שורת המשימות היא השורה האופקית הארוכה בחלק התחתון של המסך. שלא כמו שולחן העבודה, שיכול להיות מוסתר על-ידי חלונות שנמצאים מעליו, שורת המשימות גלויה כמעט כל הזמן. בשורת המשימות ישנם ארבעה חלקים עיקריים:

 • לחצן 'התחל' תמונה של לחצן 'התחל', הפותח את תפריט התחלה. ראה תפריט התחלה (מבט כולל).
 • סרגל הכלים 'הפעלה מהירה', המאפשר להפעיל תוכניות בלחיצה אחת.

 • החלק האמצעי, שמציג אילו תוכניות ומסמכים פתוחים, ומאפשר לך לעבור ביניהם במהירות.

 • אזור ההודעות, שכולל שעון וסמלים (תמונות קטנות) המדווחים על המצב של תוכניות והגדרות מחשב מסוימות.

תמונה של שולחן העבודה, שורת המשימות והתיבה הצידית של Windows
שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך.

סביר להניח שהחלק האמצעי של שורת המשימות יהיה השימושי ביותר, לכן נדון בו ראשון.

מעקב אחר החלונות הפתוחים

אם תפתח יותר מתוכנית אחת או מסמך אחד בו-זמנית, תצבור במהירות חלונות בשולחן העבודה. מכיוון שחלונות מכסים בדרך כלל זה את זה, או שהם מוצגים על-פני המסך כולו, לעיתים קשה לראות מה נמצא מתחת לחלונות, או לזכור מה כבר פתחת.

כאן שימושית שורת המשימות. בכל פעם שתפתח תוכנית, תיקיה או מסמך, Windows יוצר לחצן בשורת המשימות המתאים לפריט זה. הלחצן מציג את הסמל והשם של הפריט. בתמונה שלהלן פתוחות שתי תוכניות—מחשבון ושולה המוקשים—ועבור כל אחת מהן מוצג לחצן בשורת המשימות.

תמונה המציגה את המחשבון ושולה המוקשים על שולחן העבודה עם לחצני שורת המשימות המתאימים
לכל תוכנית יש לחצן משלה בשורת המשימות.

שים לב כיצד הלחצן של 'שולה המוקשים' מוצג בשורת המשימות כשהוא לחוץ. מצב זה מציין שחלון 'שולה המוקשים' הוא החלון הפעיל, כלומר, נמצא בקדמת חלונות פתוחים אחרים ומוכן לביצוע פעולות.

כדי לעבור לחלון אחר, לחץ על הלחצן המתאים לו בשורת המשימות. בדוגמה שלנו, לחיצה על הלחצן של המחשבון בשורת המשימות תעביר חלון זה לקדמה:

תמונה המציגה את המחשבון לפני שולה המוקשים, כאשר לחצן שורת המשימות של המחשבון לחוץ
לחץ על לחצן של חלון בשורת המשימות כדי לעבור לאותו חלון

לחיצה על לחצנים בשורת המשימות היא רק אחת מכמה דרכים למעבר בין חלונות. לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם חלונות.

מזעור ושחזור של חלונות

כאשר חלון פעיל (הלחצן שלו בשורת המשימות נראה לחוץ), לחיצה על הלחצן של חלון זה בשורת המשימות ממזערת את החלון. כלומר, החלון נעלם משולחן העבודה. בעת מזעור חלון, החלון לא נסגר ותוכנו לא נמחק—הוא רק מוסר באופן זמני משולחן העבודה.

בתמונה להלן, המחשבון מוזער, אך לא נסגר. ניתן לראות שהוא עדיין פועל, מאחר שמופיע לחצן עבורו בשורת המשימות.

תמונה המציגה את המחשבון ממוזער בשורת המשימות
מזעור המחשבון משאיר רק את הלחצן בשורת המשימות גלוי

באפשרותך גם למזער חלון על-ידי לחיצה על לחצן 'מזער' בפינה השמאלית העליונה של החלון:

תמונה המציגה את מצביע העכבר מצביע על לחצן 'מזער' של חלון
לחצן מזער (שמאל)

כדי לשחזר חלון ממוזער (להציג אותו שוב על שולחן העבודה), לחץ על הלחצן שלו בשורת המשימות. לקבלת מידע נוסף אודות לחצנים אלה, ראה עבודה עם חלונות.

