פתרון בעיות של התקנת Windows

להלן פתרונות לכמה בעיות נפוצות הקשורות להתקנת Windows.

הצג הכל

אין לי מפתח מוצר.

אם אין לך מפתח מוצר להקלדה במהלך תהליך ההתקנה, עליך לקנות מפתח מוצר חדש ולהפעיל את Windows תוך 30 ימים ממועד ההתקנה.

היכן באפשרותי למצוא את מפתח המוצר של Windows שלי?

קבלת מפתח מוצר חדש של Windows

הפעלת Windows: שאלות נפוצות

אני מקבל הודעה המציינת שיש בעיה בהעתקת הקבצים.

ייתכן שההתקנה תיפסק אם למערכת אין אפשרות להעתיק קבצים. להלן מספר סיבות ופתרונות אפשריים לבעיה זו:

  • דיסק ההתקנה של Windows שלך שרוט, מוכתם או מלוכלך. נקה את הדיסק באמצעות מטלית רכה, הכנס אותו לכונן התקליטורים או לכונן ה- DVD ולאחר מכן התחל שוב את התקנת Windows. אם דיסק ההתקנה פגום, ייתכן שתצטרך להחליף אותו. לקבלת מידע נוסף, עבור אל המאמר המתאר כיצד להחליף תוכנה או חומרה חסרות של Microsoft או כאלה שאבדו או נפגמו באתר האינטרנט של Microsoft.

  • כונן התקליטורים או ה- DVD אינו פועל כהלכה או שעוצמת הרעידה של התקליטור גדולה מכדי שלקרן הלייזר תהיה אפשרות לקרוא את הנתונים באופן מדויק. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, עיין בתיעוד החומרה או פנה אל יצרן כונן התקליטורים או ה- DVD.

  • אם אתה משתמש בכונני תקליטורים או DVD מרובים, ייתכן שהמחשב מנסה לאתר את הקבצים בכונן הלא נכון. אם המחשב שלך כולל תכונה המאפשרת להפוך כונני תקליטורים או DVD שאינם בשימוש ללא זמינים, הפוך את הכוננים בהם אינך משתמש ללא זמינים. אם לא, נסה להכניס את התקליטור לכונן אחר ולאחר מכן הפעל שוב את ההתקנה.

  • קיים וירוס במחשב. הפעל תוכנית אנטי-וירוס כדי לסרוק את המערכת ולזהות תיקונים נדרשים. הקפד להפוך את תוכנית האנטי-וירוס ללא זמינה לפני שתתחיל את ההתקנה שוב.

המחשב שלי מפסיק להגיב בעת ההתקנה ומציג מסך כחול או שחור או מסך שאינו משתנה.

הגורם לכך הוא בדרך כלל חומרה או תוכנה שאינן תואמות ל- Windows Vista. אם נתקלת בבעיה זו, בצע את השלבים הבאים:

  1. המתן כ- 10 דקות כדי לראות אם ההתקנה נמשכת. צפה במחוון הדיסק הקשיח (בדרך כלל מדובר בנורה קטנה במחשב המהבהבת כשהדיסק הקשיח פועל) כדי לראות אם קיימת פעילות כלשהי. אם נראה שהדיסק הקשיח פועל, ההתקנה אמורה להיות בעיצומה. אם לא נראה שהדיסק הקשיח פועל, עבור לשלב 2.

  2. הסר את ההתקנה של כל תוכנות האנטי-וירוס ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אל תשכח להפוך את תוכנת האנטי-וירוס לזמינה לאחר התקנת Windows.

  3. אם ההתקנה נכשלת שוב, ייתכן שקיימת בעיה של חוסר תאימות חומרה. עבור אל Windows Vista Upgrade Advisor באתר האינטרנט של Microsoft כדי לראות אם במחשב שלך יכול לפעול Windows Vista.

  4. אם יש לך חומרה תואמת והמחשב עדיין מפסיק להגיב, הפוך כל חומרה שאינה נחוצה ללא זמינה. הסר התקנים של אפיק טורי אוניברסלי (USB); הסר או הפוך ללא זמינים מתאמי רשת, כרטיסי קול וכרטיסים טוריים; ולאחר מכן הפעל מחדש את ההתקנה.

