עבודה עם התיקיה 'חיבורי רשת'

בתיקיה 'חיבורי רשת' מאוחסנים כל חיבורי הרשת שלך. חיבור רשת הוא קבוצה של נתונים המאפשרים למחשב להתחבר לאינטרנט, לרשת או למחשב אחר. בעת התקנת מתאם רשת במחשב, Windows יוצר חיבור עבורו בתיקיה 'חיבורי רשת'. חיבור רשת מקומית נוצר עבור מתאם רשת Ethernet. חיבור רשת אלחוטית נוצר עבור מתאם רשת אלחוטי.

לאחר יצירת חיבור רשת, באפשרותך להגדיר רשת, חיבור לאינטרנט או חיבור רשת וירטואלית פרטית (VPN).

כדי להגדיר רשת או חיבור

  1. פתח את 'מרכז הרשת והשיתוף' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחיצה על מרכז הרשת והשיתוף.

  2. בחלונית הניווט, תחת משימות, לחץ על הגדר חיבור או רשת ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף.

בתיקיה 'חיבורי רשת', באפשרותך לבחור חיבור ולהציג פרטי מצב, כגון משך החיבור, המהירות שלו וכמויות הנתונים שהועברו והתקבלו; כמו כן, באפשרותך להשתמש בכלי אבחון הזמינים עבור חיבור מסוים. בהתאם למצב החיבור, משתנה מראה הסמל בתיקיה 'חיבורי רשת'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתיקיה 'חיבורי רשת', ראה:

לקבלת מידע נוסף אודות רשתות, חפש "רשת" בעזרה ותמיכה.