צריבת תקליטור או DVD מקובץ ISO

קובץ ISO, המכונה גם תמונת דיסק, הוא קובץ בודד המהווה עותק של תקליטור נתונים או DVD שלם. בעת צריבת תקליטור או DVD מקובץ ISO, קיימים בדיסק החדש אותם התיקיות, הקבצים והמאפיינים הקיימים בדיסק המקורי. הדרך הנפוצה ביותר להשיג קובץ ISO היא להוריד אותו מאתר אינטרנט. לדוגמה, ייתכן שתוריד קובץ ISO ולאחר מכן תשתמש בו כדי לעדכן תוכנה במחשב.

באפשרותך לצרוב קובץ תמונת דיסק, שלעיתים קרובות הוא בעל סיומת שם קובץ ‎.iso או ‎.img, לתקליטור לצריבה או ל- DVD לצריבה באמצעות 'צורב תמונות דיסק של Windows'. האפשרות לצרוב אותו לתקליטור לצריבה, ל- DVD או לדיסק Blu‑ray תלויה בצורב הדיסקים שברשותך ובסוג הדיסקים שהוא יכול לצרוב, בגודל קובץ תמונת הדיסק וכן בהתקן שבו בכוונתך להשתמש בדיסק.

  1. הכנס תקליטור לצריבה, DVD או דיסק Blu‑ray לצורב הדיסקים.

  2. פתח את 'מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על מחשב.

  3. בסייר Windows, מצא את קובץ תמונת הדיסק ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים.

  4. אם ברשותך יותר מצורב דיסקים אחד, מהרשימה צורב דיסקים ב'צורב תמונות דיסק של Windows', לחץ על הצורב שבו ברצונך להשתמש.

  5. (אופציונלי) אם ברצונך לוודא שתמונת הדיסק נצרבה לדיסק כראוי, בחר את תיבת הסימון אמת דיסק לאחר הצריבה.

    אם תקינות קובץ תמונת הדיסק היא קריטית (לדוגמה, קובץ תמונת הדיסק מכיל עדכון קושחה), רצוי שתבחר את תיבת הסימון הזו.

  6. לחץ על צרוב כדי לצרוב את הדיסק.

הערות

  • אם מותקנת במחשב תוכנית חיצונית לצריבת תקליטורים או DVD, ייתכן כי תוכנית זו תיפתח כאשר תלחץ פעמיים על קובץ תמונת הדיסק. במקרה כזה, אם ברצונך להשתמש ב'צורב תמונות דיסק של Windows' כדי לצרוב את התקליטור או ה- DVD מקובץ תמונת הדיסק במקום זאת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ תמונת הדיסק ולאחר מכן לחץ על צרוב תמונת דיסק.

  • אין באפשרותך ליצור קבצי תמונת דיסק באמצעות 'צורב תמונות דיסק של Windows'. כדי ליצור קובץ תמונת דיסק, עליך להתקין ולהשתמש בתוכנית לצריבת תקליטורים או DVD של ספק חיצוני, או בתוכנית אחרת המאפשרת לך ליצור קבצי תמונת דיסק מתקליטור או מ- DVD.

מזהה מאמר: MSW700043