הצגת סרגל הכלים 'הפעלה מהירה'

סרגל 'הפעלה מהירה' הוא סרגל כלים הניתן להתאמה אישית שמאפשר לך להפעיל את התוכניות המועדפות שלך בלחיצה בודדת. כך תוכל להציג את סרגל הכלים 'הפעלה מהירה':

הצג הכל

כדי להציג את סרגל הכלים באמצעות העכבר

  1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, ודא שאתה נמצא בתצוגה קלאסית ושכל הסמלים של לוח הבקרה מוצגים. אם אינך נמצא בתצוגה זו, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית בחלונית הימנית של לוח הבקרה.

  3. לחץ על שורת המשימות ותפריט התחלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'מאפייני שורת המשימות ותפריט התחלה'. לחץ על הכרטיסיה שורת המשימות ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצג סרגל הפעלה מהירה.

  4. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על לחצן סגור.

כדי להציג את סרגל הכלים באמצעות לוח המקשים

  1. הצג את תפריט התחלה על-ידי הקשה על Ctrl+Esc (או על מקש סמל Windows). לאחר מכן, פתח את לוח הבקרה על-ידי הקשה על ל.

  2. בלוח הבקרה, ודא שאתה נמצא בתצוגה קלאסית ושכל הסמלים של לוח הבקרה מוצגים. אם אינך נמצא בתצוגה זו, עבור לחלונית הימנית של לוח הבקרה ופתח את עבור לתצוגה קלאסית על-ידי הקשה על Tab ולאחר מכן על Enter. הקש על מקשי החצים כדי לעבור אל שורת המשימות ותפריט התחלה ולאחר מכן הקש Enter.

  3. בתיבת הדו-שיח 'מאפייני שורת המשימות ותפריט התחלה', בכרטיסיה שורת המשימות, בחר בתיבת הסימון הצג סרגל הפעלה מהירה על-ידי הקשה על ר. לאחר מכן הקש Enter.

  4. סגור את לוח הבקרה על-ידי הקשה על Alt+ק, ג.