סריקת תמונה

באמצעות גלריית התמונות של‌ Windows, באפשרותך לסרוק, לערוך ולארגן תמונות. התמונות הסרוקות מאוחסנות באופן אוטומטי בתיקיה 'תמונות', בדיוק כמו תמונות שבאפשרותך לייבא ממצלמה.

באפשרותך להשתמש גם ב'פקס וסריקה ב- Windows' כדי לסרוק מסמכים ותמונות ולמסמכים סרוקים בפקס או בדואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'פקס וסריקה ב- Windows', שזמין רק במספר גירסאות של Windows, עיין ב'עזרה ותמיכה'. כדי ללמוד כיצד לסרוק ולנהל תמונה על-ידי שימוש בתוכנית אחרת, בדוק את העזרה עבור תוכנית זו.

הצג הכל

כדי לסרוק תמונה באמצעות 'גלריית התמונות של Windows'

לפני שתתחיל, וודא שהתקנת את הסורק במחשב ושהסורק מופעל.

 1. פתח את 'גלריית התמונות של Windows' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על כל התוכניות ולאחר מכן לחיצה על גלריית התמונות של Windows.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על ייבוא ממצלמה או מסורק.

 3. בחלון ייבוא תמונות וסרטי וידאו, לחץ על הסורק שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על יבא.

 4. בתיבת הדו-שיח סריקה חדשה, לחץ על הרשימה פרופיל ולאחר מכן לחץ על צילום. הגדרות ברירת המחדל עבור סריקת תמונה מוצגות באופן אוטומטי.

 5. אם אתה משתמש בסורק עם מזין מסמכים, לחץ על הרשימה גודל נייר ולאחר מכן לחץ על גודל התמונה שהנחת בסורק או לחץ על הגודל הקרוב ביותר לגודל תמונה.

 6. לחץ על הרשימה תבנית צבעים ולאחר מכן לחץ על תבנית הצבעים שבה ברצונך שהקובץ הסרוק יוצג.

 7. לחץ על הרשימה סוג קובץ ולאחר מכן לחץ על סוג הקובץ שבו ברצונך להשתמש כדי לשמור את הקובץ הסרוק.

 8. לחץ על הרשימה רזולוציה (dpi) ולאחר מכן לחץ על הרזולוציה, בנקודות לאינץ', שבה ברצונך להשתמש.

 9. כוונן את הגדרות הבהירות והניגודיות או הקלד את הערכים שבהם ברצונך להשתמש.

 10. כדי לראות כיצד תיראה התמונה הסרוקה, לחץ על תצוגה מקדימה. במידת הצורך, שנה את הגדרות הסריקה ולאחר מכן הצג שוב את התמונה בתצוגה מקדימה. חזור על שלבים אלה עד שתהיה שבע רצון מתוצאות התצוגה המקדימה. סורקים מסוימים עשויים לחייב אותך להניח את התמונה במזין המסמכים בכל פעם שאתה מבצע סריקה.

 11. לחץ על סרוק. לאחר השלמת הסריקה, 'גלריית התמונות של Windows' תנחה אותך לתייג את התמונה כך שיהיה קל יותר לארגן או לאתר אותה מאוחר יותר.

 12. ברשימה תייג תמונות אלה (אופציונלי), הקלד את שם התגית ולאחר מכן לחץ על יבא. 'גלריית התמונות של Windows' תציג את התמונה כך שיהיה באפשרותך להציג, לתקן או לארגן אותה.

כדי לשנות את המיקום שבו 'גלריית התמונות של Windows' מאחסנת תמונות סרוקות

 1. פתח את 'גלריית התמונות של Windows' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על כל התוכניות ולאחר מכן לחיצה על גלריית התמונות של Windows.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על הכרטיסיה ייבוא, לחץ על הרשימה הגדרות עבור ולאחר מכן לחץ על סורקים.

 4. לחץ על עיון לצד הרשימה יבא אל ולאחר מכן נווט אל המיקום שבו ברצונך ש'גלריית התמונות של Windows' תאחסן באופן אוטומטי תמונות שאתה סורק.