Kuvien käsitteleminen Windows Media Centerissä: usein kysytyt kysymykset

Voit käyttää Windows Media Centeriä kuvien katselemiseen, niiden muokkaamiseen ja jopa diaesitysten luomiseen televisiosta näytettäväksi. Lisätietoja on ohjeaiheissa Kuvien ja videoiden katseleminen Windows Media Centerissä ja Kuvien muokkaaminen Windows Media Centerissä.

Seuraavassa on vastauksia joihinkin yleisiin kysymyksiin koskien kuvien käsittelemistä Media Centerissä.

Näytä kaikki

Miten näen kuvani Media Centerissä?

Kaikki yhteensopivat kuvatiedostot Windowsin kuvakirjastossa näkyvät Media Centerissä, mukaan lukien kaikki ne, jotka on tallennettu Omat kuvatiedostot -kansioon tai Julkiset kuvat -kansioon. Jos kuvia on tallennettu muualle, kuten ulkoiselle kiintolevylle, voit lisätä myös ne Media Centeriin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mediatiedostojen lisääminen Windows Media Centeriin.

Miten luon diaesityksen, jossa on musiikkia?

Yksi parhaista tavoista katsella kuvia on luoda diaesitys. Tämä toiminto sopii loistavasti juhliin, varsinkin jos tietokoneesi on yhdistetty televisioon. Voit mukauttaa diaesitystä valitsemalla, mitkä kuvat näytetään, miten pitkään niitä näytetään ja mitä musiikkia haluat Media Centerin soittavan taustalla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Musiikkia sisältävien diaesitysten luominen Windows Media Centerissä.

Miksei kuva näy Media Centerissä?

Seuraavassa on luettelo syistä, miksi kuva ei ehkä näy Media Centerissä, sekä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.

  • Media Center ei tue kuvatiedoston tyyppiä. Media Center ei esimerkiksi tue digitaalisella kameralla otettuja digitaalisia kuvia, jotka on tallennettu RAW-tiedostomuotoon. Jos sinulla on kuvankäsittelyohjelma, yritä avata kuva kyseisessä ohjelmassa ja tallenna se uudelleen tuetussa tiedostomuodossa (esimerkiksi JPEG). Luettelo Media Centerin tukemista tiedostotyypeistä on ohjeaiheessa Windows Media Centerin tukemat tiedostotyypit.

  • Tiedosto on vioittunut. Yritä tässä tapauksessa avata kuva eri kuvankäsittelyohjelmassa ja sitten tallentaa se uudelleen eri tiedostomuodossa. Lisätietoja vioittuneista tiedostoista on ohjeaiheessa Vioittuneet tiedostot: usein kysyttyjä kysymyksiä.

  • Tiedosto on piilotettu. Piilotettu tiedosto voidaan näyttää muuttamalla sen ominaisuuksia Windowsissa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Piilotettujen tiedostojen näyttäminen.

Miksi kuvan laatu on heikko?

Syy voi olla jokin seuraavista:

  • Digitaalikameran kuvan laadun asetus on asetettu liian alhaiseksi. Muuttaaksesi tätä asetusta siten, että kamera ottaisi korkealaatuisempia kuvia, etsi lisätietoja kameran mukana toimitetuista ohjeista.

  • Kuvaa on muokattu Media Centerissä liian monta kertaa. Kun kuvaa muokataan Media Centerissä, tiedosto pakataan. Kuvan muokkaaminen toistuvasti saattaa heikentää sen laatua. Jos sinulla on tämä ongelma, voit tallentaa kopioita kuvista ennen niiden muokkaamista, jotta sinulla on alkuperäiset, pakkaamattomat versiot. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kuvien muokkaaminen Windows Media Centerissä.

Miksi en pysty tallentamaan kuvaa, kun olen muokannut sitä Media Centerissä?

Seuraavassa on joitakin syitä siihen, miksi et ehkä voi tallentaa valokuvia niiden muokkaamisen jälkeen, sekä mahdollisia tapoja kiertää kukin ongelma:

  • Tiedosto on vioittunut. Yritä tässä tapauksessa avata kuva eri kuvankäsittelyohjelmassa ja sitten tallentaa se uudelleen eri tiedostomuodossa. Lisätietoja vioittuneista tiedostoista on ohjeaiheessa Vioittuneet tiedostot: usein kysyttyjä kysymyksiä.

  • Tietokoneessa ei ole riittävästi vapaata tilaa muokatun kuvan tallentamiseksi. Saattaa olla tarpeen vapauttaa tilaa kiintolevyltä, jonka jälkeen voit yrittää muokata kuvaa uudelleen Media Centerissä.

  • Tiedosto on vain luku -tilassa. Voit muuttaa tätä tiedoston ominaisuutta Windowsissa ja sen jälkeen yrittää muokata tiedostoa uudelleen Media Centerissä. Tietoja tämän tiedosto-ominaisuuden muuttamisesta on ohjeaiheessa Tiedoston muuttamisen estäminen määrittämällä tiedosto vain luku -tilaan.

Miksi eri ohjelma avautuu automaattisesti, kun yhdistän digitaalisen kameran?

Tämä johtuu luultavasti siitä, että automaattisen toiston asetukset on määritetty avaamaan eri ohjelma, kun digitaalinen kamera yhdistetään. Lisätietoja Media Centerin käyttämisestä kuvien tuomiseen digitaalisesta kamerasta on ohjeaiheessa Mediatiedostojen lisääminen Windows Media Centeriin.

Lisätietoja automaattisesta toistosta on ohjeaiheessa Automaattinen käynnistys: usein kysyttyjä kysymyksiä.