Bluetooth-, muun langattoman ja verkkolaitteen lisääminen: usein kysyttyjä kysymyksiä

Tämän Windows-version ohjattu laitteen lisääminen mahdollistaa Bluetooth-matkapuhelimien, -näppäimistöjen, -hiirten ja muiden langattomien laitteiden liittämisen tietokoneeseen, mukaan Wi-Fi-yhteyksiä käyttävät laitteet. Voit käyttää ohjattua laitteen lisäämistoimintoa myös liittääksesi tietokoneeseen verkkolaitteen, kuten verkkoskannerin, tallennuslaitteen tai Windows Media Center Extender -laitteen. Verkkolaitteet on liitettävä samaan verkkoon, jossa tietokone on, ennen kuin voit lisätä ne tietokoneeseesi.

Tässä on joitakin vastauksia yleisiin tällaisten laitteiden lisäämistä koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja langattoman tulostimen tai verkkotulostimen lisäämisestä tietokoneeseen on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen.

Huomautus

 • Windows Server -käyttöjärjestelmät eivät tue Bluetooth-tekniikkaa.

Näytä kaikki

Miten langaton laite tai verkkolaite lisätään tietokoneeseen?

Helpoin tapa on käyttää tämän Windows-version ohjattua laitteen lisäämistoimintoa.

 1. Voit avata Laitteet ja tulostimet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.

 2. Napsauta Lisää laite ja noudata sitten ohjeita.

Kuva ohjatusta laitteen lisäämisestä
Ohjattu laitteen lisääminen

Miksei Windows havaitse langatonta laitetta, jonka haluan lisätä tietokoneeseen?

On useita syitä, miksi Windows ei havaitse langatonta laitetta, kuten Bluetooth-matkapuhelinta tai -näppäimistöä. Seuraavat vihjeet auttavat löytämään tietokoneeseen lisättävän laitteen:

 • Varmista, että liitettävään laitteeseen on kytketty virta, että sen akussa on riittävästi virtaa ja että laite ei ole valmiustilassa (kutsutaan myös lepotilaksi).

 • Varmista, että laite on tietokoneen langattoman verkon kantaman sisällä. Bluetooth-laitteiden verkon kantama on yleensä noin kaksi tai kolme metriä ja langattomien Wi-Fi-laitteiden noin 30 metriä. Jos et ole varma, onko laite kantaman alueella, kokeile siirtää laitetta lähemmäs tietokonetta. Jos laitteen ja tietokoneen välissä on seinä, kokeile laitteen ja tietokoneen sijoittamista samaan huoneeseen.

 • Varmista, että muu laite, kuten mikroaaltouuni, langaton puhelin tai muu langaton laite, ei häiritse langatonta laitetta.

 • Jos tietokone käyttää ulkoista Bluetooth- tai Wi-Fi-sovitinta, varmista, että sovitin toimii oikein ja että se on liitetty ja asennettu oikein.

 • Jos Bluetooth-valmiudet on integroitu tietokoneeseen, varmista, että Bluetooth-radiolähettimeen on kytketty virta. Lähettimen kytkin saattaa olla yhdistetty kytkimeen, joka ottaa langattoman verkon vastaanottimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Useissa kannettavissa tietokoneissa on ulkoinen kytkin käyttöön ottamista ja käytöstä poistamista varten. Jos et ole varma siitä, miten langaton verkko otetaan käyttöön, tutustu tietokoneen mukana toimitettuihin tietoihin.

 • Varmista, että laite on havaittavissa. Kun Bluetooth-laite on määritetty havaittavaksi, se lähettää radiosignaaleja ilmoittaakseen sijaintinsa muille laitteille ja tietokoneille. Jos et ole varma, miten laite määritetään havaittavaksi, tutustu laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käy valmistajan verkkosivustossa. Joissakin laitteissa (kuten langattomissa hiirissä tai näppäimistöissä) on painike, jota täytyy painaa, kun taas toisissa laitteissa (kuten Bluetooth-matkapuhelimissa) saattaa olla ohjelmistovalikon asetus, joka täytyy valita, jotta laite olisi havaittavissa.

 • Jos yrität lisätä langattoman verkkolaitteen, se täytyy määrittää langattomaan verkkoon, ennen kuin se voidaan lisätä tietokoneeseen. Jos et ole varma siitä, miten laite määritetään muodostamaan yhteys langattomaan verkkoon, tutustu laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käy valmistajan verkkosivustossa.

