עצות לפתרון בעיות בהתקני USB

להלן פתרונות למספר בעיות נפוצות הקשורות להתקנים מסוג אפיק טורי אוניברסלי (USB), כולל בעיות התקנה.

לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקן USB חדש למחשב, ראה התקנת התקן USB.

הצג הכל

התקן ה- USB אינו פועל.

התקני USB הם התקני הכנס-הפעל, ולכן אין באפשרותך לשלוט בהם או לקבוע את תצורתם במידה ניכרת. בדרך כלל, Windows מזהה התקנים עם חיבורם למחשב ומתקין מנהלי התקנים במידת הצורך.

אם ה- USB שלך אינו פועל לאחר חיבורו, ככל הנראה הדבר נובע מאחת מהסיבות הבאות:

 • ל- Windows אין אפשרות למצוא מנהל התקנים עבור התקן ה- USB. כאשר חומרה המחוברת למחשב אינה פועלת כראוי, הדבר נובע לעתים קרובות מבעיה במנהל התקן. בעת חיבור התקן USB, Windows מזהה באופן אוטומטי את ההתקן ומחפש מנהל התקן.

  ברוב המקרים, ב- Windows כבר מותקן מנהל ההתקן הנדרש או שבאפשרותו להוריד אותו באופן אוטומטי מ- Windows Update. אם Windows מתקין מנהל התקן באופן אוטומטי, תופיע הודעה המציינת שההתקן מוכן לשימוש.

  אם ל- Windows אין אפשרות למצוא את מנהל ההתקן הנדרש, הוא יבקש ממך להכניס את הדיסק המכיל את מנהל ההתקן שהגיע עם להתקן.

  לעתים, ייתכן שיהיה לך התקן USB שלא הגיע עם דיסק המכיל מנהל התקן ושעבורו אין ל- Windows אפשרות למצוא מנהל התקן. במקרה זה, באפשרותך לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של יצרן ההתקן. לעתים קרובות, באפשרותך להוריד מנהלי התקנים ממקטע התמיכה של אתרים אלה. אם אין באפשרותך למצוא מנהל התקן באתר האינטרנט, נסה לפנות ליצרן.

  אם אינך בטוח כיצד לפנות ליצרן, עבור אל דף האינטרנט עזרה ותמיכה של Microsoft לקבלת רשימה של פרטי קשר עבור רוב ספקי החומרה.

  הערה

  • על כל מנהלי ההתקנים שלך להיות תואמים לגירסה זו של Windows. אין להוריד מנהלי התקנים המפורטים כתואמים לגירסה אחרת.

 • Windows אינו מזהה את התקן ה- USB. כדי ש- Windows יוכל למצוא מנהל התקן עבור התקן ה- USB שלך ולהתקינו, דרושה לו היכולת לזהות כראוי את ההתקן.

  לעתים, ייתכן שיהיה לך התקן USB ש- Windows אינו מזהה ושלא הגיע עם דיסק המכיל מנהל התקן. במקרה זה, באפשרותך לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של יצרן ההתקן. לעתים קרובות, באפשרותך להוריד מנהלי התקנים ממקטע התמיכה של אתרים אלה. אם אין באפשרותך למצוא מנהל התקן באתר האינטרנט, נסה לפנות ליצרן.

  אם אינך בטוח כיצד לפנות ליצרן, עבור אל דף האינטרנט עזרה ותמיכה של Microsoft לקבלת רשימה של פרטי קשר עבור רוב ספקי החומרה.

  לאחר איתור מנהל התקן עבור התקן שאין ל- Windows אפשרות לזהות, יהיה עליך להתקין את מנהל ההתקן באופן ידני. לקבלת מידע אודות התקנה ידנית של מנהל התקן, ראה תיקון או עדכון של מנהל התקן.

  הערה

  • על כל מנהלי ההתקנים שלך להיות תואמים לגירסה זו של Windows. אין להוריד מנהלי התקנים המפורטים כתואמים לגירסה אחרת.

 • קיימת בעיה בהתקן. אם יש לך מחשב אחר הפועל כראוי, חבר את ההתקן למחשב זה כדי לבדוק אם אתה נתקל באותה בעיה. אם אתה נתקל באותה בעיה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן.

  אם אתה סבור שההתקן פגום, פנה ליצרן.

  בנוסף, באפשרותך לבדוק את מצב ההתקן ב- Windows.

  כדי לבדוק את המצב של התקן

  כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

  1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. לחץ פעמיים על קטגוריית ההתקן המתאימה ולאחר מכן חפש רשומה עבור ההתקן הבעייתי.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן ה- USB ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן הבט בתיבה מצב התקן כדי לראות אם מצוינות בעיות בהתקן - באופן ספציפי, בעיה במנהל ההתקן.

  אם אתה חושד שמנהל התקן שקיבלת מהיצרן פגום, פנה ליצרן.

 • מנהל ההתקן עבור ההתקן אינו תקין. לעתים, ייתכן שיצרן יפיץ מנהל התקן פגום עבור אחד מההתקנים שלו.

  אם יש לך התקן שאינו פועל כראוי, ייתכן שיקשה עליך לדעת אם הבעיה היא בהתקן עצמו או במנהל ההתקן עבור ההתקן.

  אם התקן פועל כראוי אך נכשל לאחר עדכון מנהל ההתקן שלו, הבעיה היא במנהל ההתקן החדש. חזור למנהל ההתקן הקודם שהותקן. לקבלת הוראות, ראה שחזור מנהל התקן לגירסתו הקודמת.

  אם אתה מתקין התקן בפעם הראשונה, אין באפשרותך להחזיר את מנהל ההתקן למצב קודם, מכיוון שאין מנהל התקן קודם שהותקן. אך באפשרותך לנסות לקבוע אם מנהל ההתקן פגום.

  כדי לבדוק אם מנהל התקן פגום

  כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

  1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. לחץ פעמיים על קטגוריית ההתקן המתאימה ולאחר מכן חפש ערך עבור ההתקן הבעייתי.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן ה- USB ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן הבט בתיבה מצב התקן כדי לראות אם מצוינות בעיות בהתקן - באופן ספציפי, בעיה במנהל ההתקן.

  אם אתה חושד שמנהל התקן שקיבלת מהיצרן פגום, פנה ליצרן.

 • יציאת ה- USB פגומה. אם אתה מחבר התקן USB ליציאה פגומה, ההתקן לא יפעל. נסה לחבר את ההתקן ליציאה אחרת. אם כל יציאות ה- USB נמצאות בשימוש, נתק את אחד ההתקנים האחרים וחבר את ההתקן הבעייתי ליציאה זו.

  אם ההתקן מחובר לרכזת USB משנית, במקום ישירות ליציאת USB במחשב, נתק את ההתקן מהרכזת ולאחר מכן חבר את ההתקן ישירות ליציאה במחשב.

 • ההתקן אינו מקבל אספקת חשמל מספקת. רכזות USB אינן מספקות תמיד מספיק חשמל עבור התקנים מסוימים. ייתכן שההתקן שבו אתה מנסה להשתמש דורש את כל החשמל או רוחב הפס הזמינים שיש למחשב אפשרות לספק. אם ההתקן מחובר לרכזת USB ולא ישירות ליציאת USB, חבר את ההתקן ישירות ליציאת USB במחשב.

  באפשרותך גם להשאיר את ההתקן מחובר לרכזת ה- USB ולנתק התקנים אחרים ברכזת כדי לבדוק האם ההתקן פועל. אם פעולה זו פותרת את הבעיה, מומלץ לרכוש רכזת USB בעלת אספקת חשמל משלה, כדי שתהיה ברשותך אספקת חשמל מספקת עבור כל ההתקנים המחוברים לרכזת זו.

התקבלה ההודעה "התקן HI-SPEED USB מחובר לרכזת USB שאינה מסוג HI-SPEED".

התקני USB רבים, כגון כוננים קשיחים חיצוניים ונגני מדיה, מחייבים חיבור USB 2.0 במהירות גבוהה כדי לפעול כהלכה.

כיצד ניתן לדעת אם במחשב יש יציאת USB 2.0?

התקני USB רבים, כגון כוננים קשיחים חיצוניים ונגני מדיה, מחייבים חיבור למחשב באמצעות יציאת USB 2.0. USB 2.0 מהיר יותר מגירסאות קודמות; הדבר מאפשר העברות של קבצים בנפח גדול.

כדי לקבוע אם במחשב קיימת יציאת USB 2.0

כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

 1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. לחץ פעמיים על בקרי אפיק טורי אוניברסלי.

 3. אם המילה Enhanced (משופר) נכללת באחד מהבקרים המפורטים, מותקנים במחשב מנהלי התקנים של בקרי USB 2.0.

נראה שיציאות USB 2.0 אינן פועלות.

אם יציאות USB 2.0 במהירות גבוהה אינן פועלות, ייתכן שלא מותקן מנהל ההתקן המתאים עבור היציאות במחשב שלך או שהיציאות פגומות. אם אתה משתמש ברכזת USB חיצונית המחוברת למחשב, ייתכן שהיא פגומה או שחסרים בה מנהלי ההתקנים הנכונים. בדוק ב'מנהל ההתקנים' אם יציאות ה- USB או רכזות ה- USB פועלות כראוי.

 1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. לחץ פעמיים על בקרי אפיק טורי אוניברסלי ובדוק אם כל יציאות ה- USB, רכזות ה- USB ובקרי ה- USB פועלים כראוי. סימן קריאה צהוב יופיע לפני כל ההתקנים שאינם פועלים.

 3. אם 'מנהל ההתקנים' מציג יציאות USB, רכזות USB או בקרי USB שאינם פועלים, בדוק אם קיימים מנהלי התקנים עדכניים. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

מתקבלת הודעה על "חריגה מרוחב פס".

אם מחוברת למחשב מצלמת וידאו מסוג USB ומתקבלת הודעה על "חריגה מרוחב פס", נסה להקטין את רזולוציית המצלמה בתוכנית שבה אתה משתמש להצגת זרם הווידאו. הגדרת רזולוציה נמוכה יותר בדרך כלל דורשת רוחב פס קטן יותר. לקבלת מידע אודות אופן כוונון הגדרה זו, עיין במידע עבור התוכנית שבה אתה משתמש להצגת זרם הווידאו.

כאשר אני מחבר התקן, 'הפעלה אוטומטית' פותחת באופן אוטומטי תוכנית שבה אין ברצוני להשתמש.

בצע שלבים אלה:

 1. פתח את 'הפעלה אוטומטית' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חומרה וקול ולאחר מכן לחיצה על הפעלה אוטומטית.

 2. כדי לא להציג אף פעם את תיבת הדו-שיח 'הפעלה אוטומטית', בחר באפשרות אל תבצע כל פעולה לצד ההתקן או הדיסק. כדי לבחור פעולה בכל פעם שתחבר התקן או תכניס דיסק, בחר באפשרות שאל אותי בכל פעם. כדי להגדיר פתיחה אוטומטית של תוכנית בכל פעם, בחר את התוכנית.