מידע זה חל על Windows Internet Explorer 7 ועל Windows Internet Explorer 8.

כשאתה פותח כרטיסיה חדשה באמצעות לחיצה על לחצן כרטיסיה חדשה או באמצעות הקשה על CTRL + T, יציג ‎Internet Explorer את דף הכרטיסיה החדשה.

תמונת לחצן 'כרטיסיה חדשה'
לחצן 'כרטיסיה חדשה'

אם אתה מעדיף שדף הבית שלך יופיע בעת פתיחת כרטיסיה חדשה, בצע שלבים אלה:

  1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על Internet Explorer.

  2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

  3. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן, תחת כרטיסיות, לחץ על הגדרות.

  4. בתיבת הדו-שיח הגדרות גלישה באמצעות כרטיסיות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • ב- Internet Explorer-8, לחץ על הרשימה תחת בעת פתיחת כרטיסיה חדשה, פתח את, לחץ על דף הבית הראשון שלך, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

    • ב- Internet Explorer-7, בחר את תיבת הסימון פתח את דף הבית עבור כרטיסיות חדשות במקום דף ריק, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

הערות

  • אם ישנן כרטיסיות דף בית מרובות, רק דף הבית הראשון ברשימה ייפתח בכרטיסיה החדשה.

  • אם אתה פותח כרטיסיה חדשה ב- Internet Explorer-7 ורואה דף האומר "פתחת כרטיסיה חדשה" לאחר ביצוע השלבים שצוינו למעלה, בחר בתיבת הסימון אל תציג דף זה שוב ולאחר מכן לחץ על סגור. לאחר שתפעיל מחדש את Internet Explorer-7, יוצג דף הבית שלך בכל פעם שתפתח כרטיסיה חדשה.