להלן תשובות למספר שאלות נפוצות אודות שימוש במחשב לשם סריקת מסמכים או תמונות.

הצג הכל

כמה זמן אורכת סריקת מסמך או תמונה?

משך הזמן תלוי במהירות הסורק שלך. הוא עשוי להיות תלוי גם בהגדרות שתבחר עבור כל סריקה ובמספר העמודים או התמונות שאתה סורק בכל פעם. אם הגדרות ברירת המחדל עבור הסורק או ההגדרות שתבחר כוללות הגדרת נקודות לאינץ' (DPI) גבוהה, השלמת הסריקה עשויה לארוך זמן רב יותר. עם זאת, הגדרת DPI גבוהה יכולה לשפר את הרזולוציה של התמונה הסרוקה או את אופן הופעתה על-גבי המסך או בדפוס. לדוגמה, אם תסרוק תמונה ברזולוציה גבוהה יותר, תוכל ליצור עותק מודפס גדול יותר של התמונה הסרוקה מבלי להפחית את האיכות החזותית. הגדרה זו יכולה גם להפוך את מראה התמונה הסרוקה לחד יותר בעת הצגתה על-גבי המסך.

האם באפשרותי לסרוק יותר ממסמך אחד או מתמונה אחת בו-זמנית?

אפשרות זו תלויה בתוכנית ובסוג הסורק בהם אתה משתמש.

 • אם אתה משתמש ב'פקס וסריקה ב- Windows', סורקים שולחניים מסוימים (אך לא כולם) מאפשרים לך לסרוק תמונות מרובות שתמקם על-גבי הסורק לקבצים נפרדים. כדי לבדוק אם באפשרותך להשיג מנהל התקן המאפשר לסורק השולחני שלך לספק אפשרות זו בעת שימוש ב'פקס וסריקה ב- Windows', פנה אל יצרן הסורק. לקבלת מידע נוסף, עיין בעצות עבור שימוש ב'פקס וסריקה ב- Windows' בתוך סריקת מסמך או קובץ.

 • אם אתה משתמש בסורק בעל מזין מסמכים וב'פקס וסריקה ב- Windows', באפשרותך לסרוק עמודים מרובים לקובץ יחיד על-ידי סריקה לתבנית הקובץ TIFF ‏(‎.tif). לקבלת מידע נוסף, עיין בעצות עבור שימוש ב'פקס וסריקה ב- Windows' בתוך סריקת מסמך או קובץ.

 • אם אתה משתמש בתוכנית אחרת, כגון תוכנית שהגיעה עם הסורק, עיין בעזרה עבור התוכנית.

היכן מאוחסנים המסמכים או התמונות הסרוקים במחשב?

הדבר תלוי בתוכנית בה אתה משתמש.

 • בעת סריקת מסמך או תמונה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows', הקבצים מאוחסנים בתיקיה 'מסמכים שנסרקו', הממוקמת בתיקיה 'מסמכים' במחשב.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות גלריית התמונות של Windows, הקבצים מאוחסנים בתיקיה 'תמונות' במחשב.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות תוכנית סריקה אחרת, התוכנית תאפשר לך בדרך כלל לבחור מיקום או תיקיה בהם יאוחסנו הקבצים שנסרקו. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה עבור התוכנית.

האם באפשרותי לשנות את מיקום האחסון של מסמכים ותמונות סרוקים במחשב?

כן, למרות שייתכן שתצטרך לאתר אותם ולאחר מכן להעתיק או להעביר אותם באופן ידני למיקום אחר, בהתאם לתוכנית הסריקה בה אתה משתמש.

מהי הדרך הטובה ביותר להצגת מסמכים ותמונות סרוקים?

הדבר תלוי בתוכנית בה אתה משתמש.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows', אנו ממליצים שתציג מסמכים ותמונות סרוקים על-ידי פתיחת 'פקס וסריקה ב- Windows' בתצוגה 'סריקה' ולאחר מכן לחיצה על הפריטים שברצונך להציג.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות גלריית התמונות של Windows, אנו ממליצים שתציג מסמכים ותמונות סרוקים על-ידי פתיחת גלריית התמונות של Windows ולאחר מכן לחיצה כפולה על הפריטים שברצונך להציג.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות תוכנית אחרת, עיין בעזרה עבור תוכנית זו.

האם באפשרותי לבצע שינויים במסמך או בתמונה לאחר סריקתם?

