Kun avaat ohjelman, tiedoston tai kansion, se näkyy tietokoneen näytössä ikkunaksi kutsutun ruudun tai kehyksen sisällä. (Windows onkin käyttöjärjestelmä, joka nimensä mukaisesti on "ikkunoitu".) Koska ikkunoita on Windowsissa kaikkialla, on tärkeä osata siirtää niitä, muuttaa niiden kokoa tai sulkea ne.

Ikkunan osat

Vaikka ikkunoiden sisältö poikkeaa toisistaan, niissä on joitakin samoja ominaisuuksia. Ikkunat näkyvät esimerkiksi aina työpöydällä, joka on näytön pääasiallinen työskentelyalue. Ikkunoissa on myös yleensä samat perusosat.

Kuva Muistio-ikkunasta, jossa on nimet eri osille
Tavallisen ikkunan osat
 • Otsikkorivi. Otsikkorivillä näkyy asiakirjan, ohjelman tai kansion nimi.

 • Pienennä-, Suurenna- ja Sulje-painikkeet. Näiden painikkeiden avulla voit piilottaa ikkunan, suurentaa sen koko näytön kokoiseksi ja sulkea sen (lisätietoja myöhemmin).

 • Valikkorivi. Valikkorivi sisältää kohteita, joita napsauttamalla voit tehdä valintoja ohjelmassa. Lisätietoja: Valikoiden, painikkeiden, palkkien ja ruutujen käyttäminen.

 • Vierityspalkki. Vierittämällä ikkunan sisältöä voit tarkastella tietoja, jotka eivät mahdu nykyiseen näkymään.

 • Reunat ja kulmat. Vetämällä reunoista ja kulmista hiiren osoittimella voit muuttaa ikkunan kokoa.

Joissakin ikkunoissa voi olla myös muita painikkeita, ruutuja tai palkkeja. Niissä on kuitenkin yleensä myös perusosat.

Ikkunan siirtäminen

Voit siirtää ikkunaa osoittamalla sen otsikkoriviä hiiriosoittimella Kuva hiiriosoittimesta. Vedä sitten ikkuna haluamaasi paikkaan. (Vetämisellä tarkoitetaan kohteen osoittamista, hiiripainikkeen painamista, kohteen siirtämistä osoittimella ja painikkeen vapauttamista siirtämisen jälkeen.)

Ikkunan koon muuttaminen

 • Voit suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi napsauttamalla ikkunan Suurenna-painiketta Kuva Suurenna-painikkeesta tai kaksoisnapsauttamalla ikkunan otsikkoriviä.
 • Voit palauttaa suurennetun ikkunan edelliseen kokoon napsauttamalla Palauta-painiketta Kuva Palauta-painikkeesta (joka näkyy Suurenna-painikkeen tilalla). Voit myös kaksoisnapsauttaa ikkunan otsikkoriviä.
 • Voit muuttaa ikkunan kokoa (pienentää tai suurentaa sitä) osoittamalla mitä tahansa ikkunan reunaa tai kulmaa. Kun hiiriosoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi (katso alla olevaa kuvaa), voit pienentää tai suurentaa ikkunaa vetämällä jostakin reunasta tai kulmasta.

  Kuva ikkunan reunoista ja koonmuutososoittimista
  Ikkunan koon muuttaminen vetämällä reunasta tai kulmasta

  Suurennetun ikkunan kokoa ei voi muuttaa. Ikkuna on ensin pienennettävä.

Huomautus

 • Vaikka ikkunoita voikin yleensä suurentaa ja pienentää, joidenkin ikkunoiden koko on aina sama. Tällaisia ikkunoita ovat esimerkiksi valintaikkunat.

Ikkunan piilottaminen

Ikkunan piilottamista sanotaan pienentämiseksi. Jos haluat ikkunan pois näkyvistä sulkematta sitä, voit pienentää sen.

