להלן פתרונות למספר בעיות נפוצות הקשורות לפלט הקול של המחשב, בעיקר לפלט המופק מהרמקולים.

הצג הכל

לא ניתן לשמוע צלילים מהמחשב.

להלן מספר דברים פשוטים שיש לבדוק תחילה:

 • ודא שמותקן במחשב כרטיס קול.

  כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

  1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. הרחב את הקטגוריה בקרי קול, וידאו ומשחק. אם מופיע ברשימה כרטיס קול, פירוש הדבר הוא שמותקן במחשב כרטיס קול. אם לא מופיע ברשימה כרטיס קול, יהיה עליך להתקין אחד. ראה התקנה או הסרה של כרטיס קול.

   הערה

   • אם אתה סבור כי מותקן במחשב שלך כרטיס קול אך אינך רואה אותו תחת הקטגוריה בקרי קול, וידאו ומשחק, הרחב את הקטגוריה התקנים אחרים ובדוק את ההתקנים המפורטים שם.

  3. אם מופיע סימן שאלה צהוב לצד שמו של כרטיס הקול, ייתכן שקיימת בעיה. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שמו של כרטיס הקול ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן הבט בתיבה מצב התקן כדי לזהות בעיות הקשורות לכרטיס הקול.

 • ודא שהרמקולים מחוברים למקור חשמל תקין ושהם מופעלים.

 • ודא שהרמקולים מחוברים כהלכה למחשב.

  ברמקולים, אתר את הכבל המתחבר למחשב. ודא שהכבל של הרמקולים מחובר לרמקולים ולשקע הנכון במחשב. לדוגמה, אם מדובר בכבל של 1/8 אינץ', אמור להיות עבורו שקע עגול בגב המחשב. אם מדובר בכבל אפיק טורי אוניברסלי (USB), הוא יתחבר ליציאת USB במחשב.

 • ודא שעוצמת הקול של הרמקול אינה מושתקת או מכוונת לעוצמה נמוכה מדי.

  1. פתח את 'בקרת עוצמה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חומרה וקול ולאחר מכן, תחת התקני שמע וערכות צלילים, לחיצה על ‏‏כוונון עוצמת הקול של המערכת.

  2. תחת עוצמה ראשית, הזז את המחוון למעלה או למטה כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

  הערה

  • במחשבים ניידים מסוימים קיימת בקרת עוצמה חיצונית בחלקו החיצוני של המארז. אם אתה משתמש במחשב נייד, בדוק את בקרת העוצמה החיצונית.

 • ודא שהאוזניות שלך אינן מחוברות לשקע הקו היוצא (אוזניות) של כרטיס הקול או של המחשב (אלא אם ברצונך להאזין באמצעות אוזניות ולא באמצעות רמקולים). בעת חיבור אוזניות, רוב המחשבים מפסיקים באופן אוטומטי את העברת הקול לרמקולים.

אם פעולות אלה אינן פותרות את הבעיה, עיין במידע המצורף למחשב ולרמקולים או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

הרמקולים משמיעים קול פצפוץ או צליל מעוות.

 • ודא שהרמקולים מחוברים כהלכה למחשב.

  ברמקולים, אתר את הכבל המתחבר למחשב. ודא שהכבל של הרמקולים מחובר לרמקולים ולשקע הנכון במחשב. לדוגמה, אם מדובר בכבל של 1/8 אינץ', אמור להיות עבורו שקע עגול בגב המחשב. אם זהו כבל מסוג אפיק טורי אוניברסלי (USB) , ניתן לחברו לכל יציאת USB במחשב.

אם שלבים אלה אינם פותרים את הבעיה, עיין במידע המצורף למחשב ולרמקולים או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

במחשב שלי קיים כרטיס קול, אך Windows אינו מזהה אותו.

