Valokuvien ja videoiden tuontiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa asetuksia, joita Windows käyttää kuvien ja videoiden tuomisessa kameroista, kannettavista laitteista, skannereista tai CD-data- tai DVD-datalevyiltä. Nämä tuontiasetukset määrittävät, miten kuvat ja videot nimetään ja järjestetään, kun ne tuodaan tietokoneeseen. Lisätietoja kuvien ja videoiden tuomisesta digitaalisesta kamerasta on ohjeaiheessa Miten kuvat saadaan siirrettyä kamerasta tietokoneeseen?

 1. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

  • Liitä kamera tietokoneeseen kameran USB-kaapelilla ja kytke kameraan virta.

  • Liitä kuvia tai videoita sisältävä kannettava laite tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla ja kytke laitteeseen virta.

  • Aseta siirrettävä Flash-muistikortti, kuten SD-kortti tai CompactFlash-muistikortti, muistikortinlukijaan.

  • Liitä skanneri tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia ja kytke skanneriin virta.

  • Aseta kuvia tai videoita sisältävä CD-data- tai DVD-datalevy CD- tai DVD-asemaan.

 2. Napsauta näyttöön tulevassa Automaattinen toisto -valintaikkunassa Tuo kuvia ja videoita Windowsin avulla.

 3. Voit muuttaa valokuvien ja videoiden tuomisessa käytettäviä asetuksia valitsemalla Tuo kuvia ja videoita -valintaikkunasta Tuo asetukset.

 4. Muuta yhtä tai useampaa asetusta Tuo asetukset -valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

 5. Käynnistä Tuo kuvia ja videoita -toiminto uudelleen valitsemalla OK. Kirjoita tunniste Lisää tunniste seuraaviin kuviin (valinnainen): -ruutuun ja tuo sitten kuvat ja videot käyttämällä uusia asetuksia valitsemalla Tuo.

Huomautus

 • Jotkut laitteet ovat yhteensopivia Device Stagen kanssa. Jos laite on yhteensopiva, Automaattisen toiston sijasta aukeaa Device Stage, kun liität laitteen tietokoneeseesi ja kytket siihen virran. Voit tuoda kuvat laitteesta napsauttamalla Device Stagen Tuo-linkkiä.

  Jotta voit tuoda kuvat laitteesta käyttämällä Device Stagea, laitteen täytyy olla yhteensopiva Device Stagen kanssa. Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa kuvien ja videoiden tuomisen joistakin laitteista sekä muiden laitteeseen liittyvien tehtävien suorittamisen.

Tuontiasetusten näyttäminen

Kuvien ja videoiden erilaiset tuontiasetukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Jos haluat
Toimi näin

Valita nykyisen laitteen tai tietovälineen tuontiasetukset

Varmista Asetukset:-luettelosta, että nykyinen kuvia tai videoita sisältävä laite tai tietoväline on valittu.

Voit muuttaa kameroista, kannettavista laitteista, suoraan Flash-muistikorteista, skannereista tai CD-data- tai DVD-datalevyiltä tuotavien kuvien (ja joissakin tapauksissa myös videoiden) tuontiasetuksia. Voit käyttää erilaisissa laitteissa ja tietovälineissä samoja asetuksia tai eri asetuksia. Oletusarvoisesti valitaan kytkemäsi laite (tai CD- tai DVD-asemaan asettamasi tietoväline).

Valita tuotavien kuvien kansion

Napsauta kohdan Tuo kuvat kohteeseen: vieressä olevaa Selaa-painiketta, valitse tuotavien kuvien pääkansio ja valitse sitten OK.

Tällä tavalla voit valita kuvien järjestämiseen parhaiten sopivan kansion. Voit tallentaa tuotavat kuvat Kuvat-kansioon (tämä on oletusarvo), toiseen kansioon tietokoneella tai ulkoiseen kiintolevyasemaan (jos olet liittänyt sellaisen tietokoneeseesi).

Valita tuotavien videoiden kansion

Napsauta kohdan Tuo videot kohteeseen: vieressä olevaa Selaa-painiketta, valitse tuotavien videoiden pääkansio ja valitse sitten OK.

