Ryhmäkäytäntöjen hallinta IT-asiantuntijoille

Tässä ohjeaiheessa on tietoja ryhmäkäytäntöön liittyvistä yleisistä hallinta- ja vianmääritystehtävistä sekä työkaluista.

Hyödylliset työkalut

Tässä osassa kuvataan Microsoftin WWW-sivustosta ladattavia tiedostoja ja tähän Windows-versioon liittyviä työkaluja, jotka auttavat määrittämään ryhmäkäytännön ja hallitsemaan sitä.

Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori

Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori on MMC-laajennus, jonka avulla voit muokata paikallisia ryhmäkäytäntöobjekteja. Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori ja RSoP-laajennus ovat käytettävissä näissä: Windows Server 2008 R2 ja Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate ja Windows 7 Enterprise. Lisätietoja on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Tämä MMC-laajennus löytyy seuraavasta sijainnista: %windir%\System32\gpedit.msc

Voit avata paikallisen ryhmäkäytäntöeditorin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita ja kirjoittamalla sitten gpedit.msc.

Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli

Jos haluat hallita toimialueen ryhmäkäytäntöä koko yrityksessä, sinun on ensin asennettava Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC). Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC) muodostuu MMC-laajennuksesta ja joukosta komentosarjoilla käytettäviä liittymiä ryhmäkäytännön hallintaa varten. Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli sisältyy (RSAT-työkaluihin), jotka ovat ladattavissa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130862.

RSAT antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden hallita rooleja ja toimintoja Windows Server 2008 R2:ssa tietokoneesta, joka toimii Windows 7 -käyttöjärjestelmällä. RSAT-työkalut sisältävät tuen sellaisten tietokoneiden etähallinnalle, joissa on joko Windows Server 2008 R2:n Server Core -asennus tai täysi asennus.

Tärkeää

  • RSAT-työkalujen asentaminen ei automaattisesti asenna ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolia. Jos haluat asentaa ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolin RSAT-työkalujen asentamisen jälkeen, valitse OhjauspaneelissaOhjelmat, valitse Ota Windowsin ominaisuudet käyttöön tai poista ne käytöstä, laajenna Remote Server Administration Tools, laajenna Feature Administration Tools ja valitse sitten Feature Administration Tools- ja Group Policy Management Tools -valintaruudut. MMC-konsoli on ehkä suoritettava järjestelmänvalvojan oikeuksilla, vaikka tilisi olisi tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmässä. Voit avata MMC-konsolin käyttäen järjestelmävalvojan oikeuksia napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Komentokehote-kohtaa ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos Windows näyttää suojaussanoman, jossa pyydetään lupaa suorittaa tämä ohjelma, valitse Salli. Voit käynnistää MMC-konsolin kirjoittamalla näyttöön tulevassa komentokehotteessa mmc.exe. Valitse MMC-konsolin konsolipuussa Tiedosto, valitse Lisää tai poista laajennus, valitse Ryhmäkäytäntöobjektieditori ja valitse sitten Lisää.

Windows PowerShellin cmdlet-ryhmäkäytäntökomennot

Windows PowerShell on Windowsin komentoriviliittymä ja komentosarjakieli, jonka avulla voit automatisoida useita samoja tehtäviä kuin teet käyttöliittymässä käyttäen työkalua Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC). Ryhmäkäytäntö tarjoaa käyttöön yli 25 cmdlet-komentoa, jotka auttavat näiden tehtävien tekemisessä. Kukin cmdlet-komento on yksinkertainen yhteen toimintoon suunniteltu komentorivityökalu.

Ryhmäkäytännön cmdlet-komentojen avulla voit tehdä seuraavat tehtävät toimialuepohjaisille ryhmäkäytäntöobjekteille:

  • Ryhmäkäytäntöobjektien ylläpito: Ryhmäkäytäntöobjektien luonti, poisto, varmuuskopiointi ja tuonti.

  • Ryhmäkäytäntöobjektien liittäminen Active Directory® -säilöihin: Ryhmäkäytäntölinkkien luonti, päivitys ja poisto.

  • Perimisen lippujen ja käyttöoikeuksien määrittäminen Active Directoryn organisaatioyksiköille ja toimialueille.

  • Rekisteripohjaisten käytäntöasetusten ja ryhmäkäytäntöasetusten rekisteriasetusten määrittäminen: Päivitys, nouto ja poisto.

  • Ryhmäkäytäntöobjektimallien luominen ja muokkaaminen.

Jos haluat käyttää Windows PowerShell:in ryhmäkäytännön cmdlet-komentoja, käyttöjärjestelmän on oltava Windows Server 2008 R2 toimialueen ohjauskoneessa tai jäsenpalvelimessa, jossa on asennettuna ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli, tai Windows 7, jossa on asennettuna etäpalvelimen hallintatyökalut (RSAT). RSAT-työkalut sisältävät ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolin ja sen cmdlet-komennot.

Sinun täytyy myös käyttää Syöttömoduulin ryhmäkäytäntö moduuli komennon avulla, ennen kuin käytät cmdlet-komentoja, jokaisen niitä käyttävän komentosarjan alussa ja jokaisen Windows PowerShell -istunnon alussa.

Voit käyttää GPRegistryValue cmdlet-komentoja rekisteripohjaisten käytäntöasetusten muokkaukseen ja GPPrefRegistryValue cmdlet-komentoja rekisterin asetuskohteiden muutoksiin. Tietoja rekisteripohjaisiin käytäntöasetuksiin liittyvistä rekisteriavaimista on sivulla Ryhmäkäytäntöasetusten viiteopas (sivu voi olla englanninkielinen). Tämä viiteopas on ladattava laskentataulukko.

Huomautus

  • Lisätietoja ryhmäkäytännön cmdlet-komennoista löytyy täältä: Get-Help<cmdlet-nimi> ja Get-Help<cmdlet_name>-tiedot cmdlets esittää perusohjeet ja tarkat ohjeet.

Käyttöönotto

Seuraavissa Microsoftin WWW-sivuston resursseissa on tietoja ryhmäkäytännön käyttöönotosta.

Teknisiä tietoja

Lisätietoja ryhmäkäytännöstä on seuraavissa Microsoftin WWW-sivuston teknisissä tiedoissa: