כיצד לבצע התקנה נקיה של Windows

באפשרותך לבצע התקנה נקיה של Windows 8.1 או Windows 8 באמצעות מדיית התקנה, כגון DVD או כונן הבזק מסוג USB. אינך זקוק לגירסה קודמת של Windows המותקנת במחשב כדי לבצע התקנה נקייה של Windows 8.1, אבל אתה זקוק לה עבור Windows 8. אם במחשב שלך לא מותקנת כבר גירסה של Windows, יהיה עליך להתקין גירסה קודמת של Windows או לרכוש את Windows 8.1 או גירסת 'בונה מערכות' של Windows 8 אצל משווק מקומי, אם היא זמינה במדינה או באזור שלך.

כדי לבצע התקנה נקיה באמצעות DVD או כונן הבזק מסוג USB

אם קנית את Windows 8.1 או את Windows 8 ב- DVD ממשווק משתתף, או יצרת DVD או כונן הבזק מסוג USB הניתן לאתחול כאשר הורדת את Windows באמצעות מסייע השדרוג, פעל לפי שלבים אלה כדי לבצע התקנה נקיה.

אזהרה

 • אם תפרמט מחיצה באמצעות התקנה, כל הנתונים במחיצה יימחקו. הקפד לגבות את הנתונים שברצונך לשמור לפני שתתחיל.

 1. הפעל את המחשב כך ש- Windows יופעל כרגיל, הכנס את ה- DVD או כונן ההבזק מסוג USB ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. הפעל מחדש את המחשב והקש על מקש כלשהו כדי לאתחל מה- DVD או מכונן הבזק מסוג ‎.USB

  אם הפעלת מחדש את המחשב והגירסה הנוכחית של Windows שברשותך מופעלת, ייתכן שעליך לפתוח תפריט אתחול או לשנות את סדר האתחול בהגדרות ה- BIOS או ה- UEFI של המחשב כך שהמחשב יבצע אתחול מהמדיה. כדי לפתוח תפריט אתחול או לשנות את סדר האתחול, עליך להקיש בדרך כלל צירוף מקשים כלשהו (כגון F2, ‏F12, ‏Delete, ‏Esc וכן הלאה) מיד לאחר הפעלת המחשב. להוראות לגבי שינוי סדר האתחול עבור המחשב, עיין בתיעוד שצורף למחשב או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

  אם הגירסה הנוכחית של Windows ממשיכה לעלות, נסה שוב והמתן עד ש- Windows יבקש ממך להיכנס, בצע כיבוי מוחלט ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב פעם נוספת.

 3. בדף התקנת Windows, הזן את השפה שלך והעדפות אחרות ולאחר מכן הקש או לחץ על הבא.

 4. הקש או לחץ על התקן את Windows.

 5. בדף הזן את מפתח המוצר לצורך הפעלת Windows, הזן את מפתח המוצר.

  מפתח המוצר אמור להופיע על האריזה שכללה את ה- DVD של Windows 8.1, או בהודעת הדואר האלקטרוני של אישור הרכישה. המפתח נראה כך: מפתח מוצר: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

 6. בדף קרא את תנאי הרשיון, אם אתה מקבל את תנאי הרשיון, הקש או לחץ על אני מקבל את תנאי הרשיון ולאחר מכן הקש או לחץ על הבא.

 7. בדף איזה סוג התקנה ברצונך לבצע?, הקש או לחץ על מותאמת אישית.

 8. בדף היכן ברצונך להתקין את Windows?, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Windows 8.1, הקש או לחץ על המחיצה הרצויה, הקש או לחץ על אפשרות האתחול שברצונך לבצע במידת הצורך, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

  • ב- Windows 8, הקש או לחץ על אפשרויות כונן (מתקדם), הקש או לחץ על המחיצה שברצונך לשנות, הקש או לחץ על אפשרות האתחול שברצונך לבצע במקרה הצורך ולאחר מכן בצע את ההוראות.

 9. בסיום האתחול, הקש או לחץ על הבא.

 10. פעל לפי ההוראות כדי לסיים את ההתקנה של Windows.

הערות

זקוק לעזרה נוספת?