Levyjen ja asemien alustaminen: usein kysytyt kysymykset

Kiintolevyt, jotka ovat tietokoneen ensisijaisia tallennuslaitteita, on alustettava, ennen kuin niitä voi käyttää. Kun alustat levyn, määrität sen käyttämään tiedostojärjestelmää, jotta Windows voi tallentaa tietoja levylle. Uusien Windows-tietokoneiden kiintolevyt on jo alustettu. Jos ostat lisäkiintolevyn, jotta voit laajentaa tietokoneen tallennustilaa, saatat joutua alustamaan sen.

Tallennuslaitteet, kuten USB-muistitikut ja muistikortit on yleensä valmiiksi alustettu, joten et todennäköisesti joudu alustamaan niitä. CD- ja DVD-levyjen muoto sen sijaan poikkeaa kiintolevyistä ja siirrettävistä tallennuslaitteista. Lisätietoja CD/DVD-levyjen alustamisesta on ohjeaiheessa Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää?.

Varoitus

  • Alustaminen poistaa kaikki tiedostot kiintolevyltä. Jos alustat kiintolevyn, jolla on tiedostoja, tiedostot poistetaan.

Seuraavassa on vastauksia levyjen ja asemien alustamista koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Milloin levy tai asema on alustettava?

Yleensä vain silloin, kun tietokoneeseen lisätään tallennustilaa. Jos asennat uuden kiintolevyn tietokoneeseen, se on alustettava tiedostojärjestelmällä, kuten NTFS:llä, ennen kuin Windows voi tallentaa siihen tiedostoja.

Miten kiintolevy alustetaan?

Ennen kiintolevyn alustamista sinun on ensin luotava vähintään yksi osio siihen. Kun olet osioinut kiintolevyn, voit alustaa kunkin osion. (Termejä asema ja osio käytetään usein samassa merkityksessä.) Voit osioida kiintolevyn siten, että se sisältää yksittäisen aseman tai useita asemia. Kullekin asemalle määritetään oma kirjain. Lisätietoja on ohjeaiheessa Levyosion luominen ja alustaminen.

Mitä tiedostojärjestelmää kannattaa käyttää?

Tässä Windows-versiossa paras kiintolevyvaihtoehto on NTFS. Joissakin aiemmissa Windows-versioissa piti käyttää FAT32-järjestelmää, joten FAT32-järjestelmää on ehkä käytettävä joissakin tilanteissa, kuten useita käyttöjärjestelmiä sisältävässä tietokoneessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen FAT32-muotoon.

Mikä on pika-alustus?

Pika-alustus on alustusvaihtoehto, joka luo uuden tiedostotaulukon kiintolevylle, mutta ei korvaa eikä poista levyä kokonaan. Pika-alustus on paljon nopeampi kuin normaali alustus, joka poistaa kaikki aiemmin kiintolevylle tallennetut tiedot kokonaan.

Mitä ovat osiot ja asemat?

Osio on kiintolevyn alue, joka voidaan alustaa ja jolle voidaan määrittää aseman kirjain. Peruslevyssä (yleisin levytyyppi) asema on alustettu ensisijainen osio tai looginen asema. (Termejä asema ja osio käytetään usein samassa merkityksessä.) Järjestelmäosion kirjaimeksi määritetään yleensä C. Kirjaimet A ja B on varattu siirrettäville asemille tai levykeasemille. Joissakin tietokoneissa on kiintolevyjä, jotka on osioitu yksittäiseksi osioksi, jolloin kirjain C vastaa koko kiintolevyä. Joissakin tietokoneissa saattaa olla lisäosio, joka sisältää palautustyökaluja siltä varalta, että C-osion tiedot vioittuvat tai eivät ole käytettävissä.

Miten voin luoda lisää osioita?

Voit luoda lisää osioita tai asemia vain, jos kiintolevyllä on varaamatonta tilaa (alustamatonta, aiemmin luotuun osioon tai asemaan kuulumatonta tilaa). Jos haluat luoda varaamatonta tilaa, voit pienentää asemaa tai käyttää kolmannen osapuolen osiointityökalua. Lisätietoja on ohjeaiheessa Voinko osioida kiintolevyn uudelleen?.

Miten uusi kiintolevy lisätään?

Jos lisäät sisäisen kiintolevyn, katso lisätietoja uuden kiintolevyn mukana toimitetuista tiedoista. Jos asennat ulkoisen, USB-kaapelilla liitettävän kiintolevyn, tämän Windows-version pitäisi tunnistaa kyseinen kiintolevy. Jos tämä Windows-versio ei tunnista levyä, katso lisätietoja ohjeaiheesta Levyosion luominen ja alustaminen.

Mitä kiintolevyn uudelleenalustaminen tekee?

Uudelleenalustaminen tarkoittaa aiemmin alustetun tai tietoja sisältävän kiintolevyn tai osion alustamista. Levyn uudelleenalustaminen poistaa kaikki levyllä olevat tiedot.

Joissakin vanhemmista Windows-versioissa suositeltiin joskus vakavien tietokoneongelmien ratkaisuksi kiintolevyn uudelleenalustamista ja Windowsin uudelleenasentamista. Uudelleenalustaminen korjaa ongelman, mutta kaikki tietokoneessa olevat tiedot tuhoutuvat. Tämän jälkeen ohjelmat on asennettava uudelleen alkuperäisistä asennustiedostoista tai -levyiltä ja kaikki henkilökohtaiset tiedostot, kuten asiakirjat, musiikki ja kuvat, on palautettava aiemmin tehdyistä varmuuskopioista.

Tässä Windowsin versiossa on useita palautusasetuksia, jotka ovat aiempaa vähemmän radikaaleja ja soveltuvat paremmin tietokoneongelmien ratkaisemiseen. Voit etsiä lisätietoja Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa hakusanoilla "järjestelmän palautusasetukset". Uudelleenalustamista ja -asentamista tulisi käyttää vasta viimeisenä keinona, jos mikään muu palautus- tai diagnostiikkavaihtoehto ei onnistu.

Miksi näyttöön tulee virhe, kun yritän alustaa kiintolevyn uudelleen?

Käytössä olevaa levyä tai osiota ei voi uudelleenalustaa. Tämä koskee myös osiota, joka sisältää Windowsin. Tämä on turvatoiminto, joka estää Windowsin poistamisen vahingossa. Voit alustaa tietokoneen kiintolevyn uudelleen ja asentaa Windowsin uudelleen käynnistämällä tietokoneen Windows-asennuslevyn avulla. Asennusprosessin aikana voit osioida ja alustaa kiintolevyn uudelleen ja asentaa sen jälkeen Windowsin uudelleen. Tämä poistaa tiedostot ja ohjelmat, joten huolehdi niiden varmuuskopioinnista ennen aloittamista. Voit etsiä lisätietoja Windowsin Ohje ja tuki -toiminnosta hakusanoilla "Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen".