Värinhallinta-asetusten muuttaminen

Värienhallintajärjestelmillä varmistetaan, että värit toistetaan mahdollisimman tarkasti, varsinkin näyttöjen ja tulostimien kaltaisissa laitteissa.

Kuva näytöstä, tulostimesta ja keskellä olevasta väripyörästä
Värienhallintajärjestelmät auttavat varmistamaan, että värit näyttävät samoilta eri laitteissa

Erityyppisillä laitteilla on erilaiset väriominaisuudet. Näytöt eivät esimerkiksi pysty näyttämään samoja värisarjoja kuin mitä tulostimet voivat toistaa. Tämä johtuu siitä, että laitteet tuottavat värisisällön eri tavoilla. Skannereilla ja digitaalikameroilla on myös erilaiset väriominaisuudet. Jopa eri ohjelmat tulkitsevat ja käsittelevät joskus värejä eri tavalla. Ilman johdonmukaista värienhallintajärjestelmää sama kuva saattaa näyttää erilaiselta kaikilla näillä laitteilla.

Värisisällön ulkonäkö vaihtelee myös katseluolosuhteiden (kuten ympäristön valaistuksen) mukaan, koska ihmissilmä sopeutuu eri tavalla erilaisiin valaistusolosuhteisiin, myös samaa kuvaa katseltaessa. Värienhallintajärjestelmät ylläpitävät värien ulkoasun hyväksyttävänä eri laitteilla, joiden väriominaisuudet eroavat toisistaan, ja erilaisissa katseluolosuhteissa.

Perusteet värienhallinta-asetusten muuttamiselle

Värienhallinta-asetuksia ei pitäisi joutua muuttamaan usein. Yleensä oletusarvoiset värienhallinta-asetukset toimivat hyvin. Muuta asetuksia vain, jos käytössä olevat väriasetukset eivät täytä erityisiä värienhallintavaatimuksiasi. Nämä vaihtoehdot on tarkoitettu pääosin värienkäsittelyn ammattilaisille.

Värienhallinta-asetuksia voi joutua muuttamaan, kun haluat tehdä seuraavia toimia:

 • Väriprofiilin lisääminen tai poistaminen.

 • Yhden tai useamman väriprofiilin kytkeminen johonkin laitteeseen.

 • Jonkin laitteen oletusväriprofiilin vaihtaminen.

 • Tietyn laitteen järjestelmän oletusväriasetusten muuttaminen kaikille tietokoneen käyttäjille.

 • Oletusarvoisen värientulkinnan tai oletusväritilan vaihtaminen.

Mikä on väriprofiili?

Väriprofiili on tiedosto, joka kuvaa tietyn laitteen väriominaisuuksia tietyssä tilassa. Profiili voi myös sisältää muita tietoja, joilla määritetään oletuskatseluolosuhteita tai aluemääritysmalleja. Väriprofiilit varmistavat yhdessä tietokoneen värienhallintajärjestelmän kanssa, että värisisällöt muunnetaan hyväksyttävästi kaikilla laitteilla ja kaikissa katseluolosuhteissa.

Värienhallintajärjestelmässä väriprofiileja käytetään luotaessa värimuunnoksia, joiden avulla ohjelmat muuntavat värejä laitteen väritilasta toiseen. (Väritila on kolmiulotteinen malli, jossa värisävy-, valoisuus- ja värikylläisyyskäyrillä kuvataan laitteen värinhahmonnusominaisuuksia.) Kun tietokoneeseen lisätään uusi laite, sen väriprofiili voidaan asentaa automaattisesti.

Windows tukee edelleen kahta väriprofiilien päätyyppiä: Windows Color System (WCS)- ja International Color Consortium (ICC) -väriprofiileja. Näin käytössä on mahdollisimman paljon vaihtoehtoja värienhallinnan asetuksia muokattaessa. WCS on uusimpien Windows-versioiden kehittynyt värienhallintajärjestelmä. Vaikka WCS tukee ICC-profiileihin pohjautuvaa värienhallintaa, se tarjoaa myös lisäominaisuuksia, joita ei ole nykyisissä ICC-värienhallintajärjestelmissä.

