שגיאות HTTP נשלחות מאתר אינטרנט אל דפדפן האינטרנט שלך כאשר מתרחשת בעיה בעת ניסיון להציג דף אינטרנט. אם לא ניתן להציג את דף האינטרנט, Internet Explorer יציג את דף השגיאה עצמו שנשלח על-ידי אתר האינטרנט או הודעת שגיאה ידידותית המוכללת ב- Internet Explorer. להלן כמה מהשגיאות הנפוצות ביותר ורעיונות לפתרון הבעיה הגורמת להן.

הטבלה הבאה מפרטת את שגיאות ה- HTTP הנפוצות ביותר המוצגות על-ידי Internet Explorer. לקבלת מידע אודות פרוטוקולי HTTP, קודי שגיאה והגורמים לשגיאות, בקר באתר האינטרנט World Wide Web Consortium (W3C)‎. באפשרותך גם לחפש באינטרנט קודי שגיאה ספציפיים.

הודעת שגיאה של HTTP
משמעות ההודעה
הפעולות שבאפשרותך לבצע

דף האינטרנט לא נמצא (HTTP 400)

Internet Explorer יכול להתחבר לשרת אינטרנט, אך לא ניתן למצוא דף זה בשל בעיה בכתובת האינטרנט (URL). הודעת שגיאה זו מופיעה לעיתים קרובות מאחר שכתובת אתר האינטרנט הוקלדה באופן שגוי.

ודא שהכתובת נכונה ונסה שוב.

אתר האינטרנט לא התיר הצגה של דף אינטרנט זה (HTTP 403)

ל- Internet Explorer יש אפשרות להתחבר לאתר האינטרנט, אך אין ל- Internet Explorer הרשאה להציג את דף האינטרנט. הדבר עלול להתרחש בשל מגוון סיבות; להלן כמה מהסיבות הנפוצות ביותר:

  • על מנהל אתר האינטרנט להעניק לך הרשאה להציג את הדף, או ששרת האינטרנט לא מקבל בקשות לדפי אינטרנט ציבוריים. אם זהו אתר אינטרנט שאמורה להיות לך גישה אליו, פנה למנהל אתר האינטרנט.

  • אתר האינטרנט שאתה מנסה להציג מופק באמצעות תוכנית, כגון רכישה מקוונת או מנוע חיפוש, ותצורת התיקיה בשרת שבו כלולה התוכנית אינה מוגדרת כראוי על-ידי מנהל אתר האינטרנט.

  • הקלדת כתובת בסיסית של אתר אינטרנט (לדוגמה, www.example.com), אך אין לאתר האינטרנט דף אינטרנט המוגדר כברירת מחדל (כגון index.htm או default.html). בנוסף, אתר האינטרנט אינו מאפשר רישום ספריות, דבר המאפשר הצגת קבצים בתיקיית אינטרנט.

ודא כי ברשותך כתובת נכונה. אם מדובר בקישור, ייתכן שהוא אינו עדכני ואינו זמין עוד באתר האינטרנט.

דף האינטרנט לא נמצא (HTTP 404)

ל- Internet Explorer יש אפשרות להתחבר לאתר האינטרנט, אך לא ניתן למצוא את דף האינטרנט. שגיאה זו מתרחשת לעיתים מאחר שדף האינטרנט אינו זמין באופן זמני או מאחר שדף האינטרנט נמחק.

נסה שוב מאוחר יותר. ודא כי ברשותך כתובת נכונה וכי היא מאויתת כראוי. אם מדובר בקישור, ייתכן שהוא אינו עדכני ואינו זמין עוד באתר האינטרנט.

לאתר האינטרנט אין אפשרות להציג את הדף (HTTP 405)

ל- Internet Explorer יש אפשרות להתחבר לאתר האינטרנט, אך לא ניתן להוריד את תוכן דף האינטרנט אל המחשב שלך. בדרך כלל, הדבר נגרם בשל בעיה באופן שבו תוכנת דף האינטרנט.

למרבה הצער, זוהי בעיה באתר האינטרנט, ואינך יכול לעשות הרבה אלא אם אתה אחראי האינטרנט. באפשרותך לנסות שוב מאוחר יותר כדי לבדוק אם הבעיה תוקנה. אם זהו אתר שאתה מבקר בו לעיתים קרובות ללא בעיות, תוכל לנסות לפנות לבעלים של אתר האינטרנט.