כיצד שורת המשימות מקבצת פריטים דומים

כאשר תפתח חלונות נוספים, תראה שרוחב הלחצנים הקיימים בשורת המשימות מתכווץ כדי לאפשר ללחצנים החדשים להידחק פנימה. עם זאת, אם שורת המשימות מתמלאת בלחצנים, הלחצנים של אותה תוכנית יקובצו ללחצן יחיד.

כדי לראות כיצד, נניח שפתחת שלוש תמונות של 'צייר' בשולחן העבודה. אם יש מספיק מקום בשורת המשימות, שלושת החלונות של 'צייר' מוצבים כלחצנים נפרדים:

תמונה של שורת המשימות מציגה שלושה לחצנים נפרדים
שלושה חלונות של 'צייר' מוצגים כלחצנים נפרדים בשורת המשימות

אך אם ברשותך מספר רב של תוכניות ומסמכים פתוחים, שורת המשימות מכווצת לחצנים אלה ללחצן יחיד שמציג את שם הקבוצה (צייר) ואת מספר הפריטים בקבוצה (3). לחיצה על הלחצן מציגה תפריט המפרט את הקבצים בקבוצה זו:

תמונה המציגה שלושה קבצים מקובצים בלחצן אחד בשורת המשימות
שלושה חלונות של 'צייר' מקובצים ללחצן אחד בשורת המשימות

לחיצה על אחד הפריטים בתפריט מפעילה את החלון כך שתוכל לראות אותו.

עצה

 • כדי לסגור את כל הפריטים בקבוצה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות, ולאחר מכן לחץ על סגור קבוצה.

הצגת תצוגות מקדימות של החלונות הפתוחים

כאשר תעביר את מצביע העכבר על-פני לחצן בשורת משימות, תופיע תמונה קטנה שתציג גירסה ממוזערת של החלון המתאים. תצוגה מקדימה זו, שנקראת גם תמונה ממוזערת, שימושית במיוחד אם לא ניתן לזהות חלון לפי כותרת בלבד. אם חלון כלשהו מציג וידאו או הנפשה, תראה אותם מופעלים בתצוגה המקדימה.

תמונה של מצביע העכבר על לחצן בשורת המשימות, עם תצוגה מקדימה של החלון
הצבעה על לחצן של חלון בשורת המשימות מציגה תצוגה מקדימה של החלון

כאשר תצביע על לחצן מקובץ בשורת המשימות, תראה ערימה של תצוגות מקדימות, אך רק התצוגה המקדימה העליונה תהיה גלויה.

הערה

 • תצוגות מקדימות של חלונות בשורת המשימות לא יפעלו אלא אם במחשב שלך פועל Windows Aero, החוויה החזותית המשופרת של Windows Vista. Aero אינו זמין ב- Windows Vista Starter או ב- Windows Vista Home Basic. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו Windows Aero?

סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'

משמאל ללחצן 'התחל' נמצא סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'. כפי שהשם מרמז, סרגל זה מאפשר להפעיל תוכניות בלחיצה אחת. לדוגמה, לחץ על סמל Internet Explorer כדי להפעיל את Internet Explorer.

תמונה של סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'
סרגל הכלים 'הפעלה מהירה' נמצא משמאל ללחצן 'התחל'.

באפשרותך להתאים אישית את סרגל הכלים 'הפעלה מהירה' על-ידי הוספת התוכנית המועדפות שלך אליו. אתר את התוכנית בתפריט 'התחל', לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הוסף להפעלה מהירה. (אם אינך רואה אפשרות זו, באפשרותך גם לגרור את סמל התוכנית לסרגל הכלים 'הפעלה מהירה'). סמל התוכנית מופיע כעת בסרגל הכלים. כדי להסיר סמל מסרגל הכלים 'הפעלה מהירה', לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.

כברירת מחדל, סרגל הכלים 'הפעלה מהירה' מכיל גם שני לחצנים מיוחדים. לחץ על לחצן הצג את שולחן העבודה כדי להסתיר באופן זמני את כל החלונות הפתוחים ולהציג את שולחן העבודה; לחץ שוב על הלחצן כדי להציג את כל החלונות שנית. לחץ על לחצן עבור בין חלונות כדי לעבור בין חלונות פתוחים באמצעות Windows Flip 3D. לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם חלונות.