Laitteen väriprofiilin lisääminen

Väriprofiilit asennetaan tavallisesti automaattisesti uusien värienkäsittelylaitteiden asennuksen yhteydessä. Väriprofiileja voidaan myös lisätä värienhallintatyökaluilla, kuten näyttöjen kalibrointilaitteilla. Laitteiden väriprofiilit on todennäköisesti asennettu jo tietokoneeseen. Mikäli uusi väriprofiili tarvitsee kuitenkin asentaa, toimi seuraavasti:

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Kaikki profiilit-välilehti ja valitse sitten Lisää.

 3. Etsi ja valitse uusi väriprofiili ja valitse sitten Lisää.

 4. Valitse Sulje.

Väriprofiilien kytkeminen laitteeseen

Laitteella voi olla useampia väriprofiileja. Tämä johtuu siitä, että väriprofiili esittää tietyn laitteen väriominaisuudet tietyssä tilassa. Muutokset, jotka johtavat laitteen väriominaisuuksien muuttumiseen saattavat vaatia erillisen profiilin. Profiileja voidaan myös optimoida erilaisiin projekteihin. Tulostimella voi olla useita profiileja, kuten erilliset profiilit eri papereilla ja musteille.

Jos laitteelle asennettu useampia profiileja, voit valita mitä niistä käytetään tietyssä projektissa.

Näytä kaikki

Usean väriprofiilin kytkeminen yhteen laitteeseen

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Laitteet-välilehti.

 3. Valitse Laite-luettelosta värienkäsittelylaite, johon haluat kytkeä useita väriprofiileja.

 4. Valitse Käytä laitteeseen omia asetuksia -valintaruutu ja valitse sitten Lisää.

 5. Tee Liitä väriprofiili -valintaikkunassa haluamasi seuraavista toimista:

  • Jos haluat käyttää väriprofiilia, joka on jo asennettu tietokoneeseen, napsauta luettelossa olevaa väriprofiilia ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat käyttää mukautettua väriprofiilia, jota ei ole asennettu tietokoneeseen, valitse Selaa, etsi käytettävä mukautettu väriprofiili ja valitse sitten Lisää.

   Valittu väriprofiili (tai profiilit) kytketään laitteeseen ja Windowsin värienhallintaa laitteen väriominaisuuksien kuvaamiseen käyttävät ohjelmat voivat käyttää väriprofiilia. Jos haluat käyttää kytkettyä väriprofiilia valitun laitteen oletusväriprofiilina, valitse Määritä oletusprofiiliksi.

 6. Valitse Sulje.

Huomautus

 • Myös kuvankäsittelyohjelma saattaa sallia väriprofiilin valitsemisen. Ohjelmien väriasetuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat yleensä vain kyseisiin ohjelmiin.

Laitteen väriprofiilikytkennän poistaminen

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Laitteet-välilehti.

 3. Valitse Laite-luettelosta värienkäsittelylaite, jonka väriprofiilikytkentöjä haluat poistaa.

 4. Valitse Käytä laitteeseen omia asetuksia -valintaruutu, napsauta väriprofiilia, jonka kytkennän valittuun laitteeseen haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

  Valitun väriprofiilin (tai profiilien) kytkentä laitteeseen poistetaan, eivätkä Windowsin värienhallintaa kyseisen laitteen väriominaisuuksien kuvaamiseen käyttävät ohjelmat enää käytä poistettua väriprofiilia.

 5. Valitse Sulje.

Huomautus

 • Myös kuvankäsittelyohjelma saattaa sallia väriprofiilin valitsemisen. Ohjelmien väriasetuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat yleensä vain kyseisiin ohjelmiin.

Laitekytkennän tallentaminen ja käyttäminen

Kun laitteeseen on kytketty väriprofiili (tai profiileja), uuden värienkäsittelylaitteen kytkennän tallentamiseen ja käyttämiseen on eri tapoja. Tehdyt muutokset vaikuttavat vain käytössä olevan käyttäjätilin ja valitun laitteen väriasetuksiin.

