä kansio (oikealla)

Kansioissa voi myös säilyttää muita kansioita. Kansiota, joka sijaitsee kansiossa, sanotaan yleensä alikansioksi. Alikansioita voi olla rajaton määrä. Niistä jokaisessa voi olla rajaton määrä tiedostoja ja alikansioita.

Tiedostojen ja kansioiden käyttäminen kirjastojen avulla

Tiedostojen järjestämistä ei tarvitse aloittaa aivan alusta. Voit käyttää tiedostoja ja kansioita sekä järjestellä niitä eri tavoilla kirjastojen avulla. Kirjastot ovat tämän Windows-version uusi ominaisuus. Seuraavassa on neljä oletusasetusten mukaista kirjastoa ja niiden tavalliset käyttökohteet:

 • Tiedostot-kirjasto. Tässä kirjastossa voit järjestellä tekstinkäsittelyasiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä ja muita tekstitiedostoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Omien tiedostojen hallinta.

  Oletusarvon mukaan Tiedostot-kirjastoon siirretyt, kopioidut ja tallennetut tiedostot tallennetaan Tiedostot-kansioon.

 • Kuvat-kirjasto. Tässä kansiossa voit järjestellä digitaalisia kuvia, jotka on voitu siirtää kamerasta, skannata tai vastaanottaa sähköpostitse. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kuvien hallinta.

  Oletusarvon mukaan Kuvat-kirjastoon siirretyt, kopioidut ja tallennetut tiedostot tallennetaan Kuvat-kansioon.

 • Musiikki-kirjasto. Tässä kirjastossa voit järjestellä digitaalista musiikkia, kuten ääni-CD-levyltä kopioituja tai Internetistä ladattuja kappaleita. Lisätietoja on ohjeaiheessa Musiikin hallinta.

  Oletusarvon mukaan Musiikki-kirjastoon siirretyt, kopioidut ja tallennetut tiedostot tallennetaan Musiikki-kansioon.

 • Videot-kirjasto. Tässä kirjastossa voit järjestellä videoita, kuten leikkeitä digitaalisesta kamerasta tai videokamerasta ja Internetistä ladattuja videotiedostoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Videoiden hallinta.

  Oletusarvon mukaan Videot-kirjastoon siirretyt, kopioidut ja tallennetut tiedostot tallennetaan Videot-kansioon.

Voit avata Tiedostot-, Kuvat- tai Musiikki-kirjaston napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Tiedostot, Kuvat tai Musiikki.
Kuva Käynnistä-valikosta
Voit avata yleiset kirjastot Käynnistä-valikosta.

Lisätietoja kirjastoista on ohjeaiheessa Kirjastojen käyttäminen.

Tietoja ikkunan osista

Kun avaat kansion tai kirjaston, se näkyy ikkunassa. Tämän ikkunan eri osat on suunniteltu siten, että sekä siirtyminen Windowsissa että tiedostojen, kansioiden ja kirjastojen käsittely helpottuu. Tässä on tavanomainen ikkuna eri osineen:

Kuva Tiedostot-kansiosta
Ikkunan osa Käyttö
Ikkunan osa

Siirtymisruutu

Käyttö

Siirtymisruudun avulla voit käyttää kirjastoja, kansioita, tallennettuja hakuja ja jopa kokonaisia kiintolevyjä. Suosikit-osan avulla voit avata useimmin käyttämiäsi kansioita ja hakuja. Kirjastot-osan avulla voit puolestaan käyttää kirjastoja. Voit myös laajentaa Tietokone-kansion selataksesi kansioita ja alikansioita. Lisätietoja on ohjeaiheessa Siirtymisruudun käsitteleminen.

