Tehtäväpalkin painikkeiden näkymisen muuttaminen

Voit mukauttaa tehtäväpalkkia esimerkiksi muuttamalla sen painikkeiden ulkoasua ja painikkeiden ryhmittelytapaa, kun avoinna on useita ikkunoita.

Tämä video opastaa tehtäväpalkin painikkeiden esitystavan muuttamisessa (1.51)

Vaihtoehdot tehtäväpalkin painikkeiden ulkoasulle:

 • Yhdistä aina, piilota otsikot

  Tämä on oletusasetus. Kustakin ohjelmasta näytetään yksi otsikoimaton painike, vaikka avoinna olisi useita ohjelman ikkunoita.

  Kuva tehtäväpalkin painikkeista, kun Yhdistä aina, piilota otsikot -asetus on valittuna
  Yksi painike vastaa sekä ohjelmaa että sen avoimia ikkunoita
 • Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä

  Tämä asetus näyttää kunkin ikkunan erillisenä otsikoituna painikkeena. Kun tehtäväpalkki täyttyy, sellaisten ohjelmien painikkeet, joissa on avoinna useita ikkunoita, yhdistetään yhdeksi ohjelmapainikkeeksi. Kun tällaista painiketta napsauttaa, näkyviin tulee avoinna olevien ikkunoiden luettelo. Tämä asetus ja Älä koskaan yhdistä -asetus muistuttavat ulkoasultaan ja toiminnaltaan aiempien Windows-versioiden toimintatapaa.

  Kuva tehtäväpalkin painikkeista, kun Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä -asetus on valittuna
  Yksittäisiä painikkeita yhdistetään, kun tehtäväpalkki täyttyy
 • Älä koskaan yhdistä

  Tämä asetus muistuttaa Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä -asetusta. Erona on se, että painikkeita ei koskaan yhdistetä, vaikka useita ikkunoita olisi avoinna. Painikkeiden koko pienenee sitä mukaa, kun ohjelmia ja ikkunoita avataan lisää, ja lopulta painikkeet siirtyvät tehtäväpalkissa.

  Kuva tehtäväpalkin painikkeista, kun Älä koskaan yhdistä -asetus on valittuna
  Yksittäiset painikkeet pysyvät aina näkyvissä

Ohjelmien ja painikkeiden tehtäväpalkissa näkymisen muuttaminen

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Tehtäväpalkin ulkonäkö -kohdasta jokin Tehtäväpalkin painikkeet -luettelon vaihtoehdoista:

  • Yhdistä aina, piilota otsikot

  • Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä

  • Älä koskaan yhdistä

 3. Jos haluat käyttää pieniä kuvakkeita, valitse Käytä pieniä kuvakkeita -valintaruutu. Jos haluat käyttää suuria kuvakkeita, poista valintaruudun valinta.

 4. Valitse OK.

Huomautus

 • Samaan ohjelmaan liittyvät painikkeet näkyvät tehtäväpalkissa ryhmiteltynä samaan joukkoon siitä riippumatta, ovatko laajennettujen painikkeiden otsikot näkyvissä. Aiemmissa Windows-versiossa ikkunat tulivat näkyviin tehtäväpalkkiin ikkunoiden avausjärjestyksessä, mutta Windows 7 -versiossa toisiinsa liittyvät ikkunat näkyvät vierekkäin.