כדי ש- Windows יזהה את כרטיס הקול, עליך למצוא ולהתקין מנהל התקן תואם עבור כרטיס הקול. למרבית כרטיסי הקול נדרשת תוכנת מנהל התקן כדי שיפעלו כהלכה. ודא שהתקנת את כל דיסקי התוכנה שהגיעו עם ההתקן. אם אין לך דיסק או אם התוכנה בדיסק אינה פותרת את הבעיה, בצע שלבים אלה:

 1. בדוק אם קיים מנהל התקן זמין עבור כרטיס הקול דרך Windows Update. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת עדכונים של Windows.

 2. אם Windows Update אינו מוצא מנהל התקן עבור כרטיס הקול, בקר באתר האינטרנט של יצרן כרטיס הקול כדי לבדוק אם קיים מנהל התקן זמין. אם קיים מנהל התקן זמין, הורד אותו. אם לא, פנה ליצרן.

 3. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. ב'מנהל ההתקנים', חפש כרטיס קול תחת בקרי קול, וידאו ומשחק ואשר ש- Windows אינו מזהה את הכרטיס שלך.

 5. סגור את 'מנהל ההתקנים'.

 6. פתח את לוח הבקרה על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

 7. בתיבת החיפוש ב'לוח הבקרה', הקלד הוספת חומרה.

 8. לחץ על התקן מנהלי התקנים עבור התקנים קודמים באמצעות אשף הוספת החומרה. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

מצאתי מנהל התקן חדש עבור כרטיס הקול שלי, אך איני בטוח כיצד להתקינו.

Windows Update יכול לחפש מנהלי התקנים מעודכנים ולהתקין אותם באופן אוטומטי, אך אם יש לך כבר מנהל התקן חדש שברצונך להתקין, באפשרותך לבצע זאת בעצמך. מנהלי התקנים מיושנים יכולים לגרום לבעיות קול, כך שמומלץ להתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כרטיס הקול. בצע שלבים אלה:

 1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. ב'מנהל ההתקנים', אתר את כרטיס הקול שלך תחת בקרי קול, וידאו ומשחק ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם ההתקן.

 3. לחץ על הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על עדכון מנהל התקן.

אני נתקל בבעיות בהתקנת כרטיס הקול וברצוני לוודא שהוא תואם ל- Windows Vista.

כדי לבדוק אם החומרה שלך תואמת ל- Windows Vista, עבור אל אתר האינטרנט של Windows Vista Upgrade Advisor. אתר אינטרנט זה מכיל את המידע שהיה קיים בעבר ברשימת תאימות החומרה של Windows.

אני נתקל בבעיות בעת ניסיון לגרום לנגן מוסיקה נייד, למיקרופון או להתקן שמע אחר לפעול עם המחשב שלי.

באפשרותך להשתמש בחיבור הקו הנכנס בכרטיס הקול שלך כדי לחבר נגן מוסיקה נייד, מיקרופון או התקן קלט שמע אחר למחשב.

עם זאת, חיבור הקו הנכנס לכרטיס הקול שלך מושתק כברירת מחדל. פירוש הדבר הוא שאם תחבר התקן שמע ליציאה זו, הוא לא יפיק צלילים במחשב עד שתהפוך קול לזמין עבור חיבור הקו הנכנס.

תמונה של היציאות בצדו האחורי של כרטיס קול
מרבית כרטיסי הקול כוללים יציאת קו יוצא אחת לפחות לשם חיבור רמקולים ויציאת קו נכנס שבה באפשרותך לחבר התקן קלט שמע.

כדי להפוך קול לזמין עבור חיבור הקו הנכנס

 1. פתח את 'התקני שמע וערכות צלילים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חומרה וקול ולאחר מכן לחיצה על צליל.

 2. לחץ על הכרטיסיה השמעה, לחץ על רמקולים ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה רמות ולאחר מכן, תחת קו נכנס, לחץ על לחצן השתקתמונה של לחצן 'השתק' כדי להפוך קול לזמין עבור חיבור הקו הנכנס.
תמונה של תיבת הדו-שיח 'מאפייני רמקולים'
חיבור הקו הנכנס מושתק כברירת מחדל