שינוי התצוגות ואופן הפעולה של תיקיות

באמצעות 'אפשרויות תיקיה' בלוח הבקרה, באפשרותך לשנות את אופן הפעולה של קבצים ותיקיות, כמו גם את אופן ההצגה של תוכן בתיקיות.

פתח את 'אפשרויות תיקיה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מראה והתאמה אישית ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות תיקיה.

שינוי אופן ההצגה של תיקיות

באפשרותך לשנות את מראה התיקיות ואת אופן הפעולה שלהן בהתאם לצרכיך. לדוגמה, באפשרותך לפתוח את כל הקבצים והתיקיות בלחיצה אחת (בדומה לקישורים בדף אינטרנט) במקום בלחיצה הכפולה הרגילה. להלן מבט כולל על ההגדרות שבאפשרותך לשנות:

כדי בצע פעולה זו
כדי

להחיל את הגדרות התצוגה הנוכחיות (כגון 'רשימה', 'פרטים' או 'סמלים גדולים') על כל התיקיות במחשב שהן מסוג זהה לסוג התיקיה הפתוחה כעת (דוגמאות לסוגי תיקיות הן 'מסמכים' ו'פרטי מוסיקה').

בצע פעולה זו

בתיקיה הפתוחה כעת, לחץ על סדר בסרגל הכלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקיה וחיפוש.

ב'אפשרויות תיקיה', לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על החל על תיקיות (כדי להעביר תיקיות אלה חזרה להגדרות ברירת המחדל שלהן, לחץ על אפס תיקיות).

כדי

לבטל את חלונית הפרטים וחלונית התצוגה המקדימה בכל התיקיות. הגדרה זו מאפשרת שימוש בשטח רב יותר להצגת קבצים על-ידי הסתרת חלוניות שייתכן שאינן נחוצות.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן לחץ על השתמש בתיקיות קלאסיות של Windows. (כדי להפעיל את החלוניות שוב, לחץ על הצג תצוגה מקדימה ומסננים.)

כדי

לפתוח כל תיקיה חדשה בחלון תיקיה משלה. הדבר יכול להיות נוח אם ברצונך לשמור את כל התיקיות שעימן אתה עובד פתוחות על המסך בו-זמנית.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן לחץ על פתח כל תיקיה בחלון משלה. (כדי שכל תיקיה חדשה תחליף את הקודמת הפתוחה בחלון, לחץ על פתח כל תיקיה באותו חלון.)

כדי

לפתוח פריט בלחיצה אחת. השתמש בהגדרה זו אם ברצונך לפתוח קבצים ותיקיות בלחיצה אחת, בדיוק כמו קישורים בדף אינטרנט.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן לחץ על לחץ פעם אחת כדי לפתוח פריט. (כדי לחזור שוב לשימוש בלחיצה הכפולה הרגילה, לחץ על לחץ פעמיים כדי לפתוח פריט.)

עצה

  • כדי לשחזר את אופן הפעולה המקורי של התיקיות, לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן לחץ על שחזר ברירות מחדל.

שינוי הגדרות מתקדמות של קבצים ותיקיות

באפשרותך לבצע שינויים נוספים במראה ובאופן הפעולה של הקבצים והתיקיות באמצעות ההגדרות המתקדמות ב'אפשרויות תיקיה' בלוח הבקרה. להלן מבט כולל על ההגדרות המתקדמות שבאפשרותך לשנות:

כדי בצע פעולה זו
כדי

להציג תמיד סמלים סטטיים של קבצים ולעולם לא להציג תצוגות מקדימות של תמונות ממוזערות של קבצים. השתמש בהגדרה זו אם התצוגות המקדימות של התמונות הממוזערות מאטות את פעולת המחשב. שימוש בסמלים סטטיים יגרום לביצועים משופרים.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג תמיד סמלים, אף פעם לא תמונות ממוזערות.

כדי

להציג תמיד את התפריטים מעל סרגל הכלים. השתמש בהגדרה זו אם אתה מעדיף גישה לתפריטים הקלאסיים, המוסתרים כברירת מחדל.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצג תמיד תפריטים.