 • Jos Windows 7:ään päivittämisen jälkeen jotkin Bluetooth-yhteydet eivät toimi, yritä käynnistää tietokone uudelleen. Ellei se auta ja tietokone käyttää ulkoista Bluetooth-sovitinta, niin irrota sovitin ja liitä se sitten takaisin paikalleen. Jos Bluetooth-ominaisuus on integroitu tietokoneeseen, niin ota Bluetooth pois käytöstä kytkintä käyttämällä ja palauta se sitten käyttöön. (Kytkimen nimi ei välttämättä ole "Bluetooth". Se saattaa olla yhdistetty kytkimeen, joka ottaa langattoman verkon vastaanottimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.)

Lisätietoja saat etsimällä Ohje ja tuki -toiminnosta hakusanalla "Bluetooth".

Miksei Windows havaitse verkkolaitetta, jonka haluan lisätä tietokoneeseen?

On useita syitä, miksi Windows ei havaitse verkkolaitetta, kuten verkkoskanneria, tallennuslaitetta tai Windows Media Center Extender -laitetta. Seuraavat vihjeet auttavat löytämään tietokoneeseen lisättävän verkkolaitteen:

 • Varmista, että laite on liitetty samaan verkkoon, jossa tietokone on. Jos kyseessä on langallinen verkkolaite, varmista, että se on kytketty verkkoon ja että laitteeseen on kytketty virta. Jos kyseessä on langaton verkkolaite (Wi-Fi), varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että se on määritetty muodostamaan yhteys verkkoon. Jos et ole varma siitä, miten laite määritetään muodostamaan yhteys langattomaan verkkoon, tutustu laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käy valmistajan verkkosivustossa.

 • Varmista, ettet ole aiemmin lisännyt laitetta tietokoneeseen. Laitteet, jotka on jo lisätty, eivät näy ohjatun laitteen lisäämisen liitettävien laitteiden luettelossa.

 • Kun olet lisännyt verkkoon uuden laitteen, odota useita sekunteja, että Windows havaitsee laitteen.

 • Varmista, ettei verkon palomuuri estä laitetta näkymästä lisättävien laitteiden luettelossa. Ota tarvittaessa verkon etsiminen käyttöön. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkon etsimisen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

 • Kaikkia verkkolaitteita ei voi lisätä tietokoneeseen, vaikka laite havaittaisiin verkossa. Voit selvittää, voiko laitteen liittää tietokoneeseesi, tutustumalla laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käymällä valmistajan verkkosivustossa.

 • Useimmat verkkolaitteet havaitaan vain, jos ne ovat samassa verkon aliverkossa kuin tietokone. Jos verkkosi koostuu useista yhteen liitetyistä verkon aliverkoista, kokeile laitteen liittämistä samaan verkon aliverkkoon. Lisätietoja saat verkonvalvojalta.

 • Varmista, että verkkolaitteella on IP-osoite ja asianmukainen verkko-osoite. Useimmat verkon reitittimet määrittävät IP-osoitteet automaattisesti, kun laitteet liitetään verkkoon. Lisätietoja saat verkonvalvojalta.

 • Varmista, että laite on määritetty lähettämään sijaintinsa verkossa. Useimmat verkkolaitteet tekevät tämän automaattisesti. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa tai valmistajan verkkosivustossa.

Miksi Bluetooth-laitteen liittäminen tietokoneeseen ei onnistu?

Sinun täytyy ehkä määrittää tietokoneesi havaittavaksi Bluetooth-laitteissa tai määrittää Windows ilmoittamaan siitä, että uusi laite yrittää muodostaa yhteyden tietokoneeseesi. Tämä edellyttää Bluetooth-laitteiden ja tietokoneen liittämisen hallintaa.

Tietokoneen ja Bluetooth-laitteiden liittämisen hallinta

 1. Avaa Ohjauspaneeli napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kirjoita Ohjauspaneelin Etsi-ruutuun Bluetooth ja valitse Muuta Bluetooth-asetuksia.

 3. Napsauta Bluetooth-asetukset-valintaikkunan Asetukset-välilehteä ja suorita joku seuraavista toimista:

  • Määritä tietokone havaittavaksi Bluetooth-laitteissa valitsemalla Salli Bluetooth-laitteille tämän tietokoneen havaitseminen -valintaruutu.

