באפשרותך לבחור ולערוך תמונות בודדות מספריית התמונות.

אם תבצע שינוי כלשהו מהבאים, הקובץ המקורי של התמונה משתנה, לא רק האופן בו היא מוצגת ב- Windows Media Center.

הצג הכל

כדי לסובב תמונה

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך לסובב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 3. כדי לסובב את התמונה 90 מעלות בכיוון השעון, לחץ על סובב. אם תלחץ על התמונה יותר מפעם אחת, התמונה תסתובב 90 מעלות בכיוון השעון בכל פעם בה תלחץ על סובב.

כדי להדפיס תמונה

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך להדפיס, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 3. כדי להדפיס את התמונה, לחץ על הדפס.

כדי לתקן עיניים אדומות

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך לערוך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 3. כדי לתקן עיניים אדומות, לחץ על לטש, לחץ על עיניים אדומות ולאחר מכן לחץ על שמור.

כדי להתאים את החדות

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך לערוך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 3. כדי להתאים את החדות, לחץ על לטש, לחץ על חדות ולאחר מכן לחץ על שמור.

כדי לחתוך את התמונה

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך לערוך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 3. כדי לחתוך את התמונה, לחץ על לטש ולאחר מכן לחץ על חתוך.

 4. לחץ על לחצן כדי להתאים את המיקום, הגודל והכיוון של החיתוך.

 5. לאחר שתסיים להתאים את החיתוך, לחץ על שמור.

כדי למחוק את התמונה מהמחשב שלך

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך למחוק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על מחק.

 3. לחץ על כן כדי לאשר שברצונך למחוק את התמונה מהמחשב שלך.

כדי להגדיל תצוגה של תמונה

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שאת התצוגה שלה ברצונך להגדיל.

 3. הקש ENTER ולאחר מכן הקש שוב ENTER.

  אין אפשרות להגדיל תצוגה בעת הצגה של הצגת שקופיות. אם ברצונך להתאים אישית הצגת שקופיות, ראה הפעלת וידאו וצפיה בתמונות.

 4. הקש על BACKSPACE כדי לחזור אל המסך הקודם.

כדי לערוך תמונה בעת צפיה בהצגת שקופיות של תמונות

 1. במסך התחלה, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. אתר את התמונה בספריית התמונות ולחץ עליה כך שהתמונה תופיע במסך מלא.

 3. כאשר התמונה מופיעה במסך מלא, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 4. בצע את השינויים הרצויים בתמונה.

 5. כדי לחדש הפעלה של הצגת שקופיות, לחץ על הפעל הצגת שקופיות.