Tällä tavalla voit valita kansion, johon tallennetaan kameroista, Flash-muistikorteista tai CD-data- tai DVD-datalevyiltä tuodut videot. Voit tallentaa tuotavat videot Kuvat-kansioon (tämä on oletusarvo), toiseen kansioon tietokoneella tai ulkoiseen kiintolevyasemaan.

Määrittää, miten tuotavien kuvien ja videoiden kansiot nimetään

Napsauta Kansion nimi -luetteloa ja napsauta sitten jotakin kansion nimeämistapaa.

Voit määrittää kansion nimeämistavan käyttämällä päivämääräyhdistelmää ja/tai tunnistetietoja. Tällä tavalla voit määrittää, miten kansiot nimetään ja järjestetään.

Määrittää tuotavien kuva- ja videotiedostojen nimeämistavan

Napsauta Tiedostonimi-luetteloa ja napsauta sitten jotakin tiedoston nimeämistapaa.

Jos et halua muuttaa tiedostojen nimiä, voit määrittää tuotavien kuvien ja videoiden nimeksi tiedostojen nykyisen tiedostonimen. Kuvien ja videoiden löytäminen pelkän tiedostonimen perusteella saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Tästä syystä uudet kuva- ja videoryhmät kannattaa nimetä uudelleen niin, että jokainen tiedosto nimetään käyttämällä syöttämääsi tunnistetta ja numeroa.

Määrittää kehotteen, joka pyytää sinua antamaan tunnisteen, kun tuot kuvia ja videoita

Varmista, että Kehota antamaan tunniste tuotaessa -valintaruutu on valittu.

Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, sinua ei kehoteta kirjoittamaan tunnistetta, kun tuot kuvia ja videoita. Tässä tapauksessa kuvat ja videot tuodaan ilman tunnisteita. Voit kuitenkin lisätä tunnisteita kuvien tuomisen jälkeen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tunnisteiden lisääminen kuviin etsimisen helpottamiseksi.

Määrittää kuvien ja videoiden automaattisen poistamisen laitteesta niiden tuomisen jälkeen

Valitse Poista aina tiedot laitteesta tuomisen jälkeen -valintaruutu.

Sen jälkeen, kun kuvat ja videot on tuotu onnistuneesti, ne poistetaan automaattisesti laitteesta. Tämä auttaa vapauttamaan tilaa Flash-muistikortilta, jotta voit ottaa lisää kuvia tai tallentaa lisää videoita. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kuvat ja videot poistetaan muistikortilta tuomisen jälkeen. Jos kuvien ja videoiden tuonti epäonnistuu, niitä ei poisteta muistikortilta.

Määrittää kuvien automaattisen kiertämisen tietokoneella

Älä poista valintaa Kierrä kuvia tuotaessa -valintaruudusta.

Jos olet kääntänyt kameran sivuttain, kun olet ottanut kuvan, kuva kierretään automaattisesti niin, että se näkyy oikein tietokoneella.

Näyttää kuvat ja videot Windowsin Resurssienhallinnassa tuomisen jälkeen

Älä poista valintaa Avaa Windowsin Resurssienhallinta tuomisen jälkeen -valintaruudusta.

Windowsin Resurssienhallinta aukeaa automaattisesti ja näyttää tuodut kuvat ja videot.

Muuttaa automaattisen toiston oletusasetuksia

Napsauta Muuta automaattisen toiston oletusasetuksia ja muuta laitteen, kuten kameran, skannerin, tai tietovälineen, kuten CD-data- tai DVD-datalevyn, automaattisen toiston asetuksia.

Lisätietoja erilaisten laitteiden tai tietovälineiden automaattisen toiston asetusten muuttamisesta on ohjeaiheessa Automaattisen toiston asetusten muuttaminen.

Palauttaa tuonnin oletusasetukset

Napsauta Palauta oletusasetukset.

Kaikki valitut tuontiasetukset palautetaan oletusasetuksiksi. Tämä tarkoittaa minkä tahansa laitteen, kuten kameran, skannerin tai CD-data- tai DVD-datalevyn, muutettuja tuontiasetuksia.