Median etäsuoratoisto

Käytä mediakirjastoa Internetin välityksellä. Tämä video opastaa toiminnon käyttämiseen. (0:46)

Oletko koskaan toivonut, että voisit nauttia koti-PC:si musiikista, videoista ja valokuvista, kun olet poissa? Windows 7:n median etäsuoratoisto mahdollistaa sen. Enää kaikkea mediamateriaalia ei tarvitse kopioida koti-PC:stä kannettavaan, sillä median etäsuoratoistolla voi käyttää koko Windows Media Player 12 -kirjastoa Internetin välityksellä.

Helppo asennus

Molempien tietokoneiden on käytettävä Windows 7 -käyttöjärjestelmää, jotta voit käyttää median etäsuoratoistoa. Windows Media Player opastaa toiminnon käyttöönotossa (molemmat tietokoneet pitää yhdistää verkkotunnukseen, kuten Microsoft-tiliin). Kun tämän jälkeen muodostetaan yhteys Internetiin, Player näyttää ja toistaa koti-PC:n mediakirjastoja samalla tavalla kuin oltaessa yhteydessä kotiverkkoon.

Enemmän tapoja nauttia mediasisällöstä

Median etäsuoratoisto on vain yksi tavoista, joilla Windows 7 auttaa nauttimaan mediakirjastosta myös silloin, kun käyttäjä ei ole PC:nsä ääressä. Jos kotiryhmä on käytössä, TV-ohjelmien, elokuvien ja muun median sekä tiedostojen jakaminen käy helposti muita kodin Windows 7 -käyttöjärjestelmää käyttävien tietokoneiden kanssa. Jos käytössä on Xbox 360, voi tallennetut TV-ohjelmat, videot ja valokuvat lähettää tietokoneelta myös televisioon. Lisäksi Toista kohteessa -toiminnolla voi suoratoistaa myös stereoihin tai televisioon (edellyttää mahdollisesti lisälaitteiston hankintaa).

Median etäsuoratoistoa voidaan käyttää vain seuraavissa Windows 7 -versioissa: Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.