'צייר' הוא תוכנית המשמשת לציור, צביעה ועריכה של תמונות. באפשרותך להשתמש ב'צייר' כמו בלוח ציור דיגיטלי כדי ליצור תמונות פשוטות ופרוייקטים יצירתיים או כדי להוסיף טקסט ועיצובים לתמונות אחרות, כגון אלו שצולמו באמצעות המצלמה הדיגיטלית.

החלקים ב'צייר'

כדי לפתוח את 'צייר', לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על צייר.

עם הפעלת 'צייר', מופיע חלון שהוא ריק ברובו, עם מספר כלים לציור ועריכה. באיור הבא מוצגים חלקים שונים של חלון 'צייר':

תמונה של חלון היישום 'צייר'
חלון 'צייר'

עבודה עם כלים

'צייר' כולל אוסף שימושי של כלי ציור בארגז הכלים. באפשרותך להשתמש בכלים אלה ליצירת ציורים ביד חופשית ולהוספת מגוון של צורות לתמונות.

בסעיף זה מתוארות כמה משימות נפוצות. לקבלת מידע אודות אופן השימוש בכל כלי בארגז הכלים של 'צייר', ראה כלים ב'צייר'.

ציור קו

כלים מסוימים, כמו העיפרון, המברשת, הקו והעיקול, מאפשרים לך ליצור מגוון של קווים ישרים, מעוקלים ומפותלים. מה שאתה מצייר נקבע לפי האופן שבו אתה מניע את העכבר במהלך הציור. באפשרותך להשתמש בכלי 'קו' לציור קו ישר, לדוגמה.

 1. בארגז הכלים, לחץ על הכלי  קו.תמונה של הכלי 'קו' .
 2. בתיבת הצבעים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

 3. כדי לצייר, גרור את המצביע בתוך אזור הציור.

ציור קו משורבט

הציורים שלך לא חייבים להיות מורכבים מקווים ישרים בלבד. באפשרותך להשתמש בכלי 'עיקול' ליצירת עיקולים חלקים, למשל. ניתן להשתמש בעיפרון ובמברשת ליצירת צורות חופשיות אקראיות לחלוטין.

 1. בארגז הכלים, לחץ על הכלי עיפרון  תמונה של הכלי 'עיפרון' .
 2. בתיבת הצבעים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

 3. כדי לצייר, גרור את המצביע בתוך אזור הציור.

עצה

 • אם ברצונך ליצור קו רחב יותר, השתמש במקום זאת ב'מברשת'. ניתן לבצע התאמה אישית של המברשת למגוון עוביים.

ציור צורה

כלים מסוימים, כגון המלבן והאליפסה, מאפשרים לך להוסיף צורות לציור. הטכניקה זהה, ללא תלות בצורה הנבחרת. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בכלי מצולע כדי לצייר מצולע, שהוא צורה שיכולה לכלול כל מספר של פאות.

 1. בארגז הכלים, לחץ על הכלי מצולע  תמונה של הכלי 'מצולע'.
 2. בתיבת האפשרויות, לחץ על סגנון מילוי:

  תמונה של אפשרויות המילוי
  אפשרויות מילוי
  • מיתאר. הצורה תהיה מיתאר בלבד, עם פנים שקוף.

  • מיתאר עם מילוי. פנים הצורה יהיה צבע הרקע הנוכחי. (כדי לקבוע את צבע הרקע, בתיבת הצבעים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צבע.)

  • מלא. פנים הצורה יהיה צבע הרקע הנוכחי, אך לצורה לא יהיה מיתאר.

 3. כדי להוסיף מצולע, גרור את מצביע העכבר באזור הציור ולאחר מכן לחץ כדי לסיים את הפאה הראשונה.

 4. גרור את המצביע כדי ליצור את הפאה הבאה ולאחר מכן לחץ כדי לסיים את הפאה. חזור על פעולה זו לפי הצורך עבור הפאות האחרות.

 5. כדי ליצור את הפאה האחרונה ולסגור את המצולע, לחץ פעמיים.

מחיקה של חלק מהתמונה

אם עשית טעות או אם פשוט ברצונך לשנות חלק בתמונה, השתמש במחק. כברירת מחדל, המחק משנה כל אזור שאתה מוחק ללבן, אך באפשרותך לשנות את צבע המחק. לדוגמה, אם תגדיר את צבע המחק לצהוב, כל מה שתמחק יהפוך לצהוב.

 1. בארגז הכלים, לחץ על הכלי מחקתמונה של הכלי 'מחק' .
 2. בתיבת הצבעים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצבע שבו ברצונך להשתמש למחיקה. אם ברצונך למחוק באמצעות הצבע לבן, אין צורך לבחור צבע.

 3. גרור את המצביע מעל האזור שברצונך למחוק.

שינוי האפקט של כלי הציור

תיבת האפשרויות, הממוקמת מתחת לארגז הכלים, היא המקום שבו באפשרותך לשנות את אופן הציור של כלי. באפשרותך להגדיר את עובי המברשת של הכלי (פעולה שמשפיעה על המשקל של הציור במסך) ואם הצורות שאתה מצייר הן בעלות מיתאר או מלאות.

שינוי תנועת מברשת של 'מברשת'

 1. בארגז הכלים, לחץ על הכלי מברשת  תמונה של הכלי 'מברשת'.
 2. בתיבת האפשרויות, לחץ על צורת המברשת שעימה ברצונך לצייר.

  תמונה של אפשרויות המברשת
  תמונה של אפשרויות המברשת
 3. כדי לצייר, גרור את המצביע בתוך אזור הציור.

שמירת תמונה

שמור את התמונה בתדירות גבוהה כדי להבטיח שעבודתך לא תאבד בשוגג. לשם כך, בתפריט קובץ, לחץ על שמור. פעולה זו שומרת את כל השינויים שביצעת בתמונה מאז השמירה האחרונה.

עם זאת, בפעם הראשונה שתשמור תמונה, יהיה עליך להעניק לתמונה שם קובץ. פעל לפי השלבים הבאים:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 2. בתיבה שמור כסוג, בחר את תבנית הקובץ הרצויה.

 3. בתיבה שם קובץ, הקלד שם.

 4. לחץ על שמור.