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Laitteet-välilehti.

 3. Tee haluamasi seuraavista toimista:

  • Yhdistä laitteen käyttämät järjestelmän oletusväriasetukset ja laitteeseen kytketyt profiilit valitsemalla Profiilit ja valitsemalla sitten Yhdistä omat asetukseni järjestelmän oletuksiin.

  • Jos et halua käyttää laitteeseen kytkettyjä väriprofiileja vaan järjestelmän oletusväriasetuksia, valitse Profiilit ja valitse sitten Palauta omat asetukseni järjestelmän oletuksiin tai poista Käytä laitteeseen omia asetuksia -valintaruutu.

  • Tallenna valitun laitteen ja sen käyttämien profiilien välinen kytkentä valitsemalla Profiilit ja valitsemalla sitten Tallenna kytkennät. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun laitekytkennän nimi ja valitse sitten Tallenna.

   Kun laitekytkentätiedosto on tallennettu, sen väriasetukset voi myöhemmin ottaa käyttöön valitussa laitteessa lataamalla laitekytkentätiedoston. Voit esimerkiksi tallentaa usealle projektille erilaiset laitekytkentätiedostot ja vaihtaa sitten väriasetusjoukosta toiseen lataamalla haluamasi laitekytkentätiedoston. Kukin laitekytkentätiedosto sisältää tiedot tiedoston tallennushetken oletusväriprofiilista.

  • Lataa laitekytkentätiedosto, jotta valittu laite ottaa käyttöön tiedostoon määritetyt väriasetukset, valitsemalla Profiilit ja valitsemalla sitten Lataa kytkennät. Etsi ja valitse tallennettu kytkentätiedosto ja valitse sitten Avaa.

 4. Valitse Sulje.

Laitteen väriasetusten muuttaminen kaikille tietokoneen käyttäjille

Kaikki tehdyt väriasetusmuutokset vaikuttavat vain nykyiseen käyttäjään. Yksittäisen laitteen järjestelmän oletusväriasetuksen voi vaihtaa kuitenkin myös niin, että väriasetukset otetaan käyttöön kaikilla tietokoneen käyttäjillä (jotka eivät ole valinneet Värienhallinta-työkalussa kyseiselle laitteelle Käytä laitteeseen omia asetuksia -asetusta). Järjestelmän oletusväriasetusten muuttaminen edellyttää kirjautumista sisään käyttämällä käyttäjätiliä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Kaikkien käyttäjien väriasetusten muuttaminen

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehdestä Muuta järjestelmän oletusasetuksia.

 3. Valitse Värienhallinta - järjestelmäoletukset -valintaikkunan Laite-luettelosta värienkäsittelylaite, johon haluat liittää väriprofiilit niille tietokoneen käyttäjille, jotka käyttävät kyseisen laitteen oletusväriasetuksia.

 4. Tee yksi tai useampi seuraavista toimista:

  • Jos haluat lisätä valitulle laitteelle uuden väriprofiilin, valitse Lisää ja siirry sitten vaiheeseen 5.

  • Jos et halua kytkeä jotakin väriprofiilia valittuun laitteeseen, valitse Poista ja poista sitten profiilin laitekytkentä valitsemalla Kyllä. Jatka siirtymällä vaiheeseen 6.

  • Jos laitteelle on valittua useita väriprofiileja, napsauta väriprofiilia, jonka haluat määrittää laitteen oletusprofiiliksi, ja valitse sitten Määritä oletusprofiiliksi. Jatka siirtymällä vaiheeseen 6.

 5. Tee Liitä väriprofiili -valintaikkunassa haluamasi seuraavista toimista:

  • Jos haluat määrittää väriprofiilin, joka on jo asennettu tietokoneeseen, napsauta luettelossa olevaa väriprofiilia ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat käyttää mukautettua väriprofiilia, jota ei ole vielä asennettu tietokoneeseen, valitse Selaa, etsi mukautettu väriprofiili ja valitse sitten Lisää.

