פתרון בעיות הקשורות לאיתור מחשבים ברשת ביתית

להלן פתרונות לכמה בעיות נפוצות בחיפוש מחשבים ברשת ביתית.

הצג הכל

איני רואה את המחשבים או ההתקנים בתיקיה 'רשת'.

קיימות שתי סיבות אפשרויות לכך:

 • המחשב שלך לא מחובר לרשת. אם המחשב לא מחובר לרשת, התיקיה 'רשת' מופיעה ריקה, גם אם קיימים מחשבים והתקנים אחרים ברשת. כדי לפתור את הבעיה, התחבר לרשת או הגדר רשת חדשה.

  פתח את 'התחבר לרשת' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על התחבר אל.

 • גילוי רשת חוסם אותך מהצגת מחשבים והתקנים אחרים. אם הגדרת גילוי הרשת במחשב מוגדרת כלא פעילה, לא תראה מחשבים והתקנים אחרים ברשת. כדי לשנות את הגדרת גילוי הרשת, בצע את השלבים הבאים:

  1. פתח את 'מרכז הרשת והשיתוף' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחיצה על מרכז הרשת והשיתוף.

  2. אם גילוי רשת מבוטל, לחץ על לחצן החץ תמונה של לחצן החץ כדי להרחיב את המקטע, לחץ על הפעל גילוי רשת ולאחר מכן לחץ על החל. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

איני רואה את המחשב או ההתקן שאותם אני מצפה לראות בתיקיה 'רשת'.

קיימות שתי סיבות אפשרויות לכך:

 • המחשב או ההתקן אינם ברשת. כדי לפתור בעיה זו, הוסף את המחשב לרשת על-ידי חיבורו לרכזת, למתג, או לנתב (אם הרשת היא Ethernet) או על-ידי התחברות לרשת באמצעות אשף 'התחברות לרשת' (אם הרשת היא אלחוטית). אם אתה חושב שהמחשב נוסף לרשת אך קיימת בעיה, באפשרותך להפעיל את 'אבחון רשת' במחשב ולנסות לאתר את הבעיה. כדי להפעיל את 'אבחון רשת', באזור ההודעות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הרשת ולאחר מכן לחץ על אבחן ותקן.

 • הגדרת גילוי הרשת של המחשב מוגדרת כלא פעילה, מה שמונע ממך לראות אותו. כדי לשנות את הגדרת גילוי הרשת במחשב אחר, היכנס למחשב, לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על לוח הבקרה, לחץ על רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחץ על מרכז הרשת והשיתוף. לחץ על לחצן החץ תמונה של לחצן החץ כיד להרחיב את המקטע גילוי רשת, לחץ על הפעל גילוי רשת ולאחר מכן לחץ על החל. אם אינך הבעלים של המחשב או אם אין לך גישה אליו, בקש מבעליו לשנות את הגדרת גילוי הרשת לפעילה כדי שתוכל לראות את המחשב בתיקיה 'רשת'.

הערות

 • מחשבים שבהם פועלות גירסאות קודמות של Windows עשויים להתגלות ולהופיע בתיקיה 'רשת' רק לאחר מספר דקות. אם הרשת שלך מכילה יותר מקבוצת עבודה אחת, ייתכן שיידרשו עד 15 דקות להופעתם של מחשבים בהם פועלות גירסאות קודמות של Windows בתיקיה 'רשת'.

 • אנו ממליצים שכל המחשבים יהיו באותה קבוצת עבודה. אם עליך להשתמש בקבוצות עבודה מרובות, ודא שכל אחת מקבוצות העבודה מכילה מחשב שבו שיתוף קבצים זמין וגילוי רשת מופעל.

ממחשב שבו פועל Windows XP, איני רואה מחשבים ברשת שבהם פועל Windows Vista.

במחשב שבו פועל Windows XP, בדוק את שם קבוצת העבודה ולאחר מכן השווה אותו לשם קבוצת העבודה במחשבים שבהם פועל Windows Vista. אם שמות קבוצות העבודה לא תואמים, שנה את השמות כך שלכל המחשבים ברשת יהיה אותו שם קבוצת עבודה.

כדי לבדוק או לשנות את שם קבוצת העבודה במחשב שבו פועל Windows XP

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על ביצועים ותחזוקה ולאחר מכן לחץ על מערכת.

 2. לחץ על הכרטיסיה שם מחשב.

  שם קבוצת העבודה מוצג. כדי לשנות את שם קבוצת העבודה, לחץ על שינוי.

כדי לבדוק או לשנות את שם קבוצת העבודה במחשב שבו פועל Windows Vista

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחץ על מערכת.

  שם קבוצת העבודה מוצג תחת שם מחשב, תחום והגדרות קבוצת עבודה. כדי לשנות את שם קבוצת העבודה, לחץ על שנה הגדרות. נדרשת הרשאת מנהל אם אתה מתבקש לתת סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת, לחץ על הכרטיסיה שם מחשב ולאחר מכן לחץ על שינוי.

 3. בתיבת הדו-שיח שינויים בשם מחשב/תחום, הקלד את השם החדש של קבוצת העבודה בתיבה קבוצת עבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תמונה של תיבת הדו-שיח 'שינויים בשם מחשב/תחום'
  תיבת הדו-שיח 'שינויים בשם מחשב/תחום'

הערה