הדבר תלוי בתוכנית בה אתה משתמש.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows', באפשרותך לבצע שינויים במסמך או בתמונה סרוקים על-ידי לחיצה כפולה עליהם. המסמך או התמונה ייפתחו בגלריית התמונות של Windows, בה תוכל להשתמש בכלים כדי לשנות את החשיפה, הצבעים והקומפוזיציה של התמונה. לאחר שתסיים, סגור את גלריית התמונות של Windows והשינויים שלך יישמרו באופן אוטומטי בתצוגה 'סריקה' ב'פקס וסריקה ב- Windows'. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בגלריית התמונות של Windows, ראה עצות לעריכת תמונות.

 • בעת ביצוע סריקה באמצעות תוכנית אחרת, עיין בעזרה עבור תוכנית זו.

באילו תוכניות של Windows באפשרותי להשתמש כדי לסרוק מסמכים ותמונות?

בגירסה זו של Windows, באפשרותך להשתמש ב'פקס וסריקה ב- Windows' או בגלריית התמונות של Windows. עם זאת, כדי להשתמש בתוכניות אלה, עליך לחבר תחילה למחשב סורק או מדפסת רב-תכליתית בעלת יכולות סריקה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה או הסרה של סורק.

 • 'פקס וסריקה ב- Windows' הוא תוכנית המאפשרת לך לשלוח ולקבל פקסים ולסרוק מסמכים או תמונות באמצעות המחשב. באפשרותך גם להשתמש בתוכנית זו כדי לשלוח מסמכים ותמונות סרוקים בפקס או בדואר אלקטרוני לאנשים אחרים. לקבלת מידע נוסף, ראה סריקת מסמך או קובץ.

 • גלריית התמונות של Windows נועדה להציג את התמונות ואת סרטי הווידאו המאוחסנים בתיקיה 'תמונות' במחשב. בעת סריקה באמצעות גלריית התמונות של Windows, מסמכים ותמונות סרוקים נשמרים באופן אוטומטי בתיקיה 'תמונות' במחשב, אך באפשרותך להציג ולערוך אותם באמצעות גלריית התמונות של Windows. לקבלת מידע נוסף אודות סריקה באמצעות גלריית התמונות של Windows, ראה סריקת תמונה. לקבלת מידע נוסף אודות ביצוע שינויים במסמכים ובתמונות סרוקים באמצעות גלריית התמונות של Windows, ראה עצות לעריכת תמונות.

האם באפשרותי להשתמש בתוכנית הסריקה שהגיעה עם הסורק או עם המדפסת הרב-תכליתית?

כן. סורקים רבים ומדפסות רב-תכליתיות רבות בעלות יכולות סריקה מגיעים עם תוכניות סריקה משלהם. התוכניות מותקנות בדרך כלל בעת חיבור המכשיר למחשב. כדי להשתמש ב'פקס וסריקה ב- Windows' או בגלריית התמונות של Windows במקום זאת, הפעל את הסריקה באמצעות האפשרויות אותן מספקות תוכניות אלה. לקבלת מידע נוסף אודות סריקה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows', ראה סריקת מסמך או קובץ. לקבלת מידע נוסף אודות סריקה באמצעות גלריית התמונות של Windows, ראה סריקת תמונה.

האם באפשרותי לראות תצוגה מקדימה של מראה המסמך או התמונה הסרוקים לפני סריקתם?

אפשרות זו תלויה בתוכנית ובסורק בהם אתה משתמש. ייתכן שסורקים מסוימים, כגון סורק בעל מזין מסמכים שיכול לסרוק עמודים מרובים בו-זמנית, לא יתמכו באפשרות של תצוגה מקדימה. תוכניות או סורקים מסוימים סורקים באופן אוטומטי מסמך או תמונה ומאפשרים לך לערוך את הקובץ הסרוק מאוחר יותר. תוכניות אחרות, כגון 'פקס וסריקה ב- Windows', מאפשרות לך להציג בתצוגה מקדימה את מראה הקובץ הסרוק ולאחר מכן להתאים את הגדרות הסריקה לפני שתמשיך, אך רק אם הסורק תומך באפשרות של תצוגה מקדימה. לקבלת מידע נוסף אודות הצגת תצוגה מקדימה של מסמכים ותמונות באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows', ראה סריקת מסמך או קובץ.