ל- Internet Explorer אין אפשרות לקרוא את התבנית של דף אינטרנט זה (HTTP 406)

ל- Internet Explorer יש אפשרות לקבל מידע מאתר האינטרנט אך המידע הוא בתבנית שאין ל- Internet Explorer אפשרות להציג.

אם אתה מבקש מסמך, בדוק אם כללת את סיומת הקובץ, כגון ‎.pdf או doc.

אתר האינטרנט עמוס מכדי להציג את דף האינטרנט (HTTP 408 או 409)

הצגת דף האינטרנט על-ידי השרת ארכה זמן רב מדי או שמשתמשים רבים מדי ביקשו את אותו הדף.

נסה להציג שוב את דף האינטרנט מאוחר יותר.

דף האינטרנט אינו קיים עוד (HTTP 410)

ל- Internet Explorer יש אפשרות להתחבר לאתר האינטרנט, אך לא ניתן למצוא את דף האינטרנט. שלא כמו הודעת השגיאה HTTP 404, שגיאה זו קבועה והופעלה על-ידי מנהל אתר האינטרנט. לעיתים נעשה בה שימוש במקרה של הצעות מוגבלות בזמן או מידע פרסומי.

ודא כי ברשותך כתובת נכונה. אם מדובר בקישור, ייתכן שהוא אינו עדכני.

לאתר האינטרנט אין אפשרות להציג את הדף (HTTP 500)

באתר האינטרנט שבו אתה מבקר אירעה בעיה בשרת שמנעה את הצגת דף האינטרנט. הדבר מתרחש לעיתים קרובות כתוצאה מתחזוקה של אתר האינטרנט או עקב שגיאת תיכנות באתרי אינטרנט אינטראקטיביים המשתמשים ב- Scripting.

למרבה הצער, זוהי בעיה באתר האינטרנט, ואינך יכול לעשות הרבה אלא אם אתה אחראי האינטרנט. באפשרותך לנסות שוב מאוחר יותר כדי לבדוק אם הבעיה תוקנה. אם הבעיה נמשכת וזהו אתר שאתה מבקר בו לעיתים קרובות ללא בעיות, תוכל לנסות לפנות לבעלים של אתר האינטרנט.

לאתר האינטרנט אין אפשרות להציג את דף האינטרנט (HTTP 501 או 505)

שגיאה 501 ‏(HTTP 501 - לא מיושם), פירושה שאתר האינטרנט שבו אתה מבקר אינו מוגדר להצגת התוכן המבוקש על-ידי הדפדפן שלך.

שגיאה 505 ‏(HTTP 505 - אין תמיכה בגירסה), פירושה שאתר האינטרנט אינו מספק תמיכה עבור גירסת הפרוטוקול של HTTP שבה משתמש הדפדפן (HTTP/1.1 היא הגירסה הנפוצה ביותר) לבקשת דף האינטרנט.

שגיאות אלה עשויות להתרחש אם HTTP 1.1 זמין. כדי להפוך את HTTP 1.1 ללא זמין, לחץ על לחצן כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. תחת הגדרות, גלול מטה אל המקטע הגדרות HTTP 1.1 ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון עבור השתמש ב- HTTP 1.1. שגיאות אלה עשויות גם להתרחש אם מוצר של ספק חיצוני מפריע לפעולת Internet Explorer. נסה לסגור את כל התוכניות ולאחר מכן לנסות לגשת שוב אל דף האינטרנט.

אתרי אינטרנט מציגים שגיאות HTTP באחת משתי דרכים: על-ידי הצגת דף אינטרנט מותאם אישית או על-ידי שליחת מספר שגיאה פשוט אל Internet Explorer. אם אתר אינטרנט מציע דף אינטרנט מותאם אישית עבור השגיאה, Internet Explorer תמיד יציג אותו. אם אתר אינטרנט שולח מספר שגיאה פשוט במקום דף אינטרנט מותאם אישית, Internet Explorer יקרא את מספר השגיאה ויציג הודעת שגיאה המספקת עוד מידע, בנוסף למספר (שגיאות אלה נקראות גם הודעות שגיאה ידידותיות). בצע את השלבים הבאים כדי להורות ל- Internet Explorer לבטל את הודעות השגיאה הידידותיות ולהציג את מספר השגיאה שנשלח על-ידי אתר האינטרנט.

כדי לבטל הודעות שגיאה ידידותיות

  1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על Internet Explorer.

  2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

  3. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן גלול למטה למקטע גלישה.

  4. נקה את תיבת הסימון הצג הודעות שגיאה ידידותיות של HTTP ולאחר מכן לחץ על אישור.