ניקוי ההיסטוריה של אתרי אינטרנט שבהם ביקרת

מידע זה חל על Windows Internet Explorer 7 ועל Windows Internet Explorer 8.

Internet Explorer מאחסן היסטוריה של כל אתרי האינטרנט שבהם ביקרת. באפשרותך למחוק מידע זה כדי לחסוך מקום בדיסק הקשיח או כדי להגן על הפרטיות שלך.

כדי למחוק את היסטוריית הגלישה ב- Internet Explorer 7

  1. פתח את 'אפשרויות אינטרנט' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות אינטרנט.

  2. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן, תחת היסטוריית גלישה, לחץ על מחיקה.

  3. תחת היסטוריה, לחץ על מחק היסטוריה ולאחר מכן לחץ על כן כדי לאשר שברצונך למחוק את ההיסטוריה.

  4. לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי למחוק חלק מהיסטוריית הגלישה או את כולה ב- Internet Explorer 8

  1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על Internet Explorer.

  2. לחץ על לחצן בטיחות ולאחר מכן לחץ על מחיקת היסטוריית גלישה.

  3. אם אין ברצונך למחוק את קבצי ה- cookie ואת הקבצים המשויכים לאתרי אינטרנט שברשימת המועדפים שלך, בחר בתיבת הסימון שמר נתונים של אתרי אינטרנט מועדפים.

  4. בחר בתיבת הסימון לצד כל קטגוריית מידע שברצונך למחוק.

  5. לחץ על מחק.