עבודה עם סרטונים ב- Windows Movie Maker

לאחר שתייבא קבצים לתוך Windows Movie Maker, תהיה מוכן להתחיל בחלק העיקרי של יצירת סרטים - עריכה. באמצעות Windows Movie Maker, באפשרותך לערוך סרטונים במגוון דרכים שונות. באפשרותך לפצל סרטון ארוך לשני סרטונים קצרים יותר, לשלב שני סרטונים לסרטון בודד, לחתוך את ההתחלה או הסיום של סרטון ואף ליצור סרטונים חדשים.

פיצול ושילוב של סרטונים

באפשרותך לפצל באופן ידני סרטוני וידאו וקטעי שמע לקטעים קטנים יותר כדי להפוך את העבודה עם הסרטונים לקלה יותר. לדוגמה, אם יש לך סרטון וידאו הכולל שתי סצינות שונות, ייתכן שתרצה לפצל את סרטון הווידאו בנקודה שבה מסתיימת סצינה אחת ומתחילה סצינה אחרת, ולאחר מכן להוסיף מעבר בין שני הסרטונים.

תמונה המציגה שני סרטוני וידאו
סרטון וידאו שפוצל לשני סרטונים

לחלופין, ייתכן שיש לך קובץ שחולק לסרטונים קטנים יותר שאותם ברצונך לשלב. עם זאת, באפשרותך לשלב סרטונים רציפים בלבד. "רציפים" פירושו ששעת ההתחלה של הסרטון השני מוגדרת מיד לאחר שעת הסיום של הסרטון הראשון. לדוגמה, אם יש לך קובץ וידאו או קטע שמע שפוצל לסרטונים כאשר יובא אל Windows Movie Maker, ושמות הסרטונים הם 'סרטון 1', 'סרטון 2' ו'סרטון 3', בסדר זה, באפשרותך לשלב את 'סרטון 1' עם 'סרטון 2', או את 'סרטון 2' עם 'סרטון 3', אך לא את 'סרטון 1' עם 'סרטון 3'.

באפשרותך לשלב סרטוני וידאו רציפים בלוח התכנון או בחלונית התוכן (לפני הוספת הסרטון או הסרטונים ללוח התכנון/ציר הזמן).

הצג הכל

כדי לפצל סרטון

 1. בחלונית התוכן או בלוח התכנון/ציר הזמן, לחץ על סרטון הווידאו או קטע השמע שברצונך לפצל.

 2. תחת צג התצוגה המקדימה, לחץ על לחצן הפעלתמונה של לחצן 'הפעל' ב- Windows Movie Maker.
 3. כאשר הסרטון מגיע לנקודה הסמוכה למקום שבו ברצונך לפצל את הסרטון, לחץ על השהה.

 4. תחת צג התצוגה המקדימה, השתמש בלחצני ההפעלה כדי לאתר את הנקודה שבה ברצונך לפצל את הסרטון.

 5. תחת צג התצוגה המקדימה, לחץ על לחצן פצל.

עצה

 • באפשרותך לגרור את מחוון ההפעלה בסרגל החיפוש לנקודה המדויקת שבה ברצונך לפצל את הסרטון.

כדי לשלב סרטונים

 1. בחלונית התוכן או בלוח התכנון, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על הסרטונים הרציפים שברצונך לשלב.

 2. לחץ על סרטון ולאחר מכן לחץ על שלב.

  פרטי השם והמאפיינים של הסרטון הראשון בקבוצה משמשים עבור הסרטון החדש והזמן משתנה בהתאם.

עצה

 • באפשרותך לשלב יותר משני סרטונים בו-זמנית, כל עוד הם עוקבים. כדי לבחור מספר סרטונים, לחץ על הסרטון הראשון, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על הסרטון האחרון.

חיתוך (הסתרה) של חלקים מסרטון וידאו

בעת חיתוך סרטון, אתה יוצר נקודה חדשה של תחילת חיתוך ו/או של סיום חיתוך. נקודת תחילת החיתוך קובעת את מועד התחלת ההפעלה של הסרטון, ונקודת סיום החיתוך קובעת את מועד סיום ההפעלה של הסרטון בפרוייקט ובסרט הסופי. בעת חיתוך סרטון, החלק החתוך של הסרטון לא יוסר באופן ממשי מקובץ המקור; הוא פשוט יוסתר כך שהחלק החתוך לא יופיע בפרוייקט או בסרט שיפורסם.

