כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

באמצעות 'מנהל ההתקנים', באפשרותך להציג את מנהלי ההתקנים המותקנים במחשב, לעדכן מנהלי התקנים עבור ההתקנים שלך, לבדוק אם חומרה פועלת כהלכה ולשנות הגדרות חומרה.

  • פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.