   Kun Bluetoothia tukeva tietokone on havaittavassa tilassa, se lähettää langattoman signaalin, jonka avulla muut Bluetoothia tukevat tietokoneet tai -laitteet löytävät sen. Tätä kutsutaan joskus laiteparin muodostustilaksi.

   Varoitus

   • Voit suojata tietokoneen luvattomilta käyttäjiltä määrittämällä tietokoneen havaittavaksi vain silloin, kun haluat tietyn Bluetooth-laitteen löytävän tietokoneesi. Poista havaitsemistoiminto käytöstä, kun et enää tarvitse sitä.

  • Voit sallia Bluetooth-laitteiden yhteyden tietokoneeseen valitsemalla Salli Bluetooth-laitteiden muodostaa yhteys tähän tietokoneeseen -valintaruudun.

  • Saat ilmoituksen, kun Bluetooth-laite yrittää muodostaa yhteyden tietokoneeseesi, valitsemalla Ilmoita, kun uusi Bluetooth-laite haluaa muodostaa yhteyden -valintaruudun

Kuva Bluetooth-asetukset-valintaikkunan Asetukset-välilehdestä
Bluetooth-asetukset-valintaikkunan Asetukset-välilehti

Miksei langaton näppäimistö tai -hiiri toimi?

Jos olet jo liittänyt langattoman näppäimistön tai -hiiren tietokoneeseen, mutta se ei enää toimi, varmista, että laitteessa on uudet patterit tai että ne on ladattu täyteen. Jos tämä ei ratkaisen ongelmaa, poista näppäimistö tai hiiri tietokoneesta ja lisää se uudelleen. Yhdistä tietokoneeseen ensin langallinen näppäimistö tai hiiri, jotta pystyt hallitsemaan tietokonetta, ja noudata sitten seuraavia ohjeita:

 1. Voit avata Laitteet ja tulostimet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella hiirtä tai näppäimistöä, joka ei toimi, ja valitse sitten Poista laite. Jos hiiri tai näppäimistö ei näy luettelossa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 3. Valitse Lisää laite.

 4. Varmista, että langaton näppäimistö tai -hiiri on havaittavissa painamalla painiketta (yleensä pientä painiketta pohjassa), jossa on merkintä "Yhdistä", "Liitä" tai muu vastaava merkintä.

 5. Valitse langaton näppäimistö tai -hiiri, jonka haluat lisätä, valitse Seuraava ja noudata ohjeita.

  Jos lisättävä näppäimistö tai hiiri ei näy luettelossa ja olet varma siitä, että patterit ovat uudet ja että ne on ladattu täyteen, toista nämä vaiheet. Jos et vieläkään löydä näppäimistöä tai hiirtä, tutustu tämän ohjeaiheen kohtaan: "Miksei Windows havaitse langatonta laitetta, jonka haluan lisätä tietokoneeseen?"

Huomautus

 • Jos sinulla on ongelmia Bluetooth-hiiren tai -näppäimistön liittämisessä tietokoneeseen, etsi hiiren tai näppäimistön pohjasta pieni painike, joka on merkitty tekstillä "Connect" (yhdistä) tai Bluetooth-logolla. Pidä tätä painiketta alhaalla noin 20 sekunnin ajan. Yritä sitten lisätä hiiri tai näppäimistö uudelleen tietokoneeseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Miksei langaton laite toimi oikein, vaikka olen liittänyt se tietokoneeseen?

On useita syitä, miksi langaton laite saattaa lakata toimimasta oikein sen jälkeen, kun olet lisännyt sen tietokoneeseen. Voit yrittää saada laitteen toimimaan seuraavien vihjeiden avulla:

 • Varmista, että laite on tietokoneen langattoman verkon kantaman sisällä. Bluetooth-laitteiden verkon kantama on yleensä noin kaksi tai kolme metriä ja langattomien Wi‑Fi-laitteiden noin 30 metriä. Jos et ole varma, onko laite kantaman alueella, kokeile siirtää laitetta lähemmäs tietokonetta. Jos laitteen ja tietokoneen välissä on seinä, kokeile laitteen ja tietokoneen sijoittamista samaan huoneeseen.

 • Varmista, ettei laite ole varattu ja ettei sillä ole liian monta yhteyttä (esimerkiksi muita laitteita, joilla on yhteys Bluetooth-tulostimeen). Jos laite on varattu, odota hetki ja yritä uudelleen. Jos laitteella on liian monta yhteyttä, määritä muut laitteet niin, että ne eivät ole havaittavissa. Jos et ole varma siitä, miten laite määritetään niin, että se ei ole havaittavissa, tutustu laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käy valmistajan verkkosivustossa.

