Windows 7 -tehtäväpalkin uudet ominaisuudet

Windows 7 sisältää täysin uudistetun tehtäväpalkin, joka helpottaa tärkeimpien tiedostojen ja ohjelmien hallintaa ja käyttämistä.

Tehtäväpalkin painikkeet

Tehtäväpalkin painikkeiden ulkoasua on uudistettu ja niiden avulla voi tehdä paljon muutakin kuin tarkistaa, mitkä ohjelmat ovat käynnissä.

Siistissä ja selkeässä oletusnäkymässä kutakin ohjelmaa vastaa yksi otsikoimaton painike, vaikka ohjelmassa olisi avoinna useita kohteita. Voit mukauttaa tehtäväpalkkia muuttamalla sen painikkeiden ulkoasua ja painikkeiden ryhmittelytapaa, kun avoinna on useita kohteita. Lisäksi voit määrittää kunkin avoimen tiedoston näytettävän painikkeena. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tehtäväpalkin painikkeiden näkymisen muuttaminen.

Voit myös järjestää tehtäväpalkin painikkeet, kiinnitetyt ohjelmat ja käynnissä olevat ohjelmat, joita ei ole kiinnitetty, haluamaasi järjestykseen. Voit muuttaa tehtäväpalkin painikkeiden järjestystä vetämällä painikkeen tehtäväpalkin sijainnista toiseen. Painikkeita voi järjestellä aina halutessaan.

Avointen ikkunoiden esikatselu Aero Peek -toiminnolla

Kun työpöydällä on avoinna useita ikkunoita, eri ikkunoiden tarkasteleminen ja niiden välillä siirtyminen voi olla haastavaa.

Aero Peek -toiminnon avulla voit tuoda näkyviin muita avoimia ikkunoita siirtymättä pois käytössä olevasta ikkunasta. Kun osoitat hiirellä tehtäväpalkin painiketta, tehtäväpalkin yläpuolelle tulee näkyviin pikkukuvat kaikista kyseiseen painikkeeseen liittyvistä avoimista ikkunoista. Voit avata esikatseltavan ikkunan napsauttamalla sen pikkukuvaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Avoimen ikkunan esikatselu työpöydällä Peek-toiminnolla.

Kohteiden kiinnittäminen

Ohjelmien kiinnittäminen tehtäväpalkkiin täydentää aiemmista Windows-versioista tuttua ohjelmien kiinnittämistä Käynnistä-valikkoon. Kun kiinnität suosikkiohjelmasi tehtäväpalkkiin, ohjelma on aina näkyvissä tehtäväpalkissa ja sitä voi käyttää yhdellä napsautuksella. Windows 7 sisältää myös pikaluetteloita. Niiden avulla voit käynnistää ohjelman tehtäväpalkista ja avata sitten ohjelman suosikkikohteita ja viimeksi käytettyjä kohteita napsauttamalla samaa painiketta.

Pikaluettelot ovat luetteloita viimeksi tai usein käytetyistä kohteista, kuten tiedostoista, kansioista ja Internet-sivustoista. Luettelot on järjestetty kohteiden avaamiseen käytettyjen ohjelmien mukaan. Pikaluetteloiden avulla voi avata viimeksi käytettyjä kohteita, ja pikaluetteloihin voi kiinnittää suosikkikohteitaan niin, että usein käytetyt kohteet ovat nopeasti käytettävissä.

Tehtäväpalkissa näkyvät niiden ohjelmien pikaluettelot, jotka olet kiinnittänyt tehtäväpalkkiin tai jotka ovat parhaillaan käynnissä. Voit tarkastella ohjelman pikaluetteloa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin painiketta tai vetämällä painiketta työpöytää kohti. Voit avata pikaluettelosta kohteita napsauttamalla niitä.

Ilmaisinalue

Tehtäväpalkin päässä olevan ilmaisinalueen hallintaa on uudistettu niin, että saat entistä vähemmän ilmoituksia ja ilmoitukset näkyvät keskitetysti yhdessä Windowsin kohdassa.

Aiemmin ilmaisinalue saattoi ajoittain täyttyä kuvakkeista. Tässä versiossa voit valita, mitkä kuvakkeet ovat aina näkyvissä. Muut kuvakkeet voi määrittää näytettäväksi lisäalueella, josta ne voi valita hiirtä napsauttamalla. Lisätietoja ilmaisinalueen mukauttamisesta on ohjeaiheessa Ilmaisinalueen kuvakkeiden esitystavan muuttaminen.

Toimintokeskus on alue, johon kerätään tärkeitä tietoturvaan ja ylläpitoasetuksiin liittyviä ilmoituksia. Voit tarkastella näitä sanomia myöhemmin, kun et halua keskeyttää toimiasi. Kun napsautat Toimintokeskus-kuvaketta Kuva Toimintokeskuksen kuvakkeesta ja sitten Avaa Toimintokeskus, näkyviin tulee tietoja toimiasi edellyttävistä seikoista sekä ohjelinkkejä vianmäärityksiin ja muihin ongelmien korjaamisessa hyödyllisiin työkaluihin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mikä on Toimintokeskus?

Työpöydän katseleminen

Näytä työpöytä -painike on siirretty tehtäväpalkin toiseen päähän Käynnistä-painikkeen vierestä, jotta painiketta napsautettaessa tai osoitettaessa ei vahingossa avattaisi Käynnistä-valikkoa.

Kuva Näytä työpöytä -painikkeesta tehtäväpalkissa
Tehtäväpalkin Näytä työpöytä -painike

Näytä työpöytä -painiketta napsauttamalla voit siirtyä työpöydälle. Kun osoitat Näytä työpöytä -painiketta napsauttamatta sitä, työpöytä tulee näkyviin tilapäisesti. Kun osoitat tehtäväpalkin päässä olevaa Näytä työpöytä -painiketta, kaikki avoimet ikkunat häviävät näkyvistä ja työpöytä tulee näkyviin. Ikkunat tulevat näkyviin uudelleen, kun siirrät hiiren osoittimen Näytä työpöytä -painikkeen päältä.

Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat nähdä työpöydän pienoisohjelmat tai et halua pienentää kaikkia avoimia ikkunoita ja palauttaa niitä sitten ennalleen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Työpöydän tilapäinen esikatselu Peek-toiminnolla.