   Valittu väriprofiili (tai profiilit) liitetään laitteeseen ja sitä käytetään tästä lähin laitteen väriominaisuuksien kuvaamiseen.

 6. (Valinnainen) Tee jokin seuraavista toimista:

  • Tallenna valitun laitteen ja sen käyttämien profiilien välinen kytkentä valitsemalla Profiilit ja valitsemalla sitten Tallenna kytkennät. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun laitekytkennän nimi ja valitse sitten Tallenna.

  • Lataa laitekytkentätiedosto, jotta valittu laite ottaa käyttöön kytkentätiedostoon määritetyt väriasetukset, valitsemalla Profiilit ja valitsemalla sitten Lataa kytkennät. Etsi ja valitse tallennettu kytkentätiedosto ja valitse sitten Avaa.

 7. Valitse Värienhallinta - järjestelmäoletukset -valintaikkunassa Sulje.

 8. Valitse Värienhallinta-valintaikkunassa Sulje.

  Jos oletusväriasetukset eivät ole jo käytössä (eli Käytä laitteeseen omia asetuksia -valintaruutu on valittuna), näyttöön tulee ilmoitus järjestelmän oletusväriasetusten muuttumisesta, kun avaat Windowsin Värienhallinta-työkalun. Voit tällöin valita, haluatko yhdistää muutokset omiin asetuksiisi vai muuttaa omat väriasetuksesi uusien järjestelmän oletusväriasetusten mukaiseksi valitun laitteen osalta.

Mikä on värien oletushahmonnus?

Värien hahmonnus määrittää kuinka värit esitetään, kun laite (ja siis väritila) vaihdetaan toiseen laitteeseen (ja väritilaan). Värien hahmonnuksen voidaan ajatella olevan tapa jolla värejä tulkitaan. Se on Windowsin lähestymistapa oikeiden värien valitsemiseen, kun värejä muunnetaan laitteesta toiseen.

Windowsin Värienhallinta-työkalun Lisäasetukset-välilehdellä voit määrittää WCS-aluemääritysprofiilien ja neljän yleisen ICC: värien hahmonnuksen väliset kytkennät. Tavallisesti näitä värien hahmonnusmäärityksiä ei tarvitse muuttaa, ellet ole asentanut kolmannen osapuolen WCS-aluemääritysmalleja, joita haluat käyttää oletusarvoisen WCS-aluemäärityksen sijasta. Useimpien käyttäjien ei tarvitse muuttaa näitä asetuksia.

Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi määrittää kuvan värien hahmonnusasetuksen. Jos näin ei ole käytetyssä ohjelmassa, voit määrittää käytettävän värien oletushahmonnuksen. On olemassa neljä yleistä värien hahmonnusta, jotka kattavat useimmat tavalliset käyttötilanteet. Kuvat näyttävät eri värien hahmonnusasetuksilla hieman erilaisilta, koska Windows käyttää kuvien hahmontamiseen eri värialueita. Neljä yleisesti käytettyä värien hahmonnus ovat seuraavat:

Värien hahmonnus Tavanomainen käyttö
Värien hahmonnus

Havaittu (valokuvat)

Tavanomainen käyttö

Paras valokuville. Kun värejä muunnetaan yhden laitteen väritilasta toiseen, värien välinen suhde säilytetään. Tämä on Windowsin oletusasetus värien hahmonnukselle.

Värien hahmonnus

Suhteellinen värimääritys (viivapiirros)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto silloin kun muutamien tiettyjen värien tulee olla tarkasti oikeita, esimerkiksi logografiikoissa. Tämä on myös paras vaihtoehto tulostuksen esikatselun viimeiseen muunnosvaiheeseen. Värejä, jotka mahtuvat molempien laitteiden sallittuun väritilaan, ei muuteta, mutta muita värejä saatetaan muuttaa, jolloin värisävyt tiivistyvät. Suhteellinen värimääritys määrittää lähdelaitteen väritilan valkoisen kohdelaitteen väritilan valkoiseen.

