שינוי שם של קובץ

כדי לשנות שם של קובץ, אין צורך לפתוח את הקובץ בתוכנית.

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שאת שמו ברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

  2. הקלד את השם החדש ולאחר מכן הקש ENTER. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

עצה

  • באפשרותך גם לשנות את שמם של מספר קבצים בו-זמנית. אם קבצים מאותו סוג נקראים באותו שם, השם של כל הקבצים יהיה זהה כשלאחריו יופיע מספר סידורי אחר (כגון 'שם קובץ שונה (2)', 'שם קובץ שונה (3)' וכן הלאה). הדבר יכול להיות שימושי לקיבוץ פריטים קשורים. לשם כך, בחר את כל הקבצים שאת שמם ברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את השלבים הרגילים של שינוי שם של קובץ יחיד. כל אחד מהקבצים יישמר בשם חדש ומספר סידורי שונה יתווסף באופן אוטומטי לסופו של כל שם קובץ.