Vastauksia pakkauksenhallintaa (koodekkeja) koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä on pakkauksenhallintamenetelmä?

Pakkauksenhallintamenetelmä eli koodekki on ohjelmisto, jolla voi pakata tai purkaa digitaalisen mediatiedoston, kuten kappaleen tai videon. Windows Media Player ja muut ohjelmat käyttävät pakkauksenhallintaa digitaalisten mediatiedostojen toistamiseen ja luomiseen.

Pakkauksenhallintamenetelmä voi koostua kahdesta osasta: kooderista ja dekooderista. Kooderi suorittaa pakkauksen (koodauksen) ja dekooderi purkamisen (dekoodauksen). Toisissa paukkauksenhallintamenetelmissä on molemmat osat, toisissa vain toinen niistä.

Kun esimerkiksi kappale kopioidaan CD-äänilevyltä tietokoneeseen, Player käyttää Windows Media -äänisignaalin pakkauksenhallintaa pakatessaan kappaleen WMA-tiedostoksi. WMA-tiedostoa (joka voi olla virtautettu WWW-sivustosta) toistettaessa Player käyttää Windows Media -äänisignaalin pakkauksenhallintaa tiedoston purkamiseen, jotta musiikkia voi toistaa kaiuttimien kautta.

Mitkä pakkauksenhallintamenetelmät sisältyvät Playeriin?

Nykyään käytetään satoja ääni- ja kuvasignaalin pakkauksenhallintamenetelmiä. Microsoft on luonut osan niistä, mutta suurimman osan ovat luoneet muut yritykset, järjestöt ja yksityishenkilöt. Windows-käyttöjärjestelmä ja Player sisältävät oletusarvoisesti useita suosittuja pakkauksenhallintamenetelmiä, joita ovat esimerkiksi Windows Media Audio, Windows Media Video ja MP3.

Voit myös halutessasi toistaa sisältöä, jonka pakkaamiseen on käytetty pakkauksenhallintamenetelmää, joka ei oletusarvoisesti sisälly Windowsiin tai Playeriin. Useimmissa tapauksissa voit ladata tarvitsemasi pakkauksenhallintamenetelmän Internetistä ilmaiseksi tai maksua vastaan. Joskus Player käyttää automaattisesti pakkauksenhallintamenetelmiä, jotka tietokoneen muut digitaalisen median toisto- ja luontiohjelmat ovat asentaneet.

Miksi saan sanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu pakkauksenhallintamenetelmä?

Jos saat sanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu pakkauksenhallintamenetelmä, olet todennäköisesti yrittänyt toistaa, tallentaa tai synkronoida sellaisella pakkauksenhallintamenetelmällä pakattua tiedostoa, joka ei oletusarvoisesti sisälly Windowsiin tai Playeriin.

Miten löydän pakkauksenhallintamenetelmän?

Jos tiedät pakkauksenhallintamenetelmän nimen tai tunnuksen (kuvasignaalin pakkauksenhallinnassa FourCC-tunnus tai äänisignaalin pakkauksenhallinnassa WaveFormat-tunnus), voit yrittää etsiä menetelmää Internetistä. Usein pakkauksenhallintamenetelmän uusimman version voi ladata sen valmistajan verkkosivustolta.

Varoitus

  • On syytä pitää varansa asennettaessa Internetistä löydettyjä pakkauksenhallintamenetelmiä. Erityisesti on syytä varoa ilmaisia pakkauksenhallintapaketteja, joiden väitetään sisältävään pakkauksenhallintamenetelmiä monista eri yrityksistä tai organisaatiosta. Tällaisissa pakkauksenhallintapaketeissa on havaittu epäyhtenäisyyksiä, jotka voivat aiheuttaa vakavia toisto-ongelmia Playerissa ja muissa soittimissa, vaurioittaa järjestelmää ja hankaloittaa Microsoftin tuen vianmääritystä toisto-ongelmissa. Näistä syistä kehotamme välttämään tällaisten pakkauksenhallintapakettien asentamista ja suosittelemme niiden poistamista, jos ne aiheuttavat ongelmia Playerissa. Asenna pakkauksenhallintamenetelmiä, suodattimia tai laajennuksia vain luotetuista lähteistä, kuten virallisen toimittajan WWW-sivustosta. Noudata silloinkin varovaisuutta: jotkin pakkauksenhallintamenetelmien toimittajat tarjoavat vain vähäistä asiakastukea. Ennen kuin asennat digitaalisen median komponentteja, määritä järjestelmän palautuspiste. Palautuspisteen avulla voit tarvittaessa palauttaa alkuperäisen järjestelmäkokoonpanon.

Mikä on DVD-dekooderi?

DVD-dekooderia sanotaan myös MPEG-2-dekooderiksi. DVD-videolevyn sisältö on koodattu MPEG-2-muotoon samoin kuin DVR-MS-tiedostojen (Microsoftin tallennettujen televisio-ohjelmien) ja joidenkin AVI-tiedostojen sisältö. Voit toistaa kohteet Playerissa, jos tietokoneeseen on asennettu Playerin kanssa yhteensopiva DVD-dekooderi.

Jos tietokoneessa on DVD-asema, siihen on todennäköisesti asennettu DVD-dekooderi. Jos saat virhesanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu yhteensopiva DVD-dekooderi, saat lisätietoja sen hankkimisesta napsauttamalla WWW-ohje-painiketta virhesanomaikkunassa.

Miksi työpaikan tietokone ei toista tiedostoa, jonka kotitietokone toistaa?

Tämä on mahdollista, jos työpaikan tietokoneeseen ei ole asennettu samoja pakkauksenhallintamenetelmiä kuin kotitietokoneeseen.

Esimerkiksi DVD-videolevyn tai DVR-MS-tiedoston toistaminen työpaikan tietokoneessa onnistuu vain, jos tietokoneeseen on asennettu yhteensopiva DVD-dekooderi.

Huomaa, että työssä oleva järjestelmänvalvoja voi ryhmäkäytännön avulla estää sinua asentamasta uutta pakkauksenhallintaa.

Puuttuva pakkauksenhallintamenetelmä on asennettu, mutta tiedostoa ei voi vieläkään toistaa. Tämä johtuu siitä,

Pakkauksenhallintamenetelmiä voi kirjoittaa 32-bittisiin ja 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin. Jos käytössäsi on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä, asennettavien pakkauksenhallintamenetelmien tulee olla 64-bittisiä. Jos asennat 32-bittisen pakkauksenhallintamenetelmän 64-bittiseen käyttöjärjestelmään, Player ei ehkä voi toistaa pakkauksenhallintamenetelmää edellyttäviä tiedostoja.

Huomaa, että monia vanhoja pakkauksenhallintamenetelmiä voi käyttää vain 32-bittisissä käyttöjärjestelmissä. Jos pakkauksenhallinnan tarjoaja ei kerro, onko sen pakkauksenhallintamenetelmä 32- vai 64-bittinen, menetelmä on todennäköisesti 32-bittinen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä pakkauksenhallintamenetelmän tarjoajaan.

Miten tiedän, mitä pakkauksenhallintamenetelmiä tietokoneeseen on asennettu?

Voit tarkastella luetteloa tietokoneeseen asennetuista Windows Media Player -komponenteista ja -pakkauksenhallintamenetelmistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Valitse Ohje-valikosta Tietoja Windows Media Playerista.

    Jos Ohje-valikko on piilotettu, valitse Järjestä, valitse Asettelu ja valitse sitten Näytä valikkorivi.

  2. Valitse Tietoja Windows Media Playerista -valintaikkunassa Tekniset tukitiedot.

    Selain avaa sivun, joka sisältää tietoja aiheeseen liittyvistä binaaritiedostoista, pakkauksenhallintamenetelmistä, suodattimista, laajennuksista ja palveluista, jotka on asennettu tietokoneeseen. Tekninen tukihenkilö voi ehkä käyttää yksityiskohtaisia tietoja tietokoneen ongelmien vianmääritykseen.

Mistä tiedän, minkä pakkauksenhallintamenetelmän avulla tiedosto on pakattu ja mitä muotoa tiedosto on?

Tiedoston pakkaamiseen käytetyn pakkauksenhallintamenetelmän tunnistamiseen ei ole olemassa yhtä varmaa tapaa, mutta seuraavassa ovat parhaat vaihtoehdot:

  • Voit selvittää tietyn tiedoston pakkauksenhallintamenetelmän toistamalla tiedoston Playerissa, jos mahdollista. Kun tiedoston toisto on käynnissä, napsauta kirjastossa olevaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Katso Tiedosto-välilehden Äänen pakkaus- ja Videon pakkaus -osia.

  • Käytä muun kuin Microsoftin valmistamaa pakkauksenhallintamenetelmän tunnistustyökalua. Internetissä on ladattavissa useita eri vaihtoehtoja.

Usein tiedostomuoto voidaan tunnistaa tiedostotunnisteen (esimerkiksi .wma, .wmv, .mp3 tai .avi) perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Monet ohjelmat luovat tiedostoja, joiden tiedostotunnisteet on mukautettu. Tällöin kuka tahansa voi vaihtaa tiedostotunnisteen muuttamatta kuitenkaan tiedoston tiedostomuotoa. Esimerkiksi tiedosto, jonka tunniste on .mpg tai .dvr-ms, on yleensä AVI-tiedosto, joka on pakattu jollakin MPEG-videon pakkauksenhallintamenetelmän versiolla.

Tarkoittavatko pakkauksenhallintamenetelmä ja tiedostomuoto samaa asiaa?

Eivät, vaikka joskus nimet voivatkin olla harhaanjohtavasti samat. Ajattele tiedostomuotoa eräänlaisena säilönä. Säilön sisällä ovat tiedot, jotka on pakattu tiettyä pakkauksenhallintamenetelmää käyttäen. Esimerkiksi Windows Media Audio -tiedostomuoto sisältää tietoja, jotka on pakattu Windows Media Audio -pakkauksenhallintamenetelmällä. Kuitenkin esimerkiksi Audio Video Interleaved (AVI) -tiedostomuoto voi sisältää tietoja, jotka on pakattu useita eri pakkauksenhallintamenetelmiä (esimerkiksi MPEG-2:ta, DivX:ää tai XviD:tä) käyttäen. AVI-tiedostot voivat lisäksi sisältää tietoja, joita ei ole pakattu millään pakkauksenhallintamenetelmällä. Tämän seurauksena voit ehkä toistaa tiettyjä AVI-tiedostoja, mutta et kaikkia, sen mukaan, mitä pakkauksenhallintamenetelmää kunkin tiedoston pakkaamiseen on käytetty ja mitkä menetelmät tietokoneeseesi on asennettu. Samasta syystä voit ehkä toistaa AVI-tiedoston ääniosuudet, mutta et video-osuuksia.