Värien hahmonnus

Absoluuttinen värimääritys (paperin simulointi)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto viimeiseen muunnosvaiheeseen kun tehdään sivuvedoksia, joissa tulosteessa halutaan esittää paperivärejä. Absoluuttinen värimääritys eroaa suhteellisesta värimäärityksestä siten, että lähdeväritilan valkoista ei määritetä kohdeväritilan valkoiseen.

Värien hahmonnus

Yritysgrafiikka (kaaviot ja muu grafiikka)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto yritysgrafiikoihin, joissa eloisuus on tärkeämpää kuin realistiset värit, esimerkiksi yrityksen kaaviot ja muut grafiikat. Kun värejä muunnetaan yhden laitteen väritilasta toiseen, sävyjen välinen suhde säilytetään, mutta värit voivat muuttua.

Värien oletushahmonnuksen vaihtaminen

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Lisätiedot-välilehti.

 3. Valitse Värien ICC-hahmonnus WCS-aluemääritykseen -alueelta haluamasi seuraavista asetuksista.

Näytön kalibrointi

Näytön kalibroiminen on osa värienhallintaa. Sen avulla varmistetaan värien näkyminen näytössä tarkasti säätämällä näyttö tunnettuun tilaan. Windowsin näytön värikalibrointitoiminnon avulla voit luoda näytön kalibrointiasetukset vaiheittaisesti ja parantaa näytön värien esitystapaa. Lisätietoja näytön kalibroimisesta näytön värikalibrointitoiminnolla on ohjeaiheessa Näytön kalibroiminen.

Jos tietokoneeseen on jo asennettu jonkin toisen ohjelmistotoimittajan näytön kalibrointiohjelmisto, voit kalibroida näytön sen avulla. Kalibrointiohjelmistojen kanssa toimitetaan usein kalibrointilaite. Mukana toimitetun kalibrointilaitteen ja -ohjelmiston käyttäminen auttaa saamaan näytön värit näkymään mahdollisimman hyvin, Yleisesti ottaen näytön kalibroiminen värin mittauslaitteen avulla johtaa parempiin kalibrointituloksiin kuin visuaalinen kalibrointi.

Näytön kalibroimisen jälkeen luodaan uusi kalibroitu väriprofiili, joka kytketään näyttöön. Kalibrointitiedot on ladattava väriprofiilista näyttöjärjestelmään. Windows tai muun valmistajan kalibrointiohjelmisto (jos tietokoneeseen on asennettu sellainen) voi ladata kalibrointitiedot.

Jos käytät muun valmistajan näytön kalibrointiohjelmistoa, käytä siihen sisältyvää näytön kalibrointitietojen lataustoimintoa, etenkin, jos ohjelman kanssa käytetään näytön kalibrointilaitetta. Kyseinen ohjelmisto voi poistaa Windows 7:n näytön kalibrointitietojen lataustoiminnon käytöstä automaattisesti, jolloin muun valmistajan ohjelmia käytetään kalibrointitietojen lataamiseen. Windowsin näytön kalibrointitietojen lataustoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös manuaalisesti. Jos käytät muun valmistajan näytön kalibrointityökalua, varmista, että Windowsin näytön kalibrointitietojen lataustoiminto on poistettu käytöstä.

Windowsin kalibrointitietojen latauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Windowsin kalibrointitietojen latauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää kirjautumista sisään käyttämällä käyttäjätiliä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun värien hallinta ja valitse sitten Värienhallinta.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehdestä Muuta järjestelmän oletusasetuksia.

 3. Valitse Värienhallinta - järjestelmäoletukset -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Ota Windowsin näytön kalibrointitietojen lataus käyttöön valitsemalla Käytä Windowsin näytön kalibrointia -valintaruutu.

  • Estä Windowsin näytön kalibrointitietojen lataus poistamalla Käytä Windowsin näytön kalibrointia -valintaruudun valinta.

 4. Valitse Värienhallinta - järjestelmäoletukset -valintaikkunasta Sulje.

 5. Valitse Värienhallinta-valintaikkunasta Sulje.