שינוי הגדרות מתקדמות של Windows Movie Maker

כדי לשנות הגדרות מתקדמות ב- Windows Movie Maker, לחץ על כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. בכרטיסיה זו, באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות:

  • זמני ברירת מחדל. בחר את זמן ברירת המחדל שיוקצה לתמונות או למעברים בעת הוספתם ללוח התכנון או לציר הזמן.

  • מאפייני וידאו. בחר את יחס הגובה-רוחב ואת תבנית הווידאו שבהם ברצונך להשתמש כדי להציג את הווידאו בעת פרסומו, כמו גם בעת הצגת הווידאו בתצוגה מקדימה ב- Windows Movie Maker. בדרך כלל, אין צורך לשנות את הגדרת תבנית הווידאו הנוכחית, אשר מבוססת על ההגדרות של אפשרויות אזור ושפה בלוח הבקרה. יחס הגובה-רוחב קובע את היחס בין הגובה והרוחב של הווידאו. היחס 4:3 מתאים למסך טלוויזיה תקני, בעוד שהיחס 16:9 מוכר יותר בשם מסך רחב. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי יחס הגובה-רוחב ותבנית הווידאו.

  • הגדרות דואר אלקטרוני. בחר את גודל הקובץ המרבי שברצונך לאפשר, במקרה שתבחר לפרסם את הסרט ולשלוח אותו ישירות כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.