Median virtautukseen liittyvät tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat: usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos käytössä on yksityisverkko, voit virtauttaa Player-kirjaston sisältöä kodin muihin tietokoneisiin ja laitteisiin Windows Media Playerilla. Tässä osassa on vastauksia yleisiin tietosuojaa ja tietoturvaa koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät verkossa tapahtuvaan median virtauttamiseen.

Näytä kaikki

Jos virtautus otetaan käyttöön, voivatko kaikki kotona käyttää Media Playerin kirjaston sisältöä?

Voit itse valita. Virtautuksen asetukset määrittävät Media Player -kirjaston virtautettavan sisällön sekä laitteet, jotka vastaanottavat virtoja. Kun ensimmäisen kerran otat virtautuksen käyttöön, mikä tahansa Media Player -kirjaston tiedosto virtautetaan automaattisesti mihin tahansa oman verkon laitteeseen tai tietokoneeseen. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia siten, että virtautettavaa sisältöä suodatetaan ja oman verkon laitteita ja tietokoneita estetään vastaanottamasta virtoja. Lisätietoja virtautusasetusten valinnasta on ohjeaiheessa Mediatiedostojen virtautuksen asetuksien muuttaminen Windows Media Playerissa.

Jos virtautus otetaan käyttöön, voivatko kodin muut henkilöt muokata Media Player -kirjaston sisältöä?

Eivät. Muut käyttäjä voivat ainoastaan toistaa virtautettavan Media Player -kirjaston kohteita tietokoneissaan ja laitteissaan. He eivät voi lisätä, poistaa tai muokata kohteita.

Jos median virtautus otetaan käyttöön, voivatko kodin muut käyttäjät käyttää esimerkiksi tietokoneen asiakirjoja ja muita kohteita, jotka eivät ole Media Playerin kirjastossa?

Eivät. Virtautustoiminto virtauttaa ainoastaan Media Playerin kirjaston kohteita. Jos kohde ei ole Media Playerin käyttämä mediatiedosto, sitä ei voi virtauttaa.

Jos virtautus otetaan käyttöön, voivatko kodin ulkopuoliset henkilöt käyttää Media Playerin kirjaston sisältöä?

Tämä määräytyy sen mukaan, kuinka kotiverkon tietoturvasta on huolehdittu. Kotiverkko kannattaa suojata ulkopuolisilta seuraavilla toimilla huolimatta siitä, onko virtautus tarkoitus ottaa käyttöön. Esimerkki:

  • Jos Internet-yhteys muodostetaan kaapelimodeemin tai DSL-modeemin avulla, oma verkon alue voidaan eristää naapureiden alueista esimerkiksi reitittimen avulla.

  • Jos käytät langatonta verkkoa kotonasi, ota käyttöön suojattu todennuspalvelu, kuten WEP (Wired Equivalent Privacy) tai WPA (Wi-Fi Protected Access).

Miksi mediaa ei kannata virtauttaa julkisessa verkossa?

Tietoturvasyistä median virtautusta ei pidä käyttää, kun käytössä on yhteys (esimerkiksi lentokentän, kahvilan tai kirjaston) julkiseen verkkoon.

Kun mediaa virtautetaan julkisessa verkossa, media voi olla kaikkien julkisen verkon käyttäjien käytettävissä. Tietokone voi myös tulla aiempaa alttiimmaksi verkon muiden käyttäjien luvattomalle käytölle.