Voit pienentää ikkunan napsauttamalla sen Pienennä-painiketta Kuva Pienennä-painikkeesta. Ikkuna katoaa työpöydältä ja näkyy vain painikkeena tehtäväpalkissa, joka on näytön alareunassa oleva pitkä vaakasuora palkki.
Kuva Laskimen tehtäväpalkkipainikkeesta
Tehtäväpalkin painike

Voit palauttaa pienennetyn ikkunan työpöydälle napsauttamalla sen painiketta tehtäväpalkissa. Ikkuna näyttää täysin samalta kuin ennen pienentämistä. Lisätietoja tehtäväpalkista on ohjeaiheessa Tehtäväpalkki (yleiskatsaus).

Ikkunan sulkeminen

Ikkunan sulkeminen poistaa sen työpöydältä ja tehtäväpalkista. Jos et halua enää käyttää ohjelmaa tai asiakirjaa, voit sulkea sen.

Voit sulkea ikkunan napsauttamalla sen Sulje-painiketta Kuva Sulje-painikkeesta.

Huomautus

 • Jos suljet asiakirjan tallentamatta siihen tehtyjä muutoksia, näyttöön avautuu sanoma, jossa kysytään, haluatko tallentaa muutokset.

Siirtyminen ikkunasta toiseen

Jos avaat enemmän kuin yhden ohjelman tai asiakirjan kerralla, työpöytä täyttyy nopeasti ikkunoista. Joskus voi olla vaikea muistaa, mitä ikkunoita on avoinna, koska ikkunat voivat peittää toiset ikkunat kokonaan tai osittain näkyvistä.

Tehtäväpalkin käyttäminen. Ikkunat voi järjestää tehtäväpalkin avulla. Jokaisella ikkunalla on painike tehtäväpalkissa. Voit siirtyä ikkunasta toiseen napsauttamalla haluamasi ikkunan painiketta tehtäväpalkissa. Ikkuna aukeaa muiden ikkunoiden päälle ja muuttuu aktiiviseksi ikkunaksi, jossa voit työskennellä. Lisätietoja tehtäväpalkin painikkeista on ohjeaiheessa Tehtäväpalkki (yleiskatsaus).

Voit tunnistaa ikkunan helposti osoittamalla sen painiketta tehtäväpalkissa. Kun osoitat tehtäväpalkin painiketta, näet pienoiskuvan kokoisen esikatselunäkymän ikkunasta riippumatta siitä, onko ikkunan sisältö asiakirja, valokuva tai jopa juokseva videokuva. Tällainen esikatselukuva on hyödyllinen erityisesti, jos et tunnista ikkunaa pelkän otsikon perusteella.

Kuva tehtäväpalkin pikkukuvan esikatselusta
Osoittamalla tehtäväpalkissa olevaa ikkunan painiketta näet ikkunan esikatselukuvan

Huomautus

 • Esikatseltavat pikkukuvat näkyvät vain, jos tietokone tukee Aero -värimallia. Lisätietoja Aerosta on ohjeaiheessa Mikä Aero on?

Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmän käyttäminen Voit siirtyä viimeksi käyttämääsi avoimeen ikkunaan näppäinyhdistelmällä Alt+Sarkain. Voit myös käydä kaikki avoimet ikkunat sekä työpöydän läpi pitämällä Alt-näppäintä painettuna ja painamalla Sarkain-näppäintä toistuvasti. Vapauttamalla Alt-näppäimen voit tuoda valitsemasi ikkunan näkyviin.

Aero Flip 3D:n käyttäminen. Aero Flip 3D järjestää ikkunat kolmiulotteisesti päällekkäin. Ominaisuuden avulla voit selata ikkunoita nopeasti. Flip 3D:n käyttäminen:

 1. Voit avata Flip 3D:n pitämällä Windows-näppäintä painettuna Kuva Windows-näppäimestä ja painamalla sarkainnäppäintä.
 2. Kun pidät Windows-näppäintä painettuna, voit selata avoimia ikkunoita painamalla sarkainnäppäintä toistuvasti tai pyörittämällä hiiren kiekkoa. Voit myös siirtyä seuraavaan ikkunaan painamalla oikeaa nuolinäppäintä tai alanuolinäppäintä sekä siirtyä edelliseen ikkunaan painamalla vasenta nuolinäppäintä tai ylänuolinäppäintä.

 3. Vapauttamalla Windows-näppäimen saat näkyviin päällimmäisen ikkunan. Saat haluamasi ikkunan näkyviin myös napsauttamalla jotakin kyseisen ikkunan osaa.

