שליחה או קבלה של קובץ באמצעות חיבור אינפרא-אדום

באפשרותך להשתמש בחיבור אינפרא-אדום כדי לשלוח מסמך, תיקיה, או תמונה מהתקן אחד לאחר. לדוגמה, באפשרותך לשלוח מסמך מהמחשב למכשיר כף-יד, או אם למצלמה דיגיטלית יש יכולות אינפרא-אדום, באפשרותך לשלוח תמונות מהמצלמה למחשב.

בדומה לשלט-רחוק של טלוויזיה, התקני אינפרא-אדום משתמשים באור בתדר גבוה מאוד לשם העברת תקשורת. וכפי ששלט-רחוק חייב להיות מופנה ישירות לטלוויזיה, אינפרא-אדום דורש קו ראיה ישיר כדי להגיע למחשב או להתקן האחר.

הצג הכל

שליחת מסמך או תיקיה

אם טכנולוגיית אינפרא-אדום מותקנת במחשב, בצע שלבים אלה:

 1. מקם את שני ההתקנים בטווח, כוון את יציאות האינפרא-אדום (פתחים המכוסים בפלסטיק בצבעי שחור או אדום כהה) אחת כלפי האחרת והמתן שסמל אינפרא-אדום הסמל 'אינפרא-אדום' יופיע באזור ההודעות במחשב.

  הערה

  איור של מחשב כף-יד ומחשב נייד עם יציאות אינפרא-אדום הפונות אחת כלפי השניה
  מחשב כף-יד ומחשב נייד עם יציאות אינפרא-אדום הפונות אחת כלפי השניה
 2. לחץ פעמיים על סמל אינפרא-אדום באזור ההודעות, בחר את המסמך או התיקיה שברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על שלח.

 3. במחשב או בהתקן המקבל, תתבקש לקבל או לדחות את המסמך או התיקיה שנשלחו.

הערה

 • אם השלבים לעיל לא פועלים וטכנולוגיית אינפרא-אדום מותקנת במחשב:

  1. לחץ על לחצן התחל. תמונה של לחצן 'התחל' , לחץ על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על אינפרא-אדום.
  2. ודא שתיבת הסימון אפשר לאחרים לשלוח אל המחשב שלי קבצים באמצעות תקשורת אינפרא-אדום נבחרה.

שליחת תמונה

אם טכנולוגיית אינפרא-אדום מותקנת במחשב, בצע שלבים אלה:

 1. לחץ על לחצן התחל. תמונה של לחצן 'התחל' , לחץ על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על אינפרא-אדום.
 2. לחץ על הכרטיסיה העברת תמונות ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון אפשר למצלמות דיגיטליות להשתמש באינפרא-אדום כדי להעביר תמונות ישירות אל המחשב שלי.

 3. מקם את שני ההתקנים בטווח וכוון את יציאות האינפרא-אדום אחת כלפי האחרת.

  איור של מצלמה ומחשב נייד עם יציאות אינפרא-אדום הפונות אחת כלפי השניה
  מצלמה ומחשב נייד עם יציאות אינפרא-אדום הפונות אחת כלפי השניה
 4. המתן עד שסמל אינפרא-אדום תמונה של הסמל 'אינפרא-אדום' יופיע באזור ההודעות של המחשב ושהמצלמה תזהה את הנוכחות של התקן האינפרא-אדום.
 5. במצלמה, לחץ על שלח או על העברה או עיין במידע שצורף למצלמה כדי לדעת כיצד להפעיל את ההעברה. כשהתמונות יופיעו במחשב, בחר את המיקום בו ברצונך לאחסן אותן.

שליחת מסמך, תיקיה או תמונה

 • תיבת דו-שיח תוצג במחשב המקבל. לחץ על כן (או על כן להכל אם יש פריטים מרובים) כדי לקבל את המסמך, את התיקיה או את התמונה שנשלחו או לחץ על בטל כדי לדחות אותם.