  5. אם המחשב עדיין מפסיק להגיב במהלך ההתקנה, פנה אל יצרן המחשב או אל המשווק.

הופיעה הודעת שגיאה במהלך ההתקנה.

אם מוצגת הודעת שגיאה במהלך ההתקנה, קרא אותה בעיון ובצע את ההוראות שהיא מכילה כדי לסייע לך בפתרון הבעיה. אם דרוש לך מידע נוסף, עבור אל רשימת הודעות השגיאה שעשויות להופיע בעת שדרוג ל- Windows Vista באינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

הערה

  • מומלץ לקבל עדכונים חשובים להתקנה בתחילת תהליך ההתקנה. עדכונים אלה כוללים עדכוני אבטחה ועדכוני מנהלי התקנים של חומרה שייתכן שיסייעו לך בפתרון הבעיה. כדי לקבל עדכוני התקנה, דרוש לך חיבור פועל לאינטרנט במהלך ההתקנה. אם אין לך חיבור לאינטרנט, תוכל עדיין להתקין את Windows, אך לא תוכל לקבל את עדכוני ההתקנה.

תוכנית או התקן אינם פועלים מאז השדרוג ל- Windows Vista.

תחילה, נסה להתקין מחדש את התוכנית או ההתקן. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנה ליצרן לקבלת גירסה חדשה יותר של התוכנית או ההתקן - כזו שנועדה לפעול עם Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

דרושה לי עזרה בהתקנה או בשדרוג ל- Windows Vista.

לקבלת מידע מפורט אודות ההתקנה והשדרוג של גירסאות 32 סיביות ו- 64 סיביות של Windows, עבור אל אפשרויות התקנה עבור Windows Vista (32 סיביות) או אפשרויות התקנה עבור Windows Vista (64 סיביות) באינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

המחשב מאבד כוח חשמלי במהלך ההתקנה.

אם המחשב מאבד כוח חשמלי במהלך ההתקנה, Windows ינסה לחזור למערכת ההפעלה הנוכחית. באפשרותך להמשיך ולהשתמש בגירסה הנוכחית של Windows, אך ייתכן שכמה תכונות לא יפעלו.

לפני שתנסה להתקין שוב את Windows, פתור את הבעיות שייתכן שגרמו לאובדן הכוח החשמלי של המחשב. בדוק את כבלי החשמל ואת מפצלי החשמל והחלף חלקים פגומים. לאחר ביצוע פעולות אלה, נסה להתקין שוב את Windows Vista. גבה את הקבצים שלך ולאחר מכן בצע התקנה נקייה (התקנה שמחליפה באופן אוטומטי את הגירסה הקיימת של Windows, כולל כל הקבצים, ההגדרות והתוכניות). בתום ההתקנה, עליך להתקין מחדש באופן ידני את התוכניות שלך ולשחזר את הקבצים שגיבית.

הצג אינו מציג תמונה ברורה, או אינו מציג תמונה כלל, מאז שהתקנתי את Windows.

ודא שחיבורי הכבל של הצג הדוקים ושכרטיס המסך מותקן כראוי במחשב. אם תמונת הצג מהבהבת, ייתכן שיהיה עליך לשנות את רזולוציית הצג. לקבלת מידע נוסף, ראה תיקון הבהוב צג (קצב רענון).

מומלץ לבדוק את תוכנת הצג ואת כרטיס המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות של צג וכרטיס מסך. ייתכן שיהיה עליך גם להשיג את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כרטיס המסך או הצג. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

למחשב שלי אין אפשרות להשמיע קול מאז שהתקנתי את Windows.

תחילה ודא שעוצמת הרמקולים מכווננת כראוי. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לבדוק את כרטיס הקול. לקבלת מידע נוסף, ראה עצות לפתרון בעיות נפוצות בנושא קול.

איני יכול לשדרג ל- Windows Vista מגירסת השפה של Windows XP שברשותי.

לקבלת מידע מפורט אודות שדרוג מגירסאות שפה של Windows XP ל- Windows Vista, עבור אל אין באפשרותך לשדרג גירסאות שפה מסוימות של Windows XP ל- Windows Vista באינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

איני מוצא את התשובה לבעיה שלי בנושא זה.

כדי לחפש פתרונות נוספים, עבור אל מרכז הפתרונות של Windows Vista באתר האינטרנט של Microsoft.