  Kuva Aero Flip 3D:stä
  Aero Flip 3D

Vihje

 • Flip 3D kuuluu Aeron työpöytäominaisuuksiin. Jos tietokone ei tue Aero-värimallia, voit tarkastella tietokoneen avoimia ohjelmia ja ikkunoita näppäinyhdistelmällä Alt+Sarkain. Voit siirtyä avoimesta ikkunasta toiseen sarkainnäppäimellä, nuolinäppäimillä tai hiirellä. Lisätietoja Aerosta on ohjeaiheessa Mikä Aero on?

Ikkunoiden järjestäminen automaattisesti

Näiden ohjeiden avulla voit siirtää ikkunoita, muuttaa niiden kokoa ja järjestää niitä työpöydällä haluamallasi tavalla. Windows voi myös halutessasi järjestää ikkunat automaattisesti jollakin seuraavista kolmesta tavasta: limittäin, allekkain tai vierekkäin.

Kuva ikkunoista järjestettyinä limittäin, allekkain ja vierekkäin
Ikkunat järjestettyinä limittäin (vasemmalla), allekkain (keskellä) ja vierekkäin (oikealla)

Voit valita yhden näistä vaihtoehdoista avaamalla ikkunoita työpöydälle, napsauttamalla tehtäväpalkin tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Limittäin, Näytä ikkunat päällekkäin tai Näytä ikkuna vierekkäin.

Ikkunoiden järjestäminen Snap-toiminnon avulla

Snap-toiminto muuttaa ikkunoiden koon automaattisesti, kun siirrät eli kohdistat ne näytön reunaan. Snap-toiminnon avulla voit järjestää ikkunat vierekkäin, suurentaa niitä pystysuunnassa tai suurentaa ikkunan.

Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin

 1. Vedä ikkunan otsikkorivi näytön vasempaan tai oikeaan reunaan, kunnes näkyviin tulee laajennetun ikkunan ääriviiva.

 2. Laajenna ikkuna vapauttamalla hiiren painike.

 3. Järjestä ikkunat vierekkäin toistamalla vaiheet 1 ja 2 toisen ikkunan kanssa.

Kuva puolen työpöydän kokoiseksi kohdistetusta ikkunasta
Laajenna ikkuna puolen näytön kokoiseksi vetämällä ikkuna työpöydän reunaan

Ikkunan suurentaminen pystysuunnassa

 1. Osoita avoimen ikkunan ylä- tai alareunaa niin, että osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi Kuva pystynuolesta, joka osoittaa, että ikkunan korkeutta voidaan muuttaa.
 2. Suurenna ikkuna työpöydän korkeuden mukaiseksi vetämällä ikkunan reuna näytön ylä- tai alareunaan. Ikkunan leveys ei muutu.

Kuva koko työpöydän korkuiseksi kohdistetusta ikkunasta
Suurenna ikkunaa pystysuunnassa vetämällä ikkunan ylä- tai alareunaa

Ikkunan suurentaminen

 1. Vedä ikkunan otsikkorivi näytön yläreunaan. Ikkunan ääriviiva laajenee koko näytön kokoiseksi.

 2. Laajenna ikkuna koko työpöydän kokoiseksi vapauttamalla ikkuna.

Kuva työpöydän yläreunaan kohdistetusta ikkunasta
Suurenna ikkuna täyteen kokoon vetämällä ikkuna työpöydän yläreunaan

Valintaikkunat

Valintaikkuna on erikoisikkuna, jossa sinulle voidaan esittää kysymyksiä, jossa voit valita asetuksia tehtävien suorittamiseen ja josta saat tietoja. Valintaikkuna avautuu usein, kun ohjelma tai Windows edellyttää sinulta toimenpidettä, jotta toiminto voi jatkua.

Kuva Paintin valintaikkunasta
Jos poistut ohjelmasta tallentamatta työtä, esiin tulee valintaikkuna

Toisin kuin tavallisia ikkunoita, valintaikkunoita ei yleensä voi suurentaa tai pienentää eikä niiden kokoa voi muutenkaan muuttaa. Niitä voi kuitenkin siirtää.Tarvitsetko lisää ohjeita?