הערות

 • אם אינך רואה סמלים שהוספת לסרגל הכלים 'הפעלה מהירה', ואתה רואה סוגריים זוויתיים כפולים במקום זאת, פירושו של דבר שלא היה די מקום לכל הסמלים בסרגל הכלים. באפשרותך ללחוץ על הסוגרים הזוויתיים הכפולים כדי לגשת לתוכניות המוסתרות בסרגל הכלים, אך מוטב לשנות את גודל סרגל הכלים כדי לשמור על גישה בלחיצה אחת לתוכניות אלה.

  כדי לשנות את הגודל של סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על נעל את שורת המשימות כדי לנקות את סימן הביקורת ולבטל את נעילת שורת המשימות.

  2. הזז את נקודת האחיזה לשינוי גודל של סרגל הכלים לצד שמאל (ראה תמונה) עד שתראה את כל הסמלים.

   תמונה של סרגל הכלים 'הפעלה מהירה' עם נקודת אחיזה לשינוי גודל
   גרירה של נקודת האחיזה לשינוי גודל של סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'
 • אם במחשב שלך לא פועל Windows Aero, לחיצה על לחצן עבור בין חלונות לא תביא לפתיחת Flip 3D. במקום זאת, תראה את אותו חלון שהיה מופיע אם היית מקיש ALT+TAB בלוח המקשים.

אזור ההודעות

אזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות, כולל שעון וקבוצת סמלים. אזור זה נראה כך:

תמונה של אזור ההודעות בשורת המשימות
אזור ההודעות של שורת המשימות

סמלים אלה מדווחים על המצב של פריט כלשהו במחשב, או מספקים גישה להגדרות מסוימות. קבוצת הסמלים שתראה תלויה בתוכניות או השירותים שהתקנת, וכיצד יצרן המחשב הגדיר את המחשב.

כאשר תעביר את מצביע העכבר אל סמל מסוים, תראה את השם של סמל זה או את מצב ההגדרה שהוא מייצג. לדוגמה, הצבעה על סמל עוצמת קול מציגה את רמת העוצמה הנוכחית המוגדרת במחשב. הצבעה על סמל הרשת מציגה מידע המציין אם אתה מחובר לרשת, את מהירות החיבור ואת עוצמת האות.

לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות פותחת בדרך כלל את התוכנית או ההגדרה המשויכת אליה. לדוגמה, לחיצה כפולה על סמל עוצמת הקול פותחת את פקדי עוצמת הקול. לחיצה כפולה על סמל הרשת פותחת את 'מרכז הרשת והשיתוף'.

לעיתים, סמל באזור ההודעות יציג חלון מוקפץ קטן (שנקרא הודעה) כדי לדווח על משהו. לדוגמה, לאחר הוספת התקן חומרה חדש למחשב, ייתכן שתוצג לך ההודעה הבאה:

תמונה של הודעה עם הכיתוב "ההתקנים שלך מוכנים לשימוש"
הודעה מוצגת באזור ההודעות לאחר התקנת חומרה חדשה
לחץ על לחצן סגורתמונה של לחצן סגירה עבור הודעה בפינה השמאלית העליונה של ההודעה כדי לסגור אותה. אם לא תבצע כל פעולה, ההודעה תיעלם בעצמה לאחר מספר שניות.

כדי להקטין את העומס, Windows מסתיר סמלים באזור ההודעות לאחר שלא השתמשת בהם במשך זמן מה. אם הסמלים מוסתרים, לחץ על לחצן הצג סמלים מוסתרים כדי להציג באופן זמני את הסמלים המוסתרים.

תמונה של אזור ההודעות בשורת המשימות, עם לחצן 'הצג סמלים מוסתרים'
לחץ על לחצן 'הצג סמלים מוסתרים' כדי להציג את כל הסמלים באזור ההודעות

התאמה אישית של שורת המשימות

קיימות דרכים רבות להתאמה אישית של שורת המשימות באופן שתתאים להעדפותיך. לדוגמה, באפשרותך להזיז את שורת המשימות במלואה שמאלה, ימינה או לחלק העליון של המסך. באפשרותך להגדיל את שורת המשימות, להגדיר ש- Windows יסתיר אותה באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בה או להוסיף לה סרגלי כלים. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושאים הבאים: