Windows Mail: תהליך הגדרת חשבון מתחילתו ועד סופו

הגדרת הדואר האלקטרוני שלך דומה מעט להגדרת מחשב חדש: יש לעשות זאת פעם אחת בלבד. לאחר קביעת התצורה של חשבונות הדואר האלקטרוני שלך ב- Windows Mail, לעולם לא תידרש לעסוק בכך שוב - אלא אם תפתח חשבון דואר אלקטרוני חדש.

Windows Mail מאפשר שליחה וקבלה של הודעות מחשבונות דואר אלקטרוני מרובים. באפשרותך להגדיר את Windows Mail כך שיפעל עם סוגים רבים של ספקים, משירותי הדואר האלקטרוני הגדולים והפופולריים ביותר, ועד לספק שירותי האינטרנט (ISP) הקטן ביותר.

ניתן לנהל חשבונות דואר אלקטרוני מרובים בצורה פשוטה יותר מאחר שכל חשבון ב- Windows Mail מאורגן בתיקיה משלו. באפשרותך לבדוק אם קיימות הודעות בכל אחד מחשבונות הדואר האלקטרוני שלך בבת אחת על-ידי לחיצה על לחצן יחיד. עם זאת, תחילה יהיה עליך להגדיר בנפרד כל אחד מחשבונות הדואר האלקטרוני ב- Windows Mail.

תמונה של המסך 'חשבונות אינטרנט' ב- Windows Mail
באפשרותך להוסיף חשבונות דואר אלקטרוני מרובים ל- Windows Mail ולשלוח ולקבל דואר אלקטרוני עבור כולם ממיקום אחד

אל תתבלבל

לפני הגדרת Windows Mail, אסוף תחילה את המידע הבא עבור כל חשבון דואר אלקטרוני. יהיה עליך להזין מידע זה בעת תהליך ההגדרה:

 • כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך.

 • סוג שרת הדואר האלקטרוני המשמש את שירות הדואר האלקטרוני שלך.

 • הכתובת של שרת הדואר האלקטרוני הנכנס ושל שרת הדואר האלקטרוני היוצא המשמשים את ספק הדואר האלקטרוני שלך.

לרוב, כל אחד יודע מהי כתובת הדואר האלקטרוני ומהי הסיסמה שלו, אך רבים מתבלבלים כאשר הם מתבקשים להזין מידע אודות שרתי דואר אלקטרוני. הדרך הקלה ביותר היא לאסוף מידע בסיסי מסוים מספק הדואר האלקטרוני שלך לפני שתתחיל להוסיף חשבונות ל- Windows Mail.

סוגי שרתי דואר אלקטרוני

Windows Mail תומך בשלושה סוגים של שרתי דואר אלקטרוני. אינך צריך להבין את הפרטים אודות סוגי שרתים אלה; עליך רק לברר איזה שרת משמש את שירות הדואר האלקטרוני שלך הן עבור דואר אלקטרוני נכנס והן עבור דואר אלקטרוני יוצא:

 • שרתי Post Office Protocol 3 (POP3)‎. מרבית שירותי הדואר האלקטרוני וספקי שירותי האינטרנט משתמשים בסוג שרת זה, בייחוד עבור חשבונות דואר אלקטרוני אישיים. הם מאחסנים הודעות דואר אלקטרוני נכנסות עד שאתה בודק את הדואר האלקטרוני שלך; עם הבדיקה, ההודעות מועברות למחשב שלך. הודעות נמחקות בדרך כלל מהשרת בעת בדיקת הדואר האלקטרוני.

 • שרתי Internet Message Access Protocol (IMAP)‎. שרתים אלה מאפשרים לך לעבוד עם הודעות דואר אלקטרוני מבלי להורידן למחשב תחילה. באפשרותך להציג הודעות בתצוגה מקדימה, למחוק אותן ולארגן אותן ישירות בשרת הדואר האלקטרוני. עותקים מאוחסנים בשרת עד שאתה מוחק אותם. IMAP נמצא בשימוש בדרך כלל בחשבונות דואר אלקטרוני עסקיים.

 • שרתי Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)‎. שרת דואר יוצא זה מטפל בשליחת הודעות הדואר האלקטרוני שלך לאינטרנט. שרת SMTP מטפל בדואר אלקטרוני יוצא בלבד ומשמש בשילוב עם שרת דואר אלקטרוני נכנס מסוג POP3 או IMAP.

שרתי דואר אלקטרוני נכנס ויוצא

ברגע שידוע לך סוג שרת הדואר האלקטרוני המשמש כל אחד מחשבונות הדואר האלקטרוני שלך, עליך לברר מהי הכתובת של שרתי הדואר האלקטרוני הנכנס והיוצא שלו. בעת תהליך ההגדרה, Windows Mail מחייב אותך להזין את הכתובת של כל אחד משרתי הדואר האלקטרוני. קיימים רק שני סוגים של שרתי דואר נכנס שניתן לבחור מתוכם: POP3 או IMAP.

תמונה של המסך להגדרת שרתי דואר אלקטרוני ב- Windows Mail
לפני הגדרת חשבון דואר אלקטרוני ב- Windows Mail, עליך לברר מהי הכתובת של שרתי הדואר האלקטרוני הנכנס והיוצא המשמשים את ספק הדואר האלקטרוני שלך

POP3 הוא ללא ספק הסוג הנפוץ ביותר של שרת דואר אלקטרוני נכנס עבור חשבונות דואר אלקטרוני אישיים. SMTP הוא הסוג היחיד של שרת דואר אלקטרוני יוצא הפועל עם Windows Mail, כך שבדרך כלל אפילו אינך צריך לפנות לספק הדואר האלקטרוני כדי לברר מהו סוג שרת הדואר היוצא שלך. למעשה, כל חשבונות הדואר האלקטרוני האישיים - למעט דואר אלקטרוני מבוסס אינטרנט - משתמשים בשרת SMTP עבור דואר אלקטרוני יוצא.

כתובות של שרתי דואר אלקטרוני מופיעות בדרך כלל באותה תבנית. לרוב ספקי שירותי האינטרנט (המכונים "myisp" בדוגמה זו) יש כתובות שרת הדומות לזו:

 • שרת דואר נכנס: pop.myisp.com (או imap.myisp.com, אם נעשה שימוש בשרת IMAP)

 • שרת דואר יוצא: smtp.myisp.com

בדרך כלל תוכל להחליף את myisp שבדוגמה לעיל בשם ספק שירותי האינטרנט שלך. אם פעולה זו אינה מצליחה, פנה לספק שירותי האינטרנט. שאלות בנוגע לכתובות של שרתי דואר אלקטרוני הן אחד מסוגי הפניות הנפוצים ביותר שספקי דואר אלקטרוני מקבלים, ולכן הם מציבים בדרך כלל מידע זה במקטע התמיכה של אתר האינטרנט שלהם.

להלן כתובות שרת של כמה משירותי הדואר האלקטרוני הפופולריים ביותר:

 • Yahoo!‎:‏ pop.mail.yahoo.com (נכנס) ו- smtp.mail.yahoo.com (יוצא)

 • AOL:‏ imap.aol.com (נכנס) ו- smtp.aol.com (יוצא)

 • Gmail:‏ pop.gmail.com (נכנס) ו- smtp.gmail.com (יוצא)

לבסוף, עליך לדעת אם שרת הדואר האלקטרוני היוצא שלך מחייב אימות, מאחר שקיימת תיבות סימון עבור אימות בעת הגדרת חשבון דואר אלקטרוני חדש ב- Windows Mail. אם אינך מקבל תשובה מספק הדואר האלקטרוני שלך, נסה לשלוח הודעת בדיקה כאשר תיבת הטקסט נבחרת, והודעת בדיקה אחרת כאשר תיבת הטקסט אינה נבחרת, וראה איזו מהפעולות מצליחה.

הערה

 • שירותי דואר אלקטרוני מסוימים, כגון Yahoo! Mail, מחייבים מנוי משופר לצורך גישה מסוג POP3.

דואר אלקטרוני המבוסס על האינטרנט ו- Windows Live Mail

אנשים רבים מעוניינים לדעת אם הם יכולים לשלוח ולקבל דואר של Windows Live Hotmail ב- Windows Mail. התשובה היא לא - Windows Mail אינו תומך בשרתי ה- HTTP המשמשים את Hotmail ושירותי דואר אלקטרוני אחרים המבוססים על האינטרנט.

עם זאת, באפשרותך להגדיר את Hotmail וחשבונות דואר אלקטרוני אחרים המבוססים על האינטרנט כך שיפעלו עם Windows Live Mail. הדבר מאפשר לך לאחסן ולקרוא הודעות Hotmail גם כשאינך מחובר לאינטרנט.

Windows Live Mail כולל את התכונות המוכרות של Windows Mail, תוכנית הדואר הכלולה ב- Windows Vista, בתוספת תכונות חדשות כגון היכולת להזין אוטומטית את ההגדרות המתאימות עבור שרתי דואר אלקטרוני המשמשים עבור שירותים נפוצים של דואר אלקטרוני, כולל Windows Live Hotmail,‏ Yahoo!‎,‏ AOL ו- Gmail.

Windows Live Mail פועל גם עם שירותי דואר אלקטרוני של ספקי דואר אלקטרוני וספקי שירותי אינטרנט אחרים; עם זאת, יהיה עליך לקבוע את התצורה של חשבונות אלה באופן ידני.

כדי להוריד את Windows Live Mail, עבור אל אתר האינטרנט של Windows Live Mail.

צעד אחר צעד

לאחר איסוף המידע הנדרש עבור כל אחד מחשבונות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להתחיל בהגדרת Windows Mail. להלן אופן ההוספה של חשבון דואר אלקטרוני ב- Windows Mail:

 1. פתח את Windows Mail על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על כל התוכניות ולאחר מכן לחיצה על Windows Mail.

 2. לחץ על תפריט כלים ולאחר מכן לחץ על חשבונות.

 3. לחץ על הוספה.

  תמונה של המסך 'בחירת סוג חשבון' ב- Windows Mail
  לאחר לחיצה על 'הוספה' במסך 'חשבונות אינטרנט', Windows Mail ישאל אותך מהו סוג החשבון שברצונך להוסיף
 4. לחץ על חשבון דואר אלקטרוני, לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות.

לאחר שתסיים להזין את כל המידע עבור חשבון דואר אלקטרוני אחד, חזור על התהליך עבור כל חשבון דואר אלקטרוני שברצונך להגדיר.

הערה

 • בעת תהליך ההגדרה, תתבקש לבחור שם תצוגה. מומלץ שתזין כאן את שמך האמיתי במקום את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מאחר שזהו השם שנמענים יראו כאשר תשלח אליהם הודעת דואר אלקטרוני.

קרא גם קבוצות דיון

Windows Mail מאפשר לך לבצע פעולות נוספות, מעבר לשליחת דואר אלקטרוני. באפשרותך גם לקרוא קבוצות דיון ב- Windows Mail. קבוצות דיון הן פורומי דיון באינטרנט, שבהם קבוצות משתמשים עם תחומי עניין משותפים נאספות כדי לדבר על כל נושא, החל בתוכנה וכלה בחוברות קומיקס ופוליטיקה.

בניגוד להודעות דואר אלקטרוני, הגלויות רק לשולח ולנמענים שצוינו, הודעות של קבוצת דיון זמינות לקריאה על-ידי כל משתמש המציג את קבוצת הדיון שבה הוצבו. קבוצות דיון הן בעלות היקף בינלאומי, עם משתתפים מכל קצות האינטרנט.

כדי שתוכל להציג הודעות בקבוצת דיון, נחוצה לך תוכנית קורא קבוצות דיון, כגון Windows Mail. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הקריאה של קבוצות דיון באמצעות Windows Mail, ראה הרשמה כמנוי לקבוצת דיון.