Windows Media Centerin avaaminen automaattisesti Windowsin käynnistyessä

Windows Media Center voidaan asettaa avautumaan automaattisesti, kun tietokone kytketään päälle ja Windows käynnistetään. Tämä voi olla hyödyllistä, jos tietokonetta käytetään kotiteatterin yhteydessä.

(Ellei käytössä ole Media Center -kaukosäädintä, voit suorittaa seuraavat toimenpiteet hiirellä.)

  1. Avaa Media Center painamalla Media Center -kaukosäätimen vihreää käynnistyspainiketta Kuva kaukosäätimen vihreästä Käynnistä-painikkeesta.
  2. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse Yleiset ja valitse sitten Käynnistys ja ikkunoiden käyttäytyminen.

  3. Valitse Käynnistä Windows Media Center Windowsin käynnistyessä -valintaruutu ja valitse sitten Tallenna.

Tietoja tietokoneen sammuttamisesta tai asettamisesta lepotilaan Media Centerin avulla on ohjeaiheessa Tietokoneen sammuttaminen käyttämällä Windows Media Centeriä.