Käynnistä-valikon mukauttaminen

Käynnistä-valikon järjestäminen voi helpottaa ohjelmien ja kansioiden löytämistä.

Kuva Käynnistä-valikosta
Käynnistä-valikko
Näytä kaikki

Ohjelmakuvakkeen kiinnittäminen Käynnistä-valikkoon

Jos käytät ohjelmaa säännöllisesti, voit luoda sille pikakuvakkeen kiinnittämällä ohjelman kuvakkeen Käynnistä-valikkoon. Kiinnitetyt ohjelmien kuvakkeet näkyvät Käynnistä-valikon vasemmalla puolella.

 • Napsauta Käynnistä-valikkoon kiinnitettävää ohjelmakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kiinnitä Käynnistä-valikkoon.

Huomautuksia

 • Voit poistaa ohjelmakuvakkeen kiinnityksen napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista Käynnistä-valikosta.

 • Voit muuttaa kiinnitettyjen kohteiden järjestystä vetämällä ohjelmakuvakkeen haluamaasi kohtaan luettelossa.

Ohjelmakuvakkeen poistaminen Käynnistä-valikosta

Ohjelmakuvakkeen poistaminen Käynnistä-valikosta ei poista sitä Kaikki ohjelmat -luettelosta eikä poista ohjelman asennusta.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta.
 2. Napsauta Käynnistä-valikosta poistettavaa ohjelmakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista luettelosta.

Käynnistä-painikkeen siirtäminen

Käynnistä-painike Kuva Käynnistä-painikkeesta sijaitsee tehtäväpalkissa. Vaikka et voi poistaa Käynnistä-painiketta tehtäväpalkista, voit siirtää tehtäväpalkkia ja siten myös Käynnistä-painiketta.
 1. Napsauta tehtäväpalkin tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella. Jos Lukitse tehtäväpalkki -kohdan vieressä on valintamerkki, poista se napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta tehtäväpalkin tyhjää kohtaa ja pidä hiiren painiketta alaspainettuna, kun vedät tehtäväpalkin mihin tahansa työpöydän reunaan. Kun tehtäväpalkki on haluamassasi paikassa, vapauta hiiren painike.

Huomautus

 • Voit lukita tehtäväpalkin takaisin paikalleen napsauttamalla tehtäväpalkin tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki, jolloin sen viereen tulee valintamerkki. Tehtäväpalkin lukitseminen auttaa estämään sitä, ettei tehtäväpalkkia siirretä eikä sen kokoa muuteta vahingossa.

Käynnistä-valikon viimeisimpien tiedostojen tai ohjelmien luetteloiden tyhjentäminen

Kun tyhjennät Käynnistä-valikon viimeisimpien tiedostojen tai ohjelmien luettelon, tiedostoja tai ohjelmia ei voi poisteta tietokoneesta.

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Avaa Käynnistä-valikko-välilehti. Tyhjennä viimeksi avattujen ohjelmien luettelo poistamalla Tallenna ja näytä viimeksi avatut ohjelmat Käynnistä-valikossa -valintaruudun valinta. Tyhjennä viimeksi avattujen tiedostojen luettelo poistamalla Tallenna ja näytä viimeksi avatut kohteet Käynnistä-valikossa ja tehtäväpalkissa -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

Usein käytettyjen ohjelmien pikakuvakkeiden määrän muuttaminen

Käynnistä-valikossa näytetään useimmin käytettyjen ohjelmien pikakuvakkeet. Näytettävien ohjelmien pikakuvakkeiden määrää voi muuttaa (mikä voi vaikuttaa Käynnistä-valikon korkeuteen).

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Käynnistä-valikko-välilehti ja valitse Mukauta.

 3. Kirjoita Käynnistä-valikon mukauttaminen -valintaikkunan Näytettävien viimeksi käytettyjen ohjelmien määrä -ruutuun Käynnistä-valikossa näkyvien ohjelmien määrä ja valitse OK. Valitse sitten OK uudelleen.

Käynnistä-valikon oikeanpuoleisen ruudun mukauttaminen

Voit lisätä tai poistaa Käynnistä-valikon oikealla puolella näkyviä kohteita, joita voivat olla esimerkiksi Tietokone, Ohjauspaneeli ja Kuvat. Voit myös määrittää, että jotkin kohteet näkyvät linkkeinä tai valikoina.

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Käynnistä-valikko-välilehti ja valitse Mukauta.

 3. Valitse haluamasi asetukset Käynnistä-valikon mukauttaminen -valintaikkunasta ja valitse OK. Valitse sitten OK uudelleen.

Käynnistä-valikon oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa Käynnistä-valikon alkuperäiset, oletusarvoiset asetukset.

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Käynnistä-valikko-välilehti ja valitse Mukauta.

 3. Valitse Käynnistä-valikon mukauttaminen -valintaikkunasta Käytä oletusasetuksia ja valitse OK. Valitse sitten OK uudelleen.

Ohjelmien etsiminen Käynnistä-valikosta

 • Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja kirjoita sana tai lause hakuruutuun.

Suorita-komennon lisääminen Käynnistä-valikkoon

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Käynnistä-valikko-välilehti ja valitse Mukauta.

 3. Etsi Käynnistä-valikon mukauttaminen -valintaikkunan asetusluettelosta Suorita-komento-valintaruutu, valitse se ja valitse OK. Valitse sitten OK uudelleen.

Viimeisimpien kohteiden lisääminen Käynnistä-valikkoon

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Avaa Käynnistä-valikko-välilehti. Valitse Tietosuoja-kohdassa Tallenna ja näytä viimeksi avatut kohteet Käynnistä-valikossa ja tehtäväpalkissa -valintaruutu.

 3. Valitse Mukauta. Etsi Käynnistä-valikon mukauttaminen -valintaikkunan asetusluettelosta Viimeisimmät kohteet -valintaruutu, valitse se, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.