Ikkunan osa

Edellinen- ja Seuraava-painikkeet

Käyttö
Edellinen- Kuva Takaisin-painikkeesta ja Seuraava-painikkeiden Kuva Seuraava-painikkeesta avulla voit siirtyä muihin jo avattuihin kansioihin tai kirjastoihin sulkematta nykyistä ikkunaa. Painikkeet ja osoiterivi on suunniteltu käytettäviksi yhdessä. Kun olet esimerkiksi siirtynyt kansiosta toiseen osoiterivin avulla, voit palata edelliseen kansioon Edellinen-painikkeella.
Ikkunan osa

Työkalurivi

Käyttö

Työkalurivin avulla voit suorittaa tavallisia tehtäviä. Voit esimerkiksi muuttaa tiedostojen ja kansioiden ulkoasua, tallentaa tiedostoja CD-levylle tai käynnistää digitaalisten kuvien diaesityksen. Työkalurivin painikkeet vaihtuvat ja näyttävät vain tehtäviä, jotka kulloinkin ovat hyödyllisiä. Työkalurivillä näkyvät eri painikkeet esimerkiksi napsautettaessa kuvatiedostoa ja musiikkitiedostoa.

Ikkunan osa

Osoiterivi

Käyttö

Osoiterivin avulla voit siirtyä eri kansioon tai kirjastoon tai palata edelliseen kansioon tai kirjastoon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Osoiterivin avulla siirtyminen.

Ikkunan osa

Kirjastoruutu

Käyttö

Kirjastoruutu näkyy vain, kun käyttäjä on siirtynyt kirjastoon (esimerkiksi Tiedostot-kirjastoon). Kirjastoruudussa voit mukauttaa kirjastoa tai järjestellä tiedostoja eri ominaisuuksien mukaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kirjastojen käyttäminen.

Ikkunan osa

Sarakeotsikot

Käyttö

Voit muuttaa tiedostojen järjestystä luettelossa sarakeotsikoiden avulla. Esimerkiksi napsauttamalla sarakeotsikon vasenta puolta voit vaihtaa tiedostojen ja kansioiden näkymisjärjestyksen. Napsauttamalla oikeaa puolta voit suodattaa tiedostoja eri tavoin. (Huomaa, että sarakeotsikot ovat käytettävissä vain Tiedot-näkymässä. Lisätietoja Tiedot-näkymään siirtymisestä on tämän ohjeaiheen Tiedostojen ja kansioiden katseleminen ja järjestäminen -kohdassa.)

Ikkunan osa

Tiedostoluettelo

Käyttö

Nykyisen kansion tai kirjaston sisältö näkyy täällä. Jos etsit tiedostoa kirjoittamalla hakuehdon hakuruutuun, vain nykyistä näkymää vastaavat tiedostot (myös alikansioiden tiedostot) tulevat näkyviin.

Ikkunan osa

Hakuruutu

Käyttö

Voit etsiä nykyiseen kansioon tai kirjastoon tallennettua kohdetta kirjoittamalla hakusanan tai -lauseen hakuruutuun. Haku käynnistyy heti, kun ryhdyt kirjoittamaan. Kun esimerkiksi kirjoitat kirjaimen B, kaikki B-alkuiset tiedostot tulevat näkyviin tiedostoluetteloon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedoston tai kansion etsiminen.

Ikkunan osa

Tietoruutu

Käyttö

Käytä tietoruutua, kun haluat tarkastella valittuun tiedostoon liittyviä yleisiä ominaisuuksia. Tiedoston ominaisuudet tarkoittavat esimerkiksi tiedoston tekijää, viimeistä muokkauspäivää ja muita kuvaavia tunnisteita, joita olet ehkä lisännyt tiedostoon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedoston ominaisuuksien muuttaminen.

Ikkunan osa

Esikatseluruutu

Käyttö
Esikatseluruudussa voit tarkastella useimpien tiedostojen sisältöä. Jos esimerkiksi valitset sähköpostiviestin, tekstitiedoston tai kuvan, voit tarkastella sen sisältöä avaamatta kohdetta ohjelmassa. Jos esikatseluruutu ei ole näkyvissä, ota se käyttöön napsauttamalla työkalurivin Esikatseluruutu-painiketta Kuva esikatseluruudun painikkeesta.

Tiedostojen ja kansioiden katseleminen ja järjestäminen

Kun avaat kansion tai kirjaston, voit muuttaa tapaa, jolla tiedostot näkyvät ikkunassa. Joku voi mieluummin käyttää esimerkiksi tavanomaista suurempia (tai pienempiä) kuvakkeita tai näkymää, jossa näkyy erilaisia tietoja kustakin tiedostosta. Voit tehdä muutoksia työkalurivin Näkymät-painikkeen Kuva Näkymät-painikkeesta avulla.