תמונה של סרטון וידאו חתוך כשהחלק החתוך מסומן
סרטון וידאו חתוך כשהחלק החתוך מסומן
הצג הכל

כדי לחתוך סרטון וידאו

 1. אם אתה נמצא בתצוגת לוח התכנון, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על ציר זמן.

 2. בציר הזמן, לחץ על הסרטון שברצונך לחתוך.

 3. השתמש בפקדי ההפעלה תחת צג התצוגה המקדימה כדי לאתר את הנקודה שבה ברצונך לחתוך את הסרטון.

 4. בצע את הפעולות הבאות:

  • כאשר מחוון ההפעלה נמצא בנקודה שבה ברצונך להתחיל את הפעלת סרטון הווידאו או קטע השמע שנבחרו, לחץ על סרטון ולאחר מכן לחץ על חתוך מההתחלה.

  • כאשר מחוון ההפעלה נמצא בנקודה שבה ברצונך להפסיק את הפעלת סרטון הווידאו או קטע השמע שנבחרו, לחץ על סרטון ולאחר מכן לחץ על חתוך מהסוף.

הערות

 • באפשרותך גם לגרור את נקודות האחיזה לחיתוך בסרטון כדי להגדיר את נקודות ההתחלה והסיום של החיתוך. נקודות אחיזה לחיתוך מופיעות כמשולשים שחורים קטנים בתחילת סרטון ובסופו לאחר לחיצה על הסרטון בציר הזמן. בעת הצבת המצביע מעל לנקודת אחיזה לחיתוך, המצביע משתנה לחץ אדום בעל שני ראשים. גרור נקודת אחיזה לחיתוך כדי להגדיר את נקודת ההתחלה או נקודת הסיום החדשות של הסרטון.

  תמונה של חיתוך סרטון
  חיתוך סרטון באמצעות נקודת אחיזה לחיתוך
 • ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על לחצן הגדל תצוגת ציר זמן פעם אחת או יותר כדי לראות את הסרטונים בצורה ברורה יותר בציר הזמן. לחצן 'הגדל תצוגת ציר זמן' מופיע בסרגל הכלים של ציר הזמן כזכוכית מגדלת שעליה סימן חיבור (+).

כדי לבטל חיתוך סרטון

 1. אם אתה נמצא בתצוגת לוח תכנון, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על ציר זמן.

 2. לחץ על הסרטון החתוך בציר הזמן, לחץ על סרטון ולאחר מכן לחץ על נקה נקודות חיתוך.

יצירת סרטונים

ייתכן שתרצה ליצור מספר סרטונים קטנים וקלים יותר לניהול מסרטון וידאו קיים בודד, כדי להפוך את העבודה על הפרוייקט לקלה יותר. Windows Movie Maker יוצר סרטונים בדרכים שונות, בהתאם למקור הסרטון. אם סרטון המקור נלקח ממצלמת וידאו דיגיטלית (DV)‏, Windows Movie Maker יוצר סרטונים המבוססים על חותמות הזמן שמצלמת ה- DV מוסיפה בעת ההקלטה המקורית של וידאו המקור, כמו גם על שינויי תמונה משמעותיים בווידאו.

 1. בחלונית התוכן, בחר את סרטון הווידאו שעבורו ברצונך ליצור סרטונים.

 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על צור קליפים.

הערה

 • ניתן ליצור סרטונים באופן אוטומטי עבור קבצי Windows Media Video (WMV)‎ ועבור קבצי וידאו מסוג Audio-Video Interleaved (AVI)‎ אשר משתמשים ברכיב ה- Codec של DV. עבור תבניות אחרות של קבצי וידאו, לא תמיד ניתן ליצור סרטונים באופן אוטומטי על-ידי יצירת סרטונים, כך שקובץ הווידאו מופיע כסרטון וידאו אחד גדול ב- Windows Movie Maker. עבור סרטוני וידאו גדולים אלה, פצל את הסרטון באופן ידני כדי להפריד את סרטון הווידאו הגדול לסרטונים קטנים יותר.