צגים מרובים: שאלות נפוצות

הצג הכל

כיצד Windows מנהל צגים מרובים?

Windows מאתר ומזהה כל צג ומקרן שמחוברים ומחיל את הגדרות הווידאו המיטביות עבור כל צג. בעת חיבור צג נוסף בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור את מראה שולחן העבודה בצג. בנוסף, Windows אוסף מידע אודות יכולות הווידאו, לרבות גודל מסך, רזולוציית מסך ועומק צבע.

בפעם הבאה שתתחבר לצג, הגדרות התצוגה שבהן בחרת בפעם הראשונה שבה התחברת, יוחלו באופן אוטומטי. עם ניתוק הצג, ישוחזרו הגדרות התצוגה המקוריות.

Windows יכול לשמור ולשחזר הגדרות תצוגה עבור כל מספר של צגים ומקרנים.

מדוע שולחן העבודה משוכפל באופן אוטומטי בכל הצגים?

שולחן עבודה משוקף הוא ברירת המחדל של הגדרות התצוגה עבור צגים מרובים. אם לא תבחר את מראה שולחן העבודה בתיבת הדו-שיח אותר צג חדש, שולחן העבודה שלך ישוכפל באופן אוטומטי בכל צג.

אילו אפשרויות קיימות עבור מראה שולחן העבודה בכל צג?

בתיבת הדו-שיח אותר צג חדש, באפשרותך לבחור את מראה שולחן העבודה שלך בכל צג.

 • משוקף.  שכפול, או שיקוף, של שולחן העבודה בכל צג מחובר. 'משוקף' היא אפשרות ברירת המחדל. אפשרות זו יעילה כאשר בכוונתך להשתמש במחשב נייד כדי להציג מצגת על-גבי מקרן או צג קבוע בחדר ישיבות, כגון מסך פלזמה המעוגן בקיר או מסך טלוויזיה.

 • מורחב.להרחבת שולחן העבודה על-פני כל הצגים. באפשרותך להעביר חלונות של תוכניות בין הצגים, להגדלת שטח שולחן העבודה שלך.

 • צג חיצוני בלבד.  להצגת שולחן העבודה בכל צג מחובר, מלבד צג המחשב הנייד שלך. אפשרות זו יעילה בעת הפעלת DVD במחשב נייד התומך בהפעלת וידאו במסך מלא על-גבי צג יחיד. כמו כן, ניתן לחסוך כך בכוח הסוללה, על-ידי כיבוי צג המחשב הנייד ושימוש בצג החיצוני בלבד.

בעת בחירה באפשרות זו, באפשרותך לראות תצוגה מקדימה של הצג בתיבת הדו-שיח אותר צג חדש. לחץ על החל כדי להציג בתצוגה מקדימה כיצד תיראה התצוגה בצג או במקרן. לחץ על אישור כדי לאשר את ההגדרות. אם תלחץ על ביטול, Windows יחיל את הגדרת ברירת המחדל (משוקף).

הערה

 • תיבת הדו-שיח אותר צג חדש מופיעה רק בעת השימוש בשני צגים. אם תחבר שלושה צגים או יותר, עליך לייעד את הצג הראשי באופן ידני, לסדר את שולחן העבודה שלך ולהחיל הגדרות תצוגה בהגדרות תצוגה בלוח הבקרה.

האם ניתן לשנות את הגדרות התצוגה של הצגים הנוספים המחוברים?

כן. עשה זאת כך:

 1. פתח את 'הגדרות תצוגה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מראה והתאמה אישית, לחיצה על התאמה אישית ולאחר מכן לחיצה על הגדרות תצוגה.

 2. בחר בצג עבורו ברצונך לשנות הגדרות, התאם את הגדרות התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי לבחור בהגדרות תצוגה שונות עבור צג אחד או יותר

 • בתחתית תיבת הדו-שיח אותר צג חדש, לחץ על תצוגה.

  תיפתח תיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, שבה באפשרותך לשנות את רזולוציית המסך, קצב הרענון ועומק הצבע.

כיצד Windows מאתר צג נוסף באופן אוטומטי?

Windows מבצע באופן סדיר חיפוש אחר צגים נוספים.

מרבית הצגים והמקרנים המתקדמים יותר תומכים בנתוני זיהוי צג מורחב (EDID), תבנית של נתוני וידאו רגילים, המכילה מידע בסיסי אודות יכולות הצג, כגון גודל מסך מרבי רזולוציית מסך, קצב רענון, עומק צבע וכיוון.

כאשר צג מאפשר שימוש ב- EDID‏, Windows מזהה את הצג באופן אוטומטי ומחיל את הגדרות התצוגה המתאימות.

מה ניתן לעשות כאשר Windows אינו מזהה את הצג הנוסף?

אם Windows אינו מזהה את הצג הנוסף, פתח את תיבת הדו-שיח אותר צג חדש באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • הקש על קיצור המקשים במחשב הנייד להפעלת תצוגה נוספת. במחשבים ניידים רבים, קיצור המקשים FN+F5 של מקשים ייעודיים (FN) משמש למטרה זו. כדי לקבוע איזה קיצור מקשים מפעיל צג נוסף, עיין במידע המצורף למחשב הנייד או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

 • פתח את 'מרכז הניידות של Windows' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מחשב נייד ולאחר מכן לחיצה על מרכז הניידות של Windows.

  לאחר מכן, לחץ על חבר צג, במשבצת צג חיצוני.

מהו קיצור המקשים להפעלת תצוגה נוספת במחשב הנייד?

קיצור המקשים להפעלת תצוגה נוספת משתנה בהתאם ליצרן המחשב הנייד. הוא בדרך מורכב מצירוף מקשים כגון FN+F4 או FN+F5. כדי לקבוע מהו קיצור המקשים להפעלת תצוגה נוספת, בדוק את המידע המצורף למחשב הנייד או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.