כדי

להציג גדלי תיקיות בתיאור כלי בעת הנחת מצביע העכבר מעל התיקיה. השתמש בהגדרה זו אם בדרך כלל חשוב לך לדעת מהו הגודל הכולל של תוכן תיקיה וברצונך לראות מידע זה על-ידי הנחת מצביע העכבר מעל התיקיה.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצג מידע אודות גדלי קבצים בתיאורי תיקיות.

כדי

לראות קבצים ותיקיות המסומנים כמוסתרים. השתמש בהגדרה זו אם עליך לעבוד עם קבצים שבדרך כלל מוסתרים, כגון קבצי משתמשים שסומנו כמוסתרים.

בצע פעולה זו

לחץ על תפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת קבצים מוסתרים.

כדי

לראות תיקיות עם קווים המחברים בין תיקיות ותיקיות משנה.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצג תצוגת תיקיות פשוטה בחלונית הניווט.

כדי

להציג סיומות של שמות קבצים כחלק משמות הקבצים. זוהי דרך טובה להבטיח שקבצים אינם תוכנות זדוניות המתחזות לקבצים נפוצים.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים.

כדי

להציג את כל קבצי המערכת שבדרך כלל מוסתרים.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה.

כדי

להגביר את היציבות של Windows על-ידי פתיחת כל תיקיה בחלק אחר של הזיכרון. השתמש בהגדרה זו אם המחשב קורס בתדירות גבוהה ואתה מנסה לצמצם את הישנות הבעיות או לפתור אותן. עם זאת, עליך לדעת שהשימוש בהגדרה זו עלול להאט את ביצועי המחשב.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הפעל חלונות של תיקיות בתהליך נפרד.

כדי

להתעלם מהגדרות של תצוגות מותאמות אישית עבור כל תיקיה כדי שכל תיקיה תיפתח במקום זאת באמצעות הגדרות ברירת המחדל. השתמש בהגדרה זו כדי לאלץ את כל התיקיות להפסיק להשתמש בהגדרות התצוגה שציינת.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון זכור את הגדרות התצוגה של כל תיקיה.

כדי

עם הפעלת המחשב, לפתוח באופן אוטומטי את התיקיות שבהן השתמשת בפעם האחרונה שכיבית את Windows. השתמש בהגדרה זו כדי לשמר את העבודה בין הפעלות.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון שחזר חלונות תיקיות קודמים בעת הכניסה.

כדי

להסתיר את אות הכונן של כל כונן או התקן בתיקיה 'מחשב'. השתמש בהגדרה זו אם אינך מעוניין בהצגת אותיות הכוננים במחשב ומעדיף לראות רק את השם הידידותי של כל כונן.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצג אותיות כונן.

כדי

להציג קבצי NTFS מוצפנים או דחוסים כקבצים רגילים, ללא קידוד צבע ייחודי לצורך הזיהוי שלהם. השתמש בהגדרה זו אם יש לך קבצי NTFS מוצפנים או דחוסים ואינך מעוניין להציגם באופן שונה מקבצים אחרים במחשב.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצג קבצי NTFS מוצפנים או דחוסים בצבע.

כדי

לבטל את תיאורי הכלים המופיעים עם הנחת מצביע העכבר מעל קבצים. השתמש בהגדרה זו אם אינך מעוניין להציג את פרטי הקבצים המופיעים בתיאורי כלים בעת הנחת מצביע העכבר מעל קבצים ותיקיות.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצג תיאור מוקפץ עבור פריטים בתיקיות ובשולחן העבודה.

כדי

לעולם לא להציג תוכן של קבצים בחלונית התצוגה המקדימה. השתמש בהגדרה זו כדי לשפר את ביצועי המחשב, או אם אינך מעוניין להציג את חלונית התצוגה המקדימה.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצג את המטפלים בתצוגה המקדימה בחלונית התצוגה המקדימה.

כדי

להוסיף תיבות סימון לתצוגות קבצים כדי להקל בחירת מספר קבצים בו-זמנית, דבר שיכול להיות יעיל אם אתה מתקשה להחזיק את מקש CTRL בעודך לוחץ לבחירת מספר קבצים.

בצע פעולה זו

לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון השתמש בתיבות סימון לבחירת פריטים.

עצה

  • כדי לשחזר את אופן הפעולה המקורי של ההגדרות המתקדמות, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על שחזר ברירות מחדל.