יציאה מהמחשב או כיבוי המחשב ב- Windows Media Center

קיימות חמש דרכים לצאת מהמחשב ב- Windows Media Center באמצעות תפריט כיבוי.

באפשרותך לבחור במצב 'מדיה בלבד' תמונת לחצן 'מדיה בלבד' כדי להציג את Windows Media Center במסך מלא כדי לצפות בתוכניות טלוויזיה מוקלטות, לשחק במשחקי מחשב או להאזין למוסיקה עם אחרים. במצב 'מדיה בלבד', הלחצנים 'מזער', 'שחזר' ו'סגור' מוסתרים ב- Windows Media Center.
הצג הכל

כדי לעבור למצב 'מדיה בלבד'

  1. במסך התחל, גלול אל משימות ולאחר מכן לחץ על מדיה בלבד.

  2. לחץ על כן כדי לאשר.

  3. כדי לצאת ממצב 'מדיה בלבד', במסך התחל, גלול אל משימות ולאחר מכן לחץ על צא ממצב 'מדיה בלבד'.

כדי לסגור את Windows Media Center

  • במסך התחל, גלול אל משימות, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על סגור.

כדי לצאת מהמחשב

  • במסך התחל, גלול אל משימות, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על יציאה.

כדי לצאת מהמחשב

  • במסך התחל, גלול אל משימות, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על כיבוי.

כדי להפעיל מחדש את המחשב

  • במסך התחל, גלול אל משימות, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על הפעלה מחדש.

כדי להעביר את Windows Media Center למצב שינה

  • במסך התחל, גלול אל משימות, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על שינה.