שולחן העבודה הוא אזור המסך הראשי שתראה לאחר שתדליק את המחשב ותיכנס ל- Windows. בדומה למשטח של שולחן עבודה אמיתי, הוא מהווה את משטח העבודה שלך. כאשר תפתח תוכניות או תיקיות, הן יופיעו על שולחן העבודה. באפשרותך גם להניח פריטים על שולחן העבודה, כגון קבצים ותיקיות, ולארגן אותם בדרך הרצויה לך.

שולחן העבודה מוגדר לעיתים בצורה רחבה יותר, כך שהוא כולל גם את שורת המשימות ואת הסרגל הצידי של Windows. שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך. היא מציגה אילו תוכניות פועלות, ומאפשרת לך לעבור ביניהן. שורת המשימות מכילה גם את לחצן 'התחל' תמונה של לחצן 'התחל' , שבו תוכל להשתמש כדי לגשת לתוכניות, תיקיות והגדרות מחשב. בצד המסך, הסרגל הצידי מכיל תוכניות קטנות שנקראות גאדג'טים.
תמונה של שולחן העבודה, שורת המשימות והסרגל הצידי
שולחן העבודה, שורת המשימות והסרגל הצידי

לקבלת מידע נוסף אודות שורת המשימות והסרגל הצידי, ראה שורת המשימות (מבט כולל) וכן סרגל צידי של Windows וגאדג'טים (מבט כולל).

לאן נעלם שולחן העבודה שלי?

מאחר שתוכניות פועלות על-גבי שולחן העבודה, שולחן העבודה עצמו לעיתים קרובות מוסתר באופן חלקי או מלא. אך הוא עדיין שם, מתחת לכל החלונות הפתוחים. כדי לראות את שולחן העבודה המלא מבלי לסגור אף אחת מהתוכניות הפתוחות או החלונות הפתוחים, לחץ על לחצן הצג שולחן עבודהתמונה של לחצן 'הצג שולחן עבודה' בשורת המשימות. שולחן העבודה יתגלה. לחץ שוב על הסמל כדי לשחזר את כל החלונות למצב שבו הם היו. (אם אינך רואה את הסמל, ראה מזעור כל החלונות הפתוחים להצגת שולחן העבודה לקבלת עזרה).

עבודה עם סמלים בשולחן העבודה

סמלים הם תמונות קטנות המייצגות קבצים, תיקיות, תוכניות ופריטים אחרים. כאשר תפעיל לראשונה את Windows, תראה סמל אחד לפחות בשולחן העבודה שלך: סל המיחזור (הסבר נוסף בהמשך). ייתכן שיצרן המחשב הוסיף סמלים אחרים לשולחן העבודה. דוגמאות אחדות לסמלים בשולחן העבודה מוצגות להלן.

תמונה של מספר סמלים בשולחן העבודה
דוגמאות לסמלים בשולחן העבודה

לחיצה כפולה על סמל בשולחן העבודה מפעילה או פותחת את הפריט שהוא מייצג. לדוגמה, לחיצה כפולה על סמל Internet Explorer מפעילה את Internet Explorer.

הוספה או הסרה של סמלים משולחן העבודה

באפשרותך לבחור אילו סמלים יופיעו על שולחן העבודה—באפשרותך להוסיף או להסיר סמל בכל עת. חלק מהאנשים אוהבים שולחן עבודה נקי ומסודר, עם מעט סמלים או ללא סמלים בכלל. אנשים אחרים ממקמים עשרות סמלים על שולחן העבודה שלהם כדי לקבל גישה מהירה לתוכניות, קבצים ותיקיות שבהם הם משתמשים לעיתים תכופות.

אם אתה מעוניין בגישה קלה משולחן העבודה לקבצים או לתוכניות המועדפים עליך, צור קיצור דרך לפריטים אלה. קיצור דרך הוא סמל שמייצג קישור לפריט, ולא הפריט עצמו. כאשר תלחץ פעמיים על קיצור דרך, הפריט ייפתח. אם אתה מוחק קיצור דרך, רק קיצור הדרך מוסר, לא הפריט המקורי. באפשרותך לזהות קיצורי דרך באמצעות החץ שמופיע על הסמל שלהם.

תמונה של סמל תיקיה וסמל קיצור דרך
סמל תיקיה (שמאל) וסמל קיצור דרך (ימין)
הצג הכל

כדי להוסיף קיצור דרך לשולחן העבודה

  1. אתר את הפריט שעבורו ברצונך ליצור קיצור דרך. (לקבלת עזרה באיתור קובץ או תיקיה, ראה חיפוש קובץ או תיקיה. לקבלת עזרה בחיפוש תוכנית, ראה תפריט התחלה (מבט כולל)).

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט, לחץ על שלח אל ולאחר מכן לחץ על שולחן העבודה (צור קיצור דרך). סמל קיצור הדרך מופיע בשולחן העבודה.