 • Kokeile laitteen poistamista ja asentamista uudelleen. Poista laite avaamalla Laitteet ja tulostimet -valintaikkuna napsauttamalla Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse pikavalikosta Poista laite. Asenna laite uudelleen napsauttamalla Lisää laite ja noudata sitten ohjeita.
 • Varmista, että tietokone yrittää muodostaa yhteyden oikeaan laitteeseen. Samanlaisia lisättäviä laitteita saattaa olla useampi kuin yksi erityisesti silloin, kun olet suurikokoisessa toimistossa tai julkisella paikalla.

 • Varmista, että syötit laitteeseen oikean laiteparikoodin (joskus nimeltään PIN- tai tunnuskoodi). Lisätietoja on tämän ohjeaiheen kohdassa "Miten löydän tai syötän langattoman laitteen laiteparikoodin?"

 • Kokeile siirtää laite kauemmas muista laitteista, jotka käyttävät radiotaajuuksia, kuten mikroaaltouuneista, langattomista puhelimista tai langattomista verkoista, varmistaaksesi, että kyseiset laitteet eivät häiritse langatonta signaalia.

 • Kun langattomaan laitteeseen on kytketty virta tai sitä on siirretty tietokoneen kantaman sisällä, odota useita sekunteja, jotta Windows havaitsee sen.

 • Varmista, ettei verkon palomuuri estä laitetta näkymästä lisättävien laitteiden luettelossa. Saatat joutua ottamaan verkon etsimisen käyttöön. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkon etsimisen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

 • Varmista, että laitteen ohjelmisto-ohjaimet on asennettu oikein. Jos asennuksessa on ongelma, Windowsin pitäisi näyttää keltainen varoituskuvake Kuva keltaisesta varoituskuvakkeesta Laitteet ja tulostimet -kohdassa kyseisen laitteen kohdalla.

Miten löydän tai syötän langattoman laitteen laiteparikoodin?

Joissakin langattomissa laitteissa on oma laiteparikoodi (joskus nimeltään PIN- tai tunnuskoodi). Sinua saatetaan pyytää syöttämään tämä koodi, kun liität laitteen tietokoneeseesi. Windows yrittää valita laitteelle parhaan liittämismenetelmän ja antaa sinulle ohjeita, joihin kuuluu usein laiteparikoodi. Joissakin laitteissa on kuitenkin oma laiteparikoodi, joka sinun täytyy etsiä.

Vaikka tietäisit laiteparikoodin, koodin syöttäminen laitteeseen saattaa olla vaikeaa. Joissakin langattomissa laitteissa, kuten matkapuhelimissa, on näppäimistö, jota voit käyttää laiteparikoodin syöttämisessä ja näyttö, jonka avulla voit varmistaa, että syötät oikean koodin. Toisissa laitteissa, kuten Bluetooth-kuulokkeissa, ei ole näppäimistöä tai näyttöä.

Seuraavat vihjeet auttavat löytämään langattoman laitteen laiteparikoodin:

 • Tarkista laitteen mukana toimitetut tiedot. Laiteparikoodi saattaa löytyä kyseisistä tiedoista tai itse laitteesta (usein laitteen pohjasta). Kaikilla langattomilla laitteilla ei ole laiteparikoodia.

 • Jos laiteparin muodostamisen yhteydessä ilmenee ongelmia, Windows saattaa ehdottaa oman laiteparikoodin luomista. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun ei tarvitse käyttää laitteen mukana toimitettua koodia.

Seuraavat vihjeet auttavat syöttämään langattoman laitteen laiteparikoodin:

 • Varmista, että liitettävään laitteeseen on kytketty virta, että sen akussa on riittävästi virtaa ja että laite ei ole valmiustilassa (kutsutaan myös lepotilaksi).

 • Jos olet syöttänyt laitteen koodin, mutta Windows ei havaitse tätä toimintoa, saatat joutua syöttämään koodin painamalla laitteen näppäintä, jossa on merkintä "Enter", "OK", "Palaa" tai muu vastaava merkintä. Joissakin laitteissa, kuten matkapuhelimissa, koodi täytyy ehkä syöttää valitsemalla valikon asetus. Jos et löydä painiketta, näppäintä tai valikon asetusta, tarkista laitteen mukana toimitetut tiedot tai käy valmistajan verkkosivustossa.

