כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

כדי ליצור מחיצה או אמצעי אחסון (שני המונחים משמשים לעיתים כמילים נרדפות) בדיסק קשיח, חייב להיות שטח לא מוקצה (ריק) בדיסק הקשיח או שטח ריק בתוך מחיצה מורחבת בדיסק הקשיח.

אם לא קיים שטח לא מוקצה, באפשרותך ליצור אותו על-ידי כיווץ מחיצה קיימת, מחיקת מחיצה או באמצעות תוכנית יצירת מחיצות של ספק חיצוני. לקבלת מידע נוסף, ראה האם ניתן לחלק מחדש את הדיסק הקשיח למחיצות? לקבלת מידע נוסף אודות אתחול מחדש של דיסק קשיח, עיין במקטע "מהו אתחול מחדש?" שלהלן.

הצג הכל

יצירה ואתחול של מחיצה (אמצעי אחסון)

בעת יצירת מחיצות בדיסק בסיסי באמצעות 'ניהול דיסק', שלושת אמצעי האחסון הראשונים שאתה יוצר יאותחלו כמחיצות ראשיות. החל מאמצעי האחסון הרביעי, כל אמצעי אחסון יוגדר ככונן לוגי בתוך מחיצה מורחבת. לקבלת מידע נוסף, ראה מהם מחיצות וכוננים לוגיים?

 1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה, לחיצה על כלי ניהול ולאחר מכן לחיצה כפולה על ניהול מחשב. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הניווט,תחת אחסון, לחץ על ניהול דיסק.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור לא מוקצה בדיסק הקשיח ולאחר מכן לחץ על אמצעי אחסון פשוט חדש.

 4. בתוך אשף אמצעי האחסון הפשוט החדש, לחץ על הבא.

 5. הקלד את גודל אמצעי האחסון שברצונך ליצור במגה-בתים (MB) או אשר את הגודל המרבי המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אשר את אות הכונן המהווה ברירת מחדל או בחר אות כונן אחרת כדי לזהות את המחיצה, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בתיבת הדו-שיח אתחול מחיצה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין ברצונך לאתחל את אמצעי האחסון כעת, לחץ על אל תאתחל אמצעי אחסון זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • כדי לאתחל את אמצעי האחסון עם הגדרות ברירת המחדל, לחץ על הבא.

 8. סקור את הבחירות שלך ולאחר מכן לחץ על סיום.

אתחול מחיצה קיימת (אמצעי אחסון)

אזהרה

 • אתחול אמצעי אחסון ישמיד את כל הנתונים במחיצה. הקפד ליצור גיבויים של הנתונים שברצונך לשמור לפני שתתחיל.

 • אין באפשרותך לאתחל דיסק או מחיצה הנמצאים כעת בשימוש, כולל המחיצה המכילה את Windows.

 • אתחול מהיר הוא אפשרות אתחול שיוצרת טבלת קבצים חדשה אך לא מחליפה או מוחקת את אמצעי האחסון במלואו. אתחול מהיר הוא מהיר הרבה יותר מאתחול רגיל, אשר מוחק את כל הנתונים הקיימים באמצעי האחסון.

 1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה, לחיצה על כלי ניהול ולאחר מכן לחיצה כפולה על ניהול מחשב. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הניווט,תחת אחסון, לחץ על ניהול דיסק.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון שברצונך לאתחל ולאחר מכן לחץ על אתחול.

 4. כדי לאתחל את אמצעי האחסון עם הגדרות ברירת המחדל, בתיבת הדו-שיח אתחול, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

מהו אתחול מחדש?

אתחול מחדש מתייחס לאתחול של דיסק קשיח או מחיצה אשר אותחלו כבר או מכילים נתונים. אתחול מחדש של דיסק מוחק את כל הנתונים שנמצאים בדיסק.

בעבר, הומלץ לעיתים לבצע אתחול מחדש של דיסק קשיח והתקנה מחדש של Windows כשיטה לתיקון בעיות חמורות במחשב. אתחול מחדש יתקן את הבעיה, אך הפעולה תוביל למחיקה של כל תוכן המחשב. לאחר מכן תצטרך להתקין מחדש את התוכניות שלך באמצעות קבצי ההתקנה או דיסקי ההתקנה המקוריים ולאחר מכן לשחזר את כל הקבצים האישיים שלך, כגון מסמכים, מוסיקה ותמונות, מגיבויים שיצרת מראש.

כיום, גירסה זו של Windows מציעה מספר אפשרויות שחזור פחות דרסטיות, המספקות דרך טובה יותר להתחיל לתקן בעיות במחשב. לקבלת מידע נוסף, חפש ב'עזרה ותמיכה של Windows' אחר "אפשרויות שחזור מערכת". יש להתייחס לאתחול מחדש ולהתקנה מחדש כאל מוצא אחרון שיש לבצע רק במקרים בהם כל אפשרויות השחזור או האבחון האחרות לא הובילו לפתרון.

אין באפשרותך לאתחל מחדש דיסק או מחיצה הנמצאים כעת בשימוש, כולל המחיצה המכילה את Windows. זוהי תכונת בטיחות, המיועדת לוודא שלא תוכל למחוק את Windows בטעות. כדי לאתחל מחדש את הדיסק הקשיח של המחשב ולהתקין מחדש את Windows, הפעל מחדש את המחשב באמצעות דיסק ההתקנה של Windows (פעולה זו ידועה כאתחול מתוך דיסק ההתקנה). במהלך תהליך ההתקנה, באפשרותך לחלק מחדש את הדיסק הקשיח למחיצות ולאתחל אותו מחדש ולאחר מכן להתקין מחדש את Windows. התהליך ימחק את הקבצים והתוכניות שלך, כך שעליך להקפיד ליצור גיבויים של הנתונים ושל קבצי התוכניות שלך לפני שתתחיל. לקבלת מידע נוסף, חפש ב'עזרה ותמיכה של Windows' אחר "התקנה והתקנה מחדש של Windows".