Tiedostojen ja kansioiden näyttötapa muuttuu jokaisella Näkymät-painikkeen napsautuksella. Erilaisia näkymiä on viisi: Suuret kuvakkeet, Luettelo, Tiedot-näkymä, jossa on useita tiedostoihin liittyviä tietosarakkeita, pienempien kuvakkeiden Kuvakkeet ja tiedot -näkymä sekä Sisältö-näkymä, jossa näkyy osa tiedostojen sisällöstä.

Napsauttamalla Näkymät-painikkeen oikealla puolella olevaa nuolta saat näkyviin lisää vaihtoehtoja. Siirtämällä liukusäädintä ylös- tai alaspäin voit tehdä pieniä muutoksia tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoon. Kuvakkeiden koko muuttuu samalla, kun vedät liukusäädintä.

Kuva Näkymät-luettelosta
Näkymät-painikkeen asetukset

Kirjastoissa tiedostojen järjestämiseen eri tavoilla on enemmän vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi järjestää Musiikki-kirjaston tiedostot tyylilajin (esimerkiksi Jazz ja Klassinen) mukaan:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitse sitten Musiikki.
 2. Napsauta kirjastoruudun Järjestelyperuste-valikkoa (tiedostoluettelon yläpuolella) ja valitse sitten Tyylilaji.

Tiedostojen etsiminen

Tiedoston etsiminen ei välttämättä ole helppo tehtävä, jos tiedostoja on paljon. Selattavia kansioita ja alikansioita voi olla satoja. Voit säästää aikaa ja vaivaa etsimällä tiedostoa hakuruudun avulla.

Kuva hakuruudusta
Hakuruutu

Jokaisen ikkunan yläreunassa on hakuruutu. Kun haluat etsiä tiedoston, avaa kansio tai kirjasto, joka on todennäköisin aloituspiste haulle, napsauta hakuruutua ja ryhdy kirjoittamaan. Hakuruutu suodattaa nykyisen näkymän kirjoittamasi tekstin perusteella. Hakutuloksissa näkyy tiedostoja sen mukaan, ovatko niiden nimet, tunnisteet, muut tiedosto-ominaisuudet tai jopa tekstiasiakirjan sisältö annettujen hakuehtojen mukaisia.

Jos etsit tiedostoa ominaisuuden (esimerkiksi tiedoston tyypin) perusteella, voit kaventaa hakua, ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan. Hakua kavennetaan napsauttamalla hakuruutua ja napsauttamalla jotakin ominaisuutta hakuruudun alapuolella. Tällöin hakutekstiin lisätään hakusuodatin (esimerkiksi tyyppi), jolloin tulokset tarkentuvat.

Jos haettavaa tiedostoa ei näy, voit muuttaa haun aluetta napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa hakutulosten alareunasta. Jos et esimerkiksi löydä etsimääsi tiedostoa Tiedostot-kirjastosta, voit laajentaa haun muihin kirjastoihin napsauttamalla Kirjastot-kohtaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedoston tai kansion etsiminen.

Tiedostojen ja kansioiden kopioiminen tai siirtäminen

Haluat ehkä joskus vaihtaa tiedostojen tallennuspaikkaa tietokoneessa. Haluat ehkä siirtää tiedostoja kansiosta toiseen tai kopioida niitä siirrettävään tietovälineeseen (kuten CD-levylle tai muistikortille), jotta niiden jakaminen olisi mahdollista.

Tiedostoja kopioidaan ja siirretään tavallisesti vedä ja pudota -menetelmän avulla. Aloita avaamalla kansio, joka sisältää siirrettävän tiedoston tai kansion. Avaa sitten erilliseen ikkunaan kansio, johon haluat siirtää kohteen. Asettele ikkunat työpöydälle siten, että niiden molempien sisältö näkyy.