 • Varmista, että syötät laiteparikoodin tarpeeksi nopeasti. Sinulla on yleensä vain 30 sekuntia aikaa ennen kuin laite tai tietokone poistuu laiteparin muodostustilasta. Tarkka aika riippuu laitteesta.

 • Varmista, että laite pystyy näyttämään laiteparikoodin. Jotkut laitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ilmoittaa Windowsille, että ne pystyvät näyttämään laiteparikoodin, vaikka ne eivät pysty näyttämään sitä. Jos laite ei pysty näyttämään koodia ja Windows pyytää vahvistamaan laitteessa näkyvän laiteparikoodin, kokeile laiteparin muodostamista uudelleen. Windowsin pitäisi tarjota seuraavalla kerralla toista liittämisvaihtoehtoa. Jos et ole varma siitä, miten laitepari muodostetaan, tutustu laitteen mukana toimitettuihin tietoihin tai käy valmistajan verkkosivustossa.

 • Jos olet muiden langattomien laitteiden kantaman alueella, saatat vahingossa muodostaa yhteyden jonkun muun laitteeseen (esimerkiksi, jos lähelläsi on joku, jolla on saman mallinen matkapuhelin). Varmista, että muodostat yhteyden oikeaan laitteeseen.

 • Jos olet julkisella paikalla, tietokoneesi kantaman sisällä saattaa olla useita samannimisiä laitteita. Jos ohjatussa laitteen lisäämistoiminnossa näkyy useita samannimisiä laitteita, sinun kannattaa muuttaa joidenkin luettelon laitteiden nimiä, jotta erotat ne toisistaan. Muuta laitteen nimeä napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Ominaisuudet. Kirjoita uusi nimi Yleiset-välilehteen ja valitse sitten OK.

 • Windows saattaa pyytää sinua vahvistamaan, että sama koodi näkyy sekä laitteessa että tietokoneella. Jos koodit eivät ole samanlaiset tai koodia ei näy, saatat vahingossa yrittää liittää jonkun muun laitteen. Tässä tapauksessa Windows saattaa näyttää virheellisen laiteparikoodin tai se ei näytä laiteparikoodia ollenkaan. Varmista, että muodostat yhteyden oikeaan laitteeseen.

 • Saatat joutua määrittämään jotkut langattomat laitteet erityiseen laiteparin muodostustilaan, joka mahdollistaa yhteyden muodostamisen tietokoneisiin tai muihin laitteisiin. Useimmat Bluetooth-laitteet siirtyvät tähän tilaan, kun ne määritetään havaittaviksi. Jotkut langattomat laitteet täytyy määrittää laiteparin muodostustilaan ja havaittaviksi. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa tai valmistajan verkkosivustossa.

Miksi Windows sanoo, että Bluetooth-laitteessa on ongelma, kun se tuntuu toimivan oikein?

Jotkin langattomat laitteet tukevat Bluetooth-palveluita, joita ei ole suunniteltu toimimaan Windowsin kanssa. Matkapuhelimessa voi esimerkiksi olla palvelu, joka sallii sen virtauttaa ääntä Bluetooth-kuulokkeisiin. Laite ei tarvitse tätä palvelua, jotta se toimii tietokoneen kanssa, mutta jos Windows ei löydä ohjainta kyseiselle palvelulle, se saattaa raportoida, että laite ei toimi.

Jos Windows raportoi, että laite ei toimi, se näyttää keltaisen varoituskuvakkeen Kuva keltaisesta varoituskuvakkeesta laitteen vieressä Laitteet ja tulostimet -kohdassa Ohjauspaneelissa. Jos Bluetooth-laitteesi toimii oikein tietokoneen kanssa, voit jättää tämän varoituskuvakkeen huomiotta.

Voit ottaa ei-tuetut Bluetooth-palvelut pois käytöstä napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella Laitteet ja tulostimet -kohdassa, napsauttamalla Ominaisuudet ja napsauttamalla sitten Palvelut-välilehteä. Poista jokaisen ei-tuetun palvelun vieressä olevan valintaruudun valinta ja valitse sitten OK. Tämä saa keltaisen varoituskuvakkeen katoamaan.

Varoitus

 • Joidenkin palveluiden ottaminen pois käytöstä saattaa estää Bluetooth-laitetta toimimasta oikein tietokoneesi kanssa.