כדי להוסיף או להסיר סמלים משותפים בשולחן העבודה

סמלים משותפים בשולחן העבודה כוללים את 'מחשב', התיקיה האישית שלך, 'רשת', 'סל המיחזור', Internet Explorer ו'לוח הבקרה'.

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית.

  2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה את סמלי שולחן העבודה.

  3. תחת סמלי שולחן העבודה, בחר בתיבת הסימון עבור כל סמל שברצונך להוסיף לשולחן העבודה, או נקה את תיבת הסימון עבור כל סמל שברצונך להסיר משולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להעביר קובץ מתיקיה לשולחן העבודה

  1. פתח את התיקיה שמכילה את הקובץ.

  2. גרור את הקובץ לשולחן העבודה.

כד להסיר סמל משולחן העבודה

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולאחר מכן לחץ על מחק. אם הסמל הוא קיצור דרך, רק קיצור הדרך מוסר; הפריט המקורי לא נמחק.

הזזת סמלים

Windows מסדר סמלים בעמודות בצד ימין של שולחן העבודה. אך אינך חייב להשאיר סידור זה. באפשרותך להזיז סמל על-ידי גרירתו למיקום חדש בשולחן העבודה.

באפשרותך גם לבחור ש- Windows יסדר את הסמלים באופן אוטומטי. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה, לחץ על תצוגה, ולאחר מכן לחץ על סדר אוטומטית. Windows מסדר את הסמלים בפינה הימנית העליונה ונועל אותם במקומם. כדי לבטל את נעילת הסמלים כך שתוכל להזיז אותם שוב, לחץ פעם נוספת על סדר אוטומטית כדי לנקות את סימן הביקורת לצד התיבה.

הערה

  • כברירת מחדל, Windows משאיר רווחים אחידים בין הסמלים ויוצר רשת נסתרת. כדי למקם סמלים כך שיהיו קרובים יותר זה לזה, או בצורה מדויקת יותר, בטל את הרשת. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על ישר לפי הרשת כדי לנקות את סימן הביקורת. חזור על שלבים אלה כדי להפעיל שוב את הרשת.

בחירת סמלים מרובים

כדי להזיז או למחוק קבוצת סמלים בו זמנית, תחילה עליך לבחור את כולם יחד. לחץ על אזור ריק של שולחן העבודה וגרור את העכבר. הקף את הסמלים שברצונך לבחור באמצעות המלבן שמופיע. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר. כעת באפשרותך לגרור את הסמלים כקבוצה, או למחוק אותם.

תמונה של בחירה במספר סמלים בשולחן עבודה
בחר סמלים מרובים בשולחן העבודה על-ידי גרירת מלבן סביבם

הסתרת סמלים בשולחן העבודה

אם ברצונך להסתיר באופן זמני את כל הסמלים בשולחן העבודה מבלי להסיר אותם בפועל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חלק ריק של שולחן העבודה, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג סמלים בשולחן העבודה כדי לנקות את סימן הביקורת מאפשרות זו. כעת לא מוצגים סמלים בשולחן העבודה. באפשרותך להחזיר את הסמלים על-ידי לחיצה נוספת על הצג סמלים בשולחן העבודה.

סל המיחזור

בעת מחיקת קובץ או תיקיה, בפועל הפריט אינו נמחק מיד—הוא עובר לסל המיחזור. זהו דבר חיובי, משום שאם תשנה את דעתך ותחליט שיש לך צורך בקובץ שנמחק, תוכל להחזירו. ראה שחזור קבצים מסל המיחזור.

תמונה להשוואה בין סל המיחזור כשהוא ריק וכשהוא מלא
סל המיחזור במצב ריק (ימין) ובמצב מלא (שמאל)

אם אתה בטוח שלא תזדקק שוב לפריטים שנמחקו, באפשרותך לרוקן את סל המיחזור. פעולה זו תביא למחיקת הפריטים לצמיתות ולפינוי כל שטח הדיסק בו הם השתמשו. ראה מחיקת קבצים לצמיתות מסל המיחזור.

בחירת רקע עבור שולחן העבודה

אחת הדרכים הקלות ביותר להתאים אישית את המחשב שלך היא לשנות את רקע שולחן העבודה, הנקרא גם טפט. באפשרותך לבחור באחד הרקעים המסופקים עם Windows, לבחור תמונה דיגיטלית מועדפת מהאוסף שלך או להשתמש בצבע חלק כרקע. באפשרותך גם לחפש תמונות באינטרנט, המיועדות לשימוש כרקעים לשולחן העבודה. ראה שינוי הרקע של שולחן העבודה (טפט).

תמונה של מספר רקעים של שולחן העבודה הכלולים ב- Windows
דוגמה לרקעים לשולחן העבודה המסופקים עם Windows