גלישת InPrivate

תמונה של InPrivate
שמור את המידע שלך לעצמך באמצעות גלישת InPrivate

לעתים אינך רוצה להשאיר במחשב עקבות של פעילות הגלישה שלך באינטרנט. בין אם זוהי קניית מתנה במחשב משותף או בדיקת חשבון בבית קפה המספק שירותי אינטרנט, אינך רוצה להשאיר כל ראיה להיסטוריית הגלישה או החיפוש שלך שאחרים יוכלו לראות.

גלישת InPrivate מסייעת למנוע מהדפדפן לשמור את היסטוריית הגלישה שלך, קבצי אינטרנט זמניים, נתוני טפסים, קבצי cookie ושמות משתמש וסיסמאות. באפשרותך להפעיל את גלישת InPrivate מתוך תפריט 'בטיחות', על-ידי הקשה על Ctrl+Shift+P או מהדף 'כרטיסיה חדשה'. Internet Explorer יתחיל הפעלת דפדפן חדשה שלא תתעד כל מידע אודות דפי האינטרנט שתבקר בהם או החיפושים שתבצע. סגירת חלון הדפדפן תסיים את הפעלת גלישת InPrivate שלך.