קובץ RAR הוא אוסף של קבצים דחוסים, אשר עובדו כך שינצלו פחות שטח. נהוג להתייחס אליו כך מכיוון שקבצי RAR משתמשים בדרך כלל בסיומת שם הקובץ ‎.rar ניתן להעביר קובץ RAR למחשבים אחרים במהירות רבה יותר מאשר קבצים שאינם דחוסים. כדי לחלץ קבצים מקובץ RAR דחוס, עליך להשתמש בתוכנית מיוחדת המיועדת לפעולה עם קבצי RAR.

קיימת חלופה לשימוש בקבצי RAR: שימוש בקבצי Zip, שניתן לדחוס אותם ולבטל את דחיסתם באמצעות Windows.