Vedä sitten tiedosto tai kansio kansiosta toiseen. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kuva, jossa näkyy, kuinka tiedosto vedetään ikkunasta toiseen
Voit kopioida tai siirtää tiedoston vetämällä sen ikkunasta toiseen

Kuten huomaat, vedä ja pudota -menetelmää käytettäessä tiedosto tai kansio toisinaan kopioidaan ja toisinaan siirretään. Jos vedät kohteen saman kiintolevyn kansiosta toiseen, kohde siirretään. Samasta tiedostosta tai kansiosta ei luoda toista kopiota samaan sijaintiin. Jos vedät kohteen kansioon, joka on eri sijainnissa (esimerkiksi verkossa) tai siirrettävään tietovälineeseen (kuten CD-levylle), kohde kopioidaan.

Vihjeitä

 • Helpoin tapa järjestää kaksi ikkunaa työpöydälle on käyttää kohdistamista. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin työpöydälle kohdistamisen avulla.

 • Kirjastoon kopioitava tai siirrettävä tiedosto tai kansio tallennetaan kirjaston oletustallennussijaintiin. Lisätietoja kirjaston oletustallennussijainnin mukauttamisesta on ohjeaiheessa Kirjaston mukauttaminen.

 • Tiedoston voi kopioida tai siirtää myös vetämällä sen tiedostoluettelosta siirtymisruudun kansioon tai kirjastoon. Tällöin kahta erillistä ikkunaa ei tarvitse avata.

Tiedostojen luominen ja poistaminen

Uusia tiedostoja luodaan tavallisesti ohjelmien avulla. Voit esimerkiksi luoda tekstiasiakirjan tekstinkäsittelyohjelmassa tai elokuvatiedoston videonmuokkausohjelmassa.

Joissakin ohjelmissa tiedosto luodaan heti, kun ohjelma avataan. Kun avaat esimerkiksi WordPadin, ohjelmaan avautuu tyhjä sivu. Sivu tarkoittaa tyhjää ja tallentamatonta tiedostoa. Ryhdy kirjoittamaan. Kun olet valmis tallentamaan työt, valitse Tallenna-painike Kuva WordPadin Tallenna-painikkeesta. Kirjoita näkyviin tulevaan valintaikkunaan tiedostonimi, jonka avulla löydät tiedoston uudelleen myöhemmin, ja valitse sitten Tallenna.

Useimmissa ohjelmissa tiedostot tallennetaan oletusarvon mukaan Omat tiedostot- tai Omat kuvatiedostot -kansioon tai muihin vastaaviin yleiskansioihin. Tämä helpottaa tiedostojen löytämistä myöhemmin.

Kun tiedostoa ei enää tarvita, voit poistaa sen tietokoneesta. Näin voit vapauttaa tilaa ja estää tarpeettomien tiedostojen kertymisen tietokoneeseen. Kun haluat poistaa tiedoston, avaa tiedoston sisältävä kansio tai kirjasto ja valitse tiedosto. Paina Delete-näppäintä ja valitse Poista tiedosto -valintaikkunassa Kyllä.

Kun tiedosto poistetaan, se tallennetaan tilapäisesti roskakoriin. Roskakori on eräänlainen varmistuskansio. Voit palauttaa sieltä tiedostoja tai kansioita, joita olet epähuomiossa poistanut. Roskakori kannattaa joskus tyhjentää. Näin voit vapauttaa kiintolevylle tarpeettomien tiedostojen viemän tilan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedostojen poistaminen roskakorista peruuttamattomasti.

Tiedoston avaaminen

Voit avata tiedoston kaksoisnapsauttamalla sitä. Tiedosto aukeaa tavallisesti ohjelmassa, jossa se on luotu tai jossa siihen on tehty muutoksia. Esimerkiksi tekstitiedosto aukeaa tekstinkäsittelyohjelmassa.

Tähän on joitakin poikkeuksia. Kun esimerkiksi kaksoisnapsautat kuvatiedostoa, se aukeaa tavallisesti katseluohjelmassa. Jos haluat muokata kuvaa, sinun on avattava toinen ohjelma. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa, valitse Avaa sovelluksessa ja napsauta sitten haluamasi ohjelman nimeä.